Luật FISA Đã Cho Phép Obama Quyền Được Nghe Lén Điện Thoại Của Trump Qua Sự Đồng Thuận Của Bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch

Luật FISA Đã Cho Phép Obama Quyền Được Nghe Lén Điện Thoại Của Trump Qua Sự Đồng Thuận Của Bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch

Đây là luật FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act = Luật Giám Sát Tình báo Ngoại Quốc): Tổng thống, với sự đồng thuận của bộ trưởng Bộ Tư Pháp, có thể ra lệnh giám sát bằng phương tiện điện tử mà không cần lệnh tòa án căn cứ theo văn bản trong phụ chương này để có được thông tin tình báo ngoại quốc trong thời hạn lâu đến 1 năm nếu bộ trưởng Bộ Tư Pháp chứng nhận bằng văn bản hữu thệ.

Khi ông Trump tố cáo Obama nghe lén điện thoại tại trụ sở Trump Tower trong chiến dịch tranh cử năm 2016, theo như tường trình của báo Breitbart phổ biến hôm thứ Sáu vừa qua, thì ông Trump đã biết luật FISA là gì và nó cho tổng thống quyền hạn ra sao. Theo báo Breitbart, lần xin phép nghe lén đầu tiên của Obama đã bị từ khước vào tháng Sáu. Lần xin phép lần thứ nhì được chấp thuận trong tháng Mười, và dù rằng không có bằng cớ gì về chuyện cáo buộc Trump được Nga trợ giúp, cuộc nghe lén vẫn tiếp tục.

1. Tháng Sáu 2016: Xin phép dùng luật FISA.

Chính quyền Obama nạp đơn xin xử dụng luật FISA để theo dõi các cuộc điện đàm gồm có của Donald Trump và nhiều vị cố vấn khác. Lời yêu cầu này bị từ chối mà không rõ lý do.

4. Tháng Mười: Xin phép dùng luật FISA.

Chính quyền Obama trình một đon xin khác đến toà để xin FISA, lần này thì tập trung vào máy điện toán chủ trong trụ sở Trump Tower bị nghi ngờ có móc nối với các ngân hàng của Nga. Không có bằng chứng nào được tìm thấy — nhưng việc nghe lén vẫn tiếp tục, lấy lý do ngoài mặt là vì an ninh quốc gia, theo ghi nhận của Andrew McCarthy trên báo National Review. Chính quyền Obama giờ đây đang theo dõi nghe lén chiến dịch tranh cử tổng thống của đối phương bằng việc xử dụng kỹ thuật giám sát cao của các cơ quan tình báo liên bang.

Tòa án cấp phép FISA ít khi từ khước cấp lệnh (trát) cho phép sử dụng luật nghe lén. Từ những năm 1979 đến 2015, tòa FISA đã nhận đưọc 38,000 đơn xin phép nghe lén. Chỉ có 12 đơn xin bị từ chối (0.03%).. Theo tin của ABC News, trong số 10,700 lần đơn xin được dùng luật FISA nạp giữa những năm 2009 đến 2015, thì chỉ có 1 lần đơn xin bị hoàn toàn từ chối. Sự kiện tỷ lệ quá ít các đơn xin của FBI bị từ chối cho thấy phép nghe lén được dễ dãi chấp thuận và cũng chứng tỏ rằng những đơn xin bị từ chối là dành cho những vụ nghe lén không những thất lý mà còn là vô dụng của FBI.

Theo báo Guardian thì trong mùa Hè vừa qua, cơ quan FBI đã nạp đơn xin được thi hành luật nghe lén tại tòa án cấp phép FISA để theo dõi 4 nhân viên trong toán vận động tranh cử của Trump vì FBI nghi ngờ họ có móc nối với viên quan chức Nga. Nhưng tòa án Fisa đã bác đơn xin này và yêu cầu cơ quan phản tình báo của FBI nên thu nhỏ phạm vi theo dõi. Theo một báo cáo thì cuối cùng cơ quan FBI cũng được cấp phép vào tháng Mười, nhưng sự kiện này cũng không được xác nhận và không rõ cái trát này có dẫn đến một cuộc điều tra đầy đủ hay không.

Trong Chương 36 của Đề Tài 50 trong bộ Luật “Chiến Tranh Và Quốc Phòng” nơi phụ chương 1, đoạn 1802, chúng tôi đọc được như sau:

(1) Dù bất cứ lề luật nào, tổng thống với sự đồng thuận của bộ trưởng Bộ Tư Pháp, theo điều khoản này, có thể cho phép giám sát bằng điện tử mà không cần lệnh của tòa án để thu thập tin tức tình báo ngoại quốc trong thời hạn kéo dài tới một năm nếu bộ trưởng Bộ Tư Pháp viết tờ chứng nhận hữu thệ rằng —
(A) việc giám sát điện tử chỉ nhắm vào—
(i) mục đích thu lượm nội dung của các cuộc điện đàm được phát đi bởi phương tiện thông tin do các thế lực ngoại quốc xữ dụng, như đã định rõ trong điều khoản 1801(a)(1), (2), hoặc (3) của đề mục này, hoặc
(ii) việc thu lượm tình báo kỹ thuật, ngoài những đàm thoại của các cá nhân, từ cơ sở hay nơi cư trú nằm dưới sự kiểm soát công khai hoặc biệt lệ của một thế lực ngoại quốc như đã định rõ trong điều khoản 1801(a)(1), (2), hoặc (3) của đề mục này
(B) Không có dấu hiệu cụ thể cho thấy sự giám sát sẽ thu hoạch được nội dung của bất cứ cuộc đàm thoại nào do một nhân vật của Hoa Kỳ tham gia trò chuyện, và
(C) các tiến trình thu hẹp (điều tra) được đưa ra liên quan đến sự giám sát như vậy phải hội đủ lý do của mục đích thu hẹp như đã được ấn định bởi điều khoản 1801(h) của đề mục này; và nếu Bộ Tư Pháp báo cáo những tiến trình thu hẹp như thế và bất cứ thay đổi nào từ việc thu hẹp này lên cho Ủy Ban Đặc Nhiệm Tình Báo của Quốc Hội và Ủy Ban Đặc Nhiệm Tình Báo của Thượng Viện ít nhất là 30 ngày trước ngày thi hành, ngoại trừ Bộ Tư Pháp ấn định rằng cần có hành động tức khắc và thông báo tức khắc cho các ủy ban về những thủ tục thu hẹp và những lý do để chúng trở nên hữu hiệu tức khắc.

Chuyển ngữ: Điền Phong

Share this post