Một Người Làm Quan, Cả Họ Được Nhờ

Một Người Làm Quan, Cả Họ Được Nhờ

(TVVN.ORG) Bí thư huyện Hoàng Su Phì là ông Hoàng Hải Lý có 16 người nhà làm cán bộ giữ các chức vụ chũ chốt trong huyện này.

Bà Bùi Thị Hương vợ ông Phì làm kế toán Phòng Dân Tộc huyện; con trai Hoàng Đăng Linh làm kế toán tổng hợp ngân sách Phòng Tài Chính huyện; em dâu làm phó trưởng phòng Phòng Văn Hóa huyện;

Em trai Hoàng Đăng Thành làm giám đốc Ban Quản Lý Xây Dựng huyện, nay bổ nhiệm trưởng phòng Kinh Tế Hạ Tầng; anh vợ trưởng phòng Phòng Nội Vụ huyện; em vợ làm trưởng phòng Phòng Văn Hóa huyện…

nhiều cháu ruột làm tại các cơ quan, phòng ban quan trọng trong huyện Hoàng Su Phì.

Bí Thư Hoàng Hải Lý nói từ lúc lên làm bí thư huyện Hoàng Su Phì ông chưa bổ nhiệm ai là người nhà cả. Việc bổ nhiệm người nhà của ông đều tiến hành trước thời điểm ông làm bí thư. Ông Hoàng Hải Lý cho rằng “Việc bổ nhiệm người nhà của ông đều đúng, mọi việc đều do tổ chức”. Thành ra nếu có tội thì… ai đó có tội chứ không phải ông.

Nghe thấy tội nghiệp và thương ông quá!

Share this post