“Miệt Vườn” Là Ở Đâu ?

“Miệt Vườn” Là Ở Đâu ?

Sài Gòn trực thuộc tỉnh Gia Định. Trải qua năm tháng, hai tỉnh Biên Hòa và Gia Định tách khỏi nhóm Lục tỉnh, thuật ngữ Lục tỉnh thật sự chỉ còn ‘Tứ tỉnh’ nằm trong khu vục Đồng bằng sông Cửu Long, được gọi chung là Miền Tây hoặc Miệt Vườn. 

“Trước năm 1945 và có lẽ trước năm 1960, người địa phương không gọi ‘Đồng bằng sông Cửu Long’ mà gọi là Miệt Vườn, với câu hát khá phổ biến:

…Mẹ mong gả thiếp về vườn,
Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh…

Các nhà văn miệt vườn lục tỉnh có ngôn ngữ miền Nam gồm cả ngữ âm, ngữ pháp lẫn từ vựng không phải chỉ có mình tui mà còn có Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Lê Ngọc Trụ, Vương Hồng Sển, Hồ Biểu Chánh, Phú Đức, Bình Nguyên Lộc…

Share this post