Ngày Lễ Hiền Mẫu – TN.A

Ngày Lễ Hiền Mẫu – TN.A

Thưa quý vị:

Ngày lễ Hiền Mẫu năm nay, tháng 5, 2020 rơi đúng vào mùa đại dịch siêu khuẩn Covis-19 trên toàn thế giới với những thiệt hại lớn lao về nhân mạng và kinh tế, nên các Quốc Gia đang hạn chế về đi lại, phải đeo khẩu trang và cách không gian 6 feet (2m). Do đó những tổ chức sinh hoạt mừng Mẹ không được rộn ràng tốt đẹp như những năm trước.

Xin mời quý vị thưởng thức Nhạc phẩm “MẸ” của NS Nguyễn Đình Toàn & Nguyễn Linh Diệu, với tam ca Hương Lan, Hoàng Nhung và Hương Giang.

Trong video này, những quý vị lớn tuổi sẽ không tìm thấy hình ảnh bà mẹ già tóc bạc da mồi, chân lấm tay bùn của mình. Vì nhạc phẩm này viết cho những người mẹ trẻ thành thị, với những câu như:

        “Chân tay con mẹ cho với sữa mẹ” :

Không thể nào chúng tôi in hình một hài nhi mà người mẹ đang cho bú lại già 70, 80 tuổi…

Cũng như thế, các câu khác như:

        “Trong tim con mẹ sang máu xuân thì”.

Hay:

        “ Như măng non hoa vừa hé tóc mẹ thiết tha che”..v..v..

Hay:

“Thơm tho tay mẹ mềm.” v.v..v..    

Share this post