Nghèo Đa Chiều – saigontrongtoi.com

Nghèo Đa Chiều – saigontrongtoi.com

-Anh Ba có biết thế nào là nghèo đa chiều không?

– Đã nghèo thì nhìn chiều nào mà không thấy nghèo Tư. Như anh Ba đây nghèo rớt mồng tơi có nhìn trên xuống, nhìn dưới lên, nhìn trước, nhìn sau, nhìn tới, nhìn lui thì cũng đều thấy nghèo hết trơn à. Cái nghèo nó lộ ra bốn phương, tám hướng từ cái quần, cái áo cho tới đôi dép và cả khuôn mặt rầu rầu, lặm lụi héo hon không mấy khi tươi…

– Thôi, thôi anh Ba không cần phải miêu tả cụ thể như vậy nữa. Ý em không phải vậy mà nghèo đa chiều ở đây là một phương pháp mới để đo lường cái sự nghèo.

– Thì cũng đem tiền, đem thu nhập ra mà tính độ nghèo là cùng chớ mới mẻ gì?

– Tính độ nghèo theo thu nhập người ta gọi là nghèo đơn chiều. Còn nghèo đa chiều là không chỉ tính theo mức kiếm tiền mà còn dựa vào mức độ được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

– Là những dịch vụ chi đó Tư?

– Là giáo dục, y tế, nhà ở, điều kiện sống, bảo hiểm và các sự trợ giúp xã hội.

– Vậy tính theo cách mới đó thì có chi khác?

– Có nhiều chớ! Khác nhất là nếu đo độ nghèo theo kiểu truyền thống đơn chiều thì tỷ lệ hộ nghèo của thành phố ta chỉ là 2,4% trên tổng dân số. Còn tính theo phương pháp đa chiều thì tỷ lệ đó tăng lên tới 16% lận!

– Tăng dữ vậy sao Tư ?

– Thế mới đáng để nói, để mà suy ngẫm. Đây là cách tính nghèo mới do Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại nước ta dự tính tiếp cận và thử nghiệm phương pháp đo lường nghèo đa chiều tại thành phố mình.

– Nếu vậy thì nhắm chừng cái sự nghèo ở thành phố mình còn nhiều vậy sao Tư ?

– Mới đầu em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi…

– Rồi sao Tư?

– Rồi thấy cũng có lý. Đơn cử như trường hợp nghèo về điều kiện sống được đo bằng tình trạng nhà ở và nguồn nước sinh hoạt. Trường hợp gia đình không được tiếp cận nước máy; gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ, hoặc diện tích nhà ở bình quân đầu người của gia đình nhỏ hơn 8 m2 đều được coi là nghèo cho dù thu nhập trên mức nghèo của thành phố quy định là 16 triệu đồng/người/năm.

– Nếu tính theo cách đó thì nhiều vô thiên lủng. Nội cái chuyện nước sạch để sinh hoạt thôi Tư, đã thấy nhiều người nghèo lắm rồi.

– Thì thế mới thấy cái nghèo của dân nghèo thành phố còn đa chiều lắm!

– Ờ ha, nghèo đa chiều, nghe đúng, trúng, hay và buồn thiệt!

Share this post