Ngã Mũ Trước Chị Hàng Rong – Trương Châu Hữu Danh

Ngã Mũ Trước Chị Hàng Rong – Trương Châu Hữu Danh

Hôm nay chúng tôi đã đến nhà chị Vũ Thị Chinh – người bán hàng rong bị nhóm cán bộ ở Hạ Long ức hiếp để thăm em – Em 31 tuổi nên xin phép gọi là em. Chúng tôi nói, một số bạn bè góp 18 triệu đồng để em mua lại cái xe khác và gầy lại gánh rau.

Chinh xúc động cảm ơn tấm lòng của mọi người, và em xin nhận ân tình đó. Rồi Chinh nói, em còn sức khỏe, xin hãy dùng số tiền này để giúp đỡ cho người khác.

Bỗng dưng chúng tôi thấy mình thật bé nhỏ bên cạnh người phụ nữ nghèo. 18 triệu không đáng là bao, nhưng nó phải gấp vài lần cái xe cũ nát và vốn liếng mua rau quê, vậy mà em đỉnh đạc từ chối. Em sẵn sàng van xin cán bộ buông tha cho em, thậm chí em rút con dao thái rau ra trong hoảng loạn, chỉ để bảo vệ nồi cơm bé mọn của gia đình trước đám cường hào đỏ.

Em chỉ nhận đúng túi gạo nhỏ – như những người khác.

Tôi xin ngã mũ trước một cô gái bình thường.

Trương Châu Hữu Danh

Share this post