Những Mộ Bia Không Cần Lời Giải Thích – Sưu Tầm

Những Mộ Bia Không Cần Lời Giải Thích – Sưu Tầm

(TVVN.ORG) Câu “Chết là hết” hình như không đúng lắm với các cụ sau đây. Các cụ còn đủ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. Máu tếu lâm của các cụ cũng thuộc hạng thầy cô.

Má thương tía. Tía thương má.
Má bắt tại trận tía với 2 cô đang bơi lội
Giờ tía nằm ngủm cù đèo tại đây…

Ma_Loves_Pa

oOo

Mo_Bia_Sa_Long

oOo

Tui nói với bà tui bịnh thiệt mà

I_Was_Sick

oOo

O_Chu

oOo

Mo_To

oOo

Mo_Bia_20

Share this post