Nhiều Điều Chưa Biết – Sưu Tầm

Nhiều Điều Chưa Biết – Sưu Tầm
 1. A snail can sleep for three years.
  Con ốc sên có thể ngủ lâu tới ba năm.
 1. All polar bears are left handed.
  Tất cả những con gấu địa cực đều thuận tay trái.
 2. Butterflies taste with their feet.
  Con bướm nếm mùi bằng chân.
 3. It is physically impossible for pigs to look up into the sky.
  Con heo không thể ngẩng cổ lên để nhìn bầu trời.
 4. Hydra – an aquatic creature is the only living creature that never die. It regenerates, replacing its cells with fresh ones.

  Hydra – (một sinh vật sống trong nước) là động vật sống duy nhất không chết. Nó tự tái tạo, thay thế những tế bào của mình bằng những tế bào mới.
 5. Elephants are the only animals that can’t jump.
  Voi là động vật duy nhất không thể nhảy cao.
 6. Coca-Cola was originally green because of fresh cocoa leaves.
  Coca-Cola nguyên thủy có màu xanh bởi vì màu lá cocoa tươi.
 7. Honey is the only food that doesn’t spoil.

  Mật ong là thức ăn duy nhứt không bị hư thúi.
 8. Strawberry and cashew are the only fruits with their seeds on the outside.

  Dâu tây và hột điều là loại trái cây duy nhứt có hột ở bên ngoài.
 9. All other vegetables must be replanted every year except two perennial vegetables; Asparagus and rhubarb that can live to produce on their own for several growing seasons.

  Những loại rau quả khác phải được trồng lại mỗi năm ngoại trừ hai loại rau quả Asparagus (măng tây) và Rhubarb (đại hoàng) có thể sống để tự phát triển trong nhiều mùa vụ.
 10. There are 366 dimples on a golf ball.

  Mỗi trái banh golf có 366 chỗ lõm.
 11. There are 318,979,564,000 possible ways to play first four moves, per side, in chess.

  Trong môn cờ vua (chess), mỗi bên có 318.979.564.000 cách để đi cờ trong bốn nước đi đầu tiên.
 12. Playing cards in India are in round shape.

  Lá bài bên Ấn Độ có hình tròn.
 13. Boxing is the only sport in which neither the spectators nor the participants know the score or the winner until the contest ends.

  Quyền Anh là môn thể thao duy nhứt mà khán giả và võ sĩ đều không biết điểm hoặc ai là người thắng cho tới khi trận đấu kết thúc.
 14. Each king in a deck of playing cards represents great king from history. Spades – King David, Clubs – Alexander the Great, Hearts – Charlemagne, Diamonds – Julius Caesar.

  Mỗi lá bài Già (King, không biết tiếng Nam hay tiếng Bắc gọi lá bài “K” là gì, tiếng Trung gọi là con Già) đại diện cho một ông vua vĩ đại trong lịch sử: Con Già Bích: Vua David, Già Chuồn: Vua Alexander the Great, Già Cơ: Vua Charlemagne, Già Rô: Vua Julius Caesar.
 15. The most common name in the world is Mohammed.

  Cái tên phổ biến nhứt thế giới là Mohammed.
 16. The name of all the continents ends with the same letter that they start with. Asia, America, Africa, Europe, Australia.

  Tên của các châu lục kết thúc bằng chữ giống như chữ bắt đầu của nó (tiếng Anh). Asia, America, Africa, Europe, Australia.
 17. If a statue of a person in the park on a horse has both front legs in the air, the person died in battle.

  Nếu bức tượng của một người, trong công viên, ở trên lưng ngựa có hai chân trước ở trên không, người đó đã chết trong trận chiến.

19.. If the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle.

Nếu con ngựa có một chân trước ở trên không, người đó chết vì vết thương trong trận chiến.

 1. If the horse has all four legs on the ground, the person died of natural causes.

  Nếu con ngựa có bốn chân còn trên mặt đất, người đó chết vì nguyên nhân tự nhiên.
 2. Mao Zedong of China never brush his teeth in his lifetime.

  Mao Trạch Đông của Tàu không bao giờ đánh răng trong suốt cuộc đời của mình. (và kiếp sau chắc cũng vậy)
 3. When Elizabeth-I of Russia died in 1762, there were 15,000 dresses in her closets.

  Khi Nữ Hoàng Elizabeth I (Elizaveta Petrovna) của Nga qua đời năm 1762, trong các tủ áo quần của bà có 15 ngàn bộ đồ!
 4. Randy Gardner of San Diego is the longest person who has gone without sleep for 11 days in 1965. He broke the record of Peter Tripp of New York, who settled a record of 8.5 days without a wink.

  Randy Gardner ở San Diego là người lâu nhứt không ngủ trong 11 ngày vào năm 1965. Ông ta phá vỡ kỷ lục của Peter Tripp ở New York, người đã giữ kỷ lục tám ngày rưỡi không ngủ.
 5. Usually right handed people utilize left side of brain for all their conscious, voluntary activities.

  Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ.
 6. The strongest muscle in the body is the tongue.

  Bắp thịt mạnh nhứt trong cơ thể là cái lưỡi.
 7. Women blink nearly twice as much as men!

  Đàn bà nháy mắt gần gấp đôi đàn ông. 1. All polar bears are left handed.
  Tất cả những con gấu địa cực đều thuận tay trái.
 2. Butterflies taste with their feet.
  Con bướm nếm mùi bằng chân.
 3. It is physically impossible for pigs to look up into the sky.
  Con heo không thể ngẩng cổ lên để nhìn bầu trời.
 4. Hydra – an aquatic creature is the only living creature that never die. It regenerates, replacing its cells with fresh ones.
  Hydra – (một sinh vật sống trong nước) là động vật sống duy nhất không chết. Nó tự tái tạo, thay thế những tế bào của mình bằng những tế bào mới.
 5. Elephants are the only animals that can’t jump.
  Voi là động vật duy nhất không thể nhảy cao.
 6. Coca-Cola was originally green because of fresh cocoa leaves.
  Coca-Cola nguyên thủy có màu xanh bởi vì màu lá cocoa tươi.
 7. Honey is the only food that doesn’t spoil.
  Mật ong là thức ăn duy nhứt không bị hư thúi.
 8. Strawberry and cashew are the only fruits with their seeds on the outside.
  Dâu tây và hột điều là loại trái cây duy nhứt có hột ở bên ngoài.
 9. All other vegetables must be replanted every year except two perennial vegetables; Asparagus and rhubarb that can live to produce on their own for several growing seasons.
  Những loại rau quả khác phải được trồng lại mỗi năm ngoại trừ hai loại rau quả Asparagus (măng tây) và Rhubarb (đại hoàng) có thể sống để tự phát triển trong nhiều mùa vụ.
 10. There are 366 dimples on a golf ball.
  Mỗi trái banh golf có 366 chỗ lõm.
 11. There are 318,979,564,000 possible ways to play first four moves, per side, in chess.
  Trong môn cờ vua (chess), mỗi bên có 318.979.564.000 cách để đi cờ trong bốn nước đi đầu tiên.
 12. Playing cards in India are in round shape.
  Lá bài bên Ấn độ có hình tròn.
 13. Boxing is the only sport in which neither the spectators nor the participants know the score or the winner until the contest ends.
  Quyền Anh là môn thể thao duy nhứt mà khán giả và võ sĩ đều không biết điểm hoặc ai là người thắng cho tới khi trận đấu kết thúc.
 14. Each king in a deck of playing cards represents great king from history. Spades – King David, Clubs – Alexander the Great, Hearts – Charlemagne, Diamonds – Julius Caesar.
  Mỗi lá bài Già (King, không biết tiếng Nam hay tiếng Bắc gọi lá bài “K” là gì, tiếng Trung gọi là con Già) đại diện cho một ông vua vĩ đại trong lịch sử: Con Già Bích: Vua David, Già Chuồn: Vua Alexander the Great, Già Cơ: Vua Charlemagne, Già Rô: Vua Julius Caesar.
 15. The most common name in the world is Mohammed.
  Cái tên phổ biến nhứt thế giới là Mohammed.
 16. The name of all the continents ends with the same letter that they start with. Asia, America, Africa, Europe, Australia.
  Tên của các châu lục kết thúc bằng chữ giống như chữ bắt đầu của nó(tiếng Anh). Asia, America, Africa, Europe, Australia.
 17. If a statue of a person in the park on a horse has both front legs in the air, the person died in battle.
  Nếu bức tượng của một người, trong công viên, ở trên lưng ngựa có hai chân trước ở trên không, người đó đã chết trong trận chiến.

19.. If the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle.
Nếu con ngựa có một chân trước ở trên không, người đó chết vì vết thương trong trận chiến.

 1. If the horse has all four legs on the ground, the person died of natural causes.
  Nếu con ngựa có bốn chân còn trên mặt đất, người đó chết vì nguyên nhân tự nhiên.
 2. Mao Zedong of China never brush his teeth in his lifetime.
  Mao Trạch Đông của Tàu không bao giờ đánh răng trong suốt cuộc đời của mình.
  (và kiếp sau chắc cũng vậy)
 3. When Elizabeth-I of Russia died in 1762, there were 15,000 dresses in her closets.
  Khi Nữ Hoàng Elizabeth I (Elizaveta Petrovna) của Nga qua đời năm 1762, trong các tủ áo quần của bà có 15 ngàn bộ đồ!
 4. Randy Gardner of San Diego is the longest person who has gone without sleep for 11 days in 1965. He broke the record of Peter Tripp of New York, who settled a record of 8.5 days without a wink.
  Randy Gardner ở San Diego là người lâu nhứt không ngủ trong 11 ngày vào năm 1965. Ông ta phá vỡ kỷ lục của Peter Tripp ở New York, người đã giữ kỷ lục tám ngày rưỡi không ngủ.
 5. Usually right handed people utilize left side of brain for all their conscious, voluntary activities.
  Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ.
 6. The strongest muscle in the body is the tongue.
  Bắp thịt mạnh nhứt trong cơ thể là cái lưỡi.
 7. Women blink nearly twice as much as men!
  Đàn bà nháy mắt gần gấp đôi đàn ông.

Share this post