Những “Người Lạc Đường”?!

Những “Người Lạc Đường”?!

     Sau ngày 30/4/1975, tài sản vật chất của Hội Hướng Đạo Việt Nam là trụ sở hội tại 18 Bùi Chu, Q.1, Sài Gòn bị chính quyền mới do Đảng CSVN lãnh đạo tịch thu không có căn cứ pháp lý và cũng không thực hiện bất cứ thủ tục pháp lý nào để xác lập chứng cứ về việc tịch thu tài sản hợp pháp của một tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, có những tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với tất cả thành viên Hội HĐVN đã được pháp luật chính thể Việt Nam Cộng Hòa công nhận và được ghi rõ trong bản quy trình được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/1967, vẫn thuộc sở hữu chung của tất cả cựu HĐS và HĐS đang sinh hoạt, xin trích như sau:“ĐIỀU THỨ 27: Hội lấy tên chánh thức là HỘI ‘HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM’ viết tắt là “H.Đ.V.N’ những chữ ‘HƯỚNG-ĐẠO’ trong tên này thuộc sở hữu tuyệt đối của Hội”.”ĐIỀU THỨ 29: Đồng phục Hướng Đạo, cùng với hệ thống huy hiệu của đoàn sinh các Ngành, đã được quy định trong Nội Lệ thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của Hội”.”ĐIỀU THỨ 30: Huy hiệu chính thức của Hướng Đạo Việt Nam, theo hình vẽ đây, thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của Hội”.   

 Bản quy trình của Hội HĐVN này đã được nghị định số 326-NĐ/TN ngày 9/2/1953 do ông bộ trưởng Thanh Niên và Thể Thao ký tên. Tức là những tài sản có giá trị về mặt tinh thần này thuộc quyền sở hữu của Hội HĐVN và đã được luật pháp của chính thể VNCH bảo hộ. Ngày nay, những tài sản có giá trị tinh thần này được quy định trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (2005). Và cơ sở pháp lý hiện nay để một tổ chức nào đó được quyền sử dụng các tài sản có giá trị về mặt tinh thần này của Hội HĐVN trước 1975, bắt buộc tổ chức mới thành lập đó phải mang tên là Hội HĐVN và được chính phủ nước CHXHCNVN công nhận.     Nhìn lại quá trình đấu tranh công khai cho việc phục hoạt, tái lập Hội HĐVN từ sau 1975, có thể kể ra một số hành vi, sự kiện quan trọng thể hiện mong muốn đó như sau:

     – Đơn, thư, kiến nghị của những huynh trưởng là đảng viên CS gởi các cấp lãnh đạo:

     – Trưởng Trần Hữu Khuê đã gởi đến các vị lãnh đạo Đảng CSVN, quốc hội và nhà nước tổng cộng 6 văn bản vào các ngày: 18/11/1988, 6/4/1989, 14/10/1992, 28/3/1996, 8/8/1997, 1/7/2000. 

     – Trưởng Nguyễn Dực thay mặt 20 Trưởng Hướng Đạo gởi đơn ngày 3/3/1993

     – Trưởng Bạch Văn Quế gởi thư ngày 22/4/1997

     – Trưởng Nguyễn Phước Hoàng (Tôn Thất Hoàng) gởi thư ngày 18/8/1997

     – Trưởng Nguyễn Phúc Quỳnh Hòe gởi thư ngày 18/3/2000.

     Những đơn, thư, kiến nghị của những huynh trưởng HĐ là đảng viên CS gởi các cấp lãnh đạo Đảng CSVN và Nhà nước VN trong suốt hơn 12 năm đều không được trả lời. Sự im lặng của các cấp lãnh đạo Đảng và nhà nước cho thấy sự lúng túng vì không thể đưa ra câu trả lời đúng với sự thật khách quan về sự tồn vong của Hội HĐVN 1946 và về lý do hợp pháp tại sao không cho tái lập Hội HĐVN.

     Cuộc họp mặt lần đầu tại Hà Nội – ngày 19/12/1991, của khoảng 400 huynh trưởng và HĐS thuộc Hội HĐVN 1946:

     Đây là cuộc họp mặt lần đầu tiên của các huynh trưởng và HĐS thuộc Hội HĐVN 1946 từ sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975. Lần họp mặt đầu tiên này chủ yếu là để thăm hỏi và bày tỏ tình cảm với nhau nhưng đã khiến cho Phong Trào HĐVN trên cả nước tin tưởng vào việc sẽ sớm được nhà nước VN công nhận Hội HĐVN qua những đơn, thư, kiến nghị của những huynh trưởng là đảng viên CS gởi các cấp lãnh đạo. 

     – Trưởng Hoàng Đạo Thúy – người sáng lập HĐVN, ký “Giấy Ủy Nhiệm” cho 20 huynh trưởng HĐ trên các tỉnh, thành cả nước sung vào BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM:

     Đây là sự kiện rất quan trọng và có giá trị pháp lý cao đối với Phong Trào HĐVN. Trưởng Hoàng Đạo Thúy là đồng sáng lập HĐVN, là Tổng Ủy Viên Hội HĐVN 1946 và là một đảng viên CS cao cấp, có thành tích và công lao rất lớn đối với Đảng CSVN và nhà nước VN. 

     – Ông Đặng Văn Việt chính thức nộp đơn xin tái lập Hội HĐVN và văn bản ngày 17/5/2011 của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, do ông Thứ Trưởng Lê Tiến Thọ ký, đã viện dẫn lời cấm đoán của Ban Bí Thư trong thông báo số 143 để bác bỏ đơn xin phục hồi Hội HĐVN của ông Đặng Văn Việt như sau: “Ban Bí Thư Trung Uơng Đảng đã có thông báo về hoạt động hướng đạo hiện nay tại một số tỉnh, thành phố và chỉ rõ: ‘Không đặt vấn đề tái lập tổ chức hướng đạo, cũng như thành lập thêm các hội đoàn mới’. Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch thông báo để ông biết”.

     – Ông Phạm Thanh Hiệp chính thức nộp đơn xin thành lập Hội Hướng Đạo Sinh Tp. Hồ Chí Minh và văn bản ngày 8/2/2013 của Sở Nội Vụ thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh đã bác đơn xin công nhận Ban vận động thành lập Hội Hướng Đạo Sinh Tp. HCM của ông Phạm Thanh Hiệp. Xin trích lý do bác đơn của Sở Nội Vụ thuộc UBND Tp. HCM : “Vì hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều tổ chức hoạt động của giới trẻ như Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hội Sinh Viên”. 

– Ông Trịnh Lương chính thức nộp đơn xin hợp thức hóa hoạt động Hội HĐVN và văn bản ngày 20/12/2018 của Bộ Nội Vụ đã bác đơn ông Trịnh Lương với lý do “hiện nay không đặt vấn đề tái lập tổ chức Hướng Đạo hoặc hợp thức hóa hoạt động Hội Hướng Đạo”.

Như vậy, có thể nói rằng, từ sau 30/4/1975 đến ngày 20/12/2018, đã có vô số đơn, thư chính thức của nhiều cá nhân và nhóm huynh trưởng HĐVN công khai gởi đến lãnh đạo tổ chức Đảng CSVN và cơ quan chính phủ để xin tái lập, phục hoạt Hội HĐVN. Nhưng tất cả nguyện vọng, yêu cầu hợp pháp đó đều không được những người có trách nhiệm trong Đảng CSVN trả lời hoặc đều bị các cơ quan chính quyền bác bỏ. Tuy nhiên, trong khi tất cả các cá nhân huynh trưởng Hướng Đạo hoặc các nhóm HĐ đều chọn con đường phục hoạt Hội HĐVN trong khuôn khổ pháp luật thì có một trường hợp khác thường, lại chọn con đường đi ngoài khuôn khổ pháp luật. Đó là trường hợp của nhóm HĐ được gọi là “Nhóm Liên Ngành”.

     “Nhóm Liên Ngành” tập hợp được 73 cựu HĐS của Hội HĐVN trước 1975 và tự tuyên bố nhóm của mình là “Hội Hướng Đạo Việt Nam” trong một biên bản gọi là “Bản Đồng Thuận” vào ngày 14/10/2006. Nhóm Liên Ngành có lúc sử dụng tên gọi là “Hội HĐVN” nhưng có lúc lại chỉ là “HĐVN”, không có chữ “Hội”, nên đây là sự mập mờ có chủ ý của nhóm HĐ này. Vào tháng 8/2010, tôi có viết một bài, tựa là “Vì sao chưa tái lập Hội Hướng đạo Việt Nam ?” gởi qua email cho một số huynh trưởng và được báo Thiệp Hoa (của Phong trào HĐVN) đăng tải. Sau đó, một cuộc tọa đàm cũng được các huynh trưởng HĐVN tổ chức tại nhà hàng Đoàn Viên, bên cạnh công viên Tao Đàn, để trao đổi thêm với các huynh trưởng trong Phong trào HĐVN về những khía cạnh liên quan đến bài viết của tôi. Tại buổi tọa đàm này, tôi có nhấn mạnh đến một số nội dung không nêu trong bài viết là:

– Việc nộp đơn xin tái lập Hội HĐVN hiện nay là hoàn toàn phù hợp với các quy định trong nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

– Quyền lập hội của các HĐS được hiến pháp và pháp luật bảo hộ. Ngay cả khi bị bác đơn xin tái lập hội bởi một quyết định của cơ quan hành chính thì người nộp đơn vẫn có quyền khởi kiện quyết định hành chính này theo quy định của pháp luật.

– Một khi đã nộp đơn xin thành lập Hội HĐVN là chúng ta đã tự đặt các HĐS và huynh trưởng trong khuôn khổ pháp luật nên mặc nhiên các sinh hoạt của các hội viên cũng đã tự đưa vào khuôn khổ pháp luật, do đó sẽ không bị coi là bất hợp pháp cho tới khi có một phán quyết có hiệu lực thi hành của tòa hành chính về quyết định hành chính bị kiện vì đã bác đơn xin thành lập Hội HĐVN không có căn cứ pháp lý.

     Sau buổi tọa đàm đó, tôi được các huynh trưởng trong nhóm Liên Ngành mời tham gia một số buổi sinh hoạt của nhóm. Đến ngày 24/3/2011, Trưởng Ban Điều Hành Trần Văn Lược đã ký quyết định bổ nhiệm Tr. Trần Minh Thiện phụ trách việc “đề nghị công nhận hoạt động của Hội HĐVN theo quy định của pháp luật”. Tôi được mời làm cố vấn pháp luật và soạn thảo đơn cho Tr. Trần Minh Thiện. Sau đó, Tr. Trần Minh Thiện đã đưa tôi đến gặp lần lượt các Tr. Tiến Lộc, Nguyễn Vĩnh Thịnh, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thái Hùng – qua tổng cộng 5 cuộc họp. Sau đó là sự im lặng của 6 huynh trưởng nhóm Liên Ngành, không có câu trả lời hoặc giải thích lý do cho tôi về việc không nộp đơn. Tôi đã hiểu chính 6 huynh trưởng này mới có quyền quyết định về việc nhóm Liên Ngành nộp đơn xin thành lập hội hay không chớ không phải là Tr. Trần Văn Lược và các huynh trưởng khác. Và chính nhóm 6 huynh trưởng này đã có quyết định chọn con đường nào đó cho nhóm Liên Ngành thay vì con đường phù hợp với khuôn khổ pháp luật như tất cả các huynh trưởng HĐVN đã làm nêu trên.

     Nhưng vào ngày 20/8/2019, một email ẩn danh là Đạo Hướng <[email protected]> kèm theo tài liệu ghi là “Hiến Chương Hướng Đạo Việt Nam”, do 9 huynh trưởng HĐ ký tên gởi cho WOSM, đã được chuyển đến tôi và nhiều người khác. Đọc qua bản “Hiến Chương” này, có thể dễ dàng nhận ra 3 “lỗ hổng gian dối” sau đây:

1/ Lổ hổng gian dối thứ 1:

 Trong bản “Hiến Chương HĐVN” ngày 9/9/2018 của nhóm Pathfinder có ghi tại Điều 6..1 (cả tiếng Việt và tiếng Anh) là Hội Hướng Đạo Việt Nam đã được nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công nhận như sau:     

       “Điều 6.         Công nhận

6.1      Nước Cộng Hòa XH Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hội Hướng Đạo Việt Nam là tổ chức Hướng Đạo duy nhất được công nhận và được cấp phép bởi nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là tổ chức Hướng Đạo Quốc Gia hoạt động vì sự phát triển của Phong Trào Hướng Đạo trên đất nước Việt Nam và không có một tổ chức nào khác được cấp phép quản lý sự phát triển của Phong Trào Hướng Đạo ở Việt Nam.” 

“Article 6       Recognition

6.1    Socialist Republic of Vietnam

The Socialist Republic of Vietnam has confirmed that the Pathfinder Scouts Vietnam shall be the only recognized and registered scout organization for the development of scouting in the country. It will not registered any other organization dealing with the development of scouting in the country.”

     Trong bản tiếng Anh, nhóm Pathfinder sử dụng thì Present Perfect để khẳng định là sự công nhận này đã hoàn thành trước ngày nhóm Pathfinder ký tên trên bản Hiến Chương HĐVN là 9/9/2018. Tuy nhiên, căn cứ vào văn bản mới đây của Bộ Nội Vụ nước CHXHCNVN, ngày 20/12/2018, đã đưa ra ý kiến trả lời cho ông Trịnh Lương rằng: “Hiện nay không đặt vấn đề tái lập tổ chức Hướng Đạo hoặc hợp thức hóa hoạt động Hội Hướng Đạo”

     Như vậy, lỗ hổng gian dối thứ 1 chính là sự bịa đặt về “Hội HĐVN đã được nước CHXHCNVN công nhận”.

2/ Lỗ hổng gian dối thứ 2:

     Trong bản “Hiến Chương HĐVN” ngày 9/9/2018 của nhóm Pathfinder có ghi tại Điều 1 như sau:

     “Điều 1: Hội Hướng Đạo Việt Nam có tên là:

     Bằng tiếng Việt: HỘI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (HĐVN)

     Bằng tiếng Anh: PATHFINDER SCOUTS VIETNAM (PSV)

     Thuật ngữ “Hướng đạo/Hướng đạo sinh” trong tên này thuộc sở hữu của Hướng Đạo Việt Nam (sau đây được nhắc đến là “Hội Hướng Đạo Việt Nam”).

Như đã nêu tại “lỗ hổng gian dối thứ 1” là ở Việt Nam từ sau 1975 đến nay, chính phủ chưa công nhận, chưa cho “hợp thức hóa hoạt động Hội Hướng Đạo”, vì vậy, 9 huynh trưởng đã dùng thủ đoạn cắt ghép như sau:

     9 huynh trưởng ký tên bản hiến chương đã cắt bỏ tên bằng tiếng Việt là CÔNG TY TNHH NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG VIỆT NAM có mã số thuế là 0314274322, được cấp phép ngày 10/3/2017, người đại diện là Nguyễn Vĩnh Thịnh (là người có tên trong số 9 huynh trưởng ký tên trên bản Hiến Chương); rồi dùng tên bằng tiếng Anh là PATHFINDER SCOUT VIETNAM COMPANY LIMITED ghi trên giấy phép (sau khi đã cắt bỏ bớt các từ COMPANY LIMITED) để làm giả thành một cái tên lắp ghép theo kiểu “đầu người mình ngựa” (Centaur) trong thần thoại Hy Lạp như sau: Bằng tiếng Việt: HỘI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (HĐVN) (đầu người) – Bằng tiếng Anh: PATHFINDER SCOUTS VIETNAM (PSV) (mình ngựa}.

3/ Lỗ hổng gian dối thứ 3:

Lỗ hổng gian dối thứ 3 thể hiện ở trang cuối của bản hiến chương khi danh sách 9 huynh trưởng Pathfinder với chức vụ (bằng tiếng Anh) và chữ ký mỗi người được kèm theo như một phần không thể tách rời khỏi bản hiến chương. Tức là nếu WOSM công nhận bản hiến chương thì cũng phải công nhận hoặc mặc nhiên “phong nhậm” cho 9 huynh trưởng này để “điều hành” hoặc “điều phối” Hội HĐVN. Đây là cách làm “không giống ai” hay “chưa có tiền lệ” trong các tổ chức xã hội dân sự từ trước tới nay.

     Rất tiếc là trong số 9 huynh trưởng ký tên đó chỉ có một mình Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh là “người đại diện” hợp pháp cho công ty TNHH Người Dẫn Đường Việt Nam (PATHFINDER SCOUT VIETNAM COMPANY LIMITED), còn 8 huynh trưởng kia không hề tham gia lãnh đạo công ty TNHH Người Dẫn Đường VN. Chính vì vậy mà mặc dù có đầy đủ 9 “lãnh đạo cao cấp” của Cty TNHH Người Dẫn Đường Việt Nam ký tên trên bản Hiến Chương lại không đóng dấu của công ty này bên cạnh chữ ký theo như thông lệ bắt buộc khi một pháp nhân muốn xác lập một hành vi pháp lý nhân danh tổ chức mình.

  1.      Với “lỗ hổng gian dối thứ 3” này, tự nó đã bộc lộ ĐỘNG CƠ của 9 huynh trưởng khi làm những việc giả mạo nói trên là muốn được WOSM công nhận cho 9 vị này được nắm quyền “điều hành, điều phối” toàn thể các thành viên Phong Trào HĐVN hiện nay.

     LUẬT HƯỚNG ĐẠO XỬ LÝ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY ?

     Căn cứ vào bản quy trình năm 1967 của Hội HĐVN vẫn chưa bị hủy bỏ hay sửa đổi, bổ sung hợp pháp, xin trích dẫn các điều luật liên quan đến trường hợp vi phạm Luật Hướng Đạo và hình thức xử lý vi phạm như sau:      

Điều thứ 4:    B. LUẬT HƯỚNG ĐẠO

1/ Hướng Đạo Sinh trọng danh dự: Ai cũng có thể tin được lời nói của Hướng Đạo Sinh.

10/ Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm.

Điều thứ 6: Tư cách hội viên có thể bị mất vì từ chức hoặc bị khai trừ. Có thể khai trừ những hội viên:

– Không đóng tiền niên liễm.

– Phạm lỗi nặng.

Khai trừ đoàn sinh thuộc quyền Trưởng đơn vị.

Khai trừ Trưởng đơn vị và các phụ tá thuộc quyền Bộ Tổng Ủy Viên.

Khai trừ các Ủy Viên và các hạng hội viên khác thuộc quyền Hội Đồng Trung Ương”.

     Như vậy, nếu áp dụng Luật Hướng Đạo – vẫn còn được các HĐS đọc to trước các buổi chào cờ hiện nay; và căn cứ vào hành vi của 9 huynh trưởng đã “phạm lỗi nặng” tại Điều thứ 6 bản Quy trình 1967, thì 9 huynh trưởng ký tên trên bản Hiến Chương ngày 9/9/2018 sẽ phải bị xử lý mức độ là KHAI TRỪ.

     NHƯNG VẪN CÒN QUẢ BOM NỔ CHẬM MÀ 9 HUYNH TRƯỞNG ĐANG NGỒI TRÊN ĐÓ !

     Nếu có thể xác định được “động cơ” của 9 huynh trưởng như nói trên thì cũng có thể biết được MỤC ĐÍCH của các vị ấy khi làm giả bản Hiến Chương HĐVN ngày 9/9/2018 là gì ? Đó là nhằm đánh lừa WOSM để được công nhận 9 vị này là những người “điều hành, điều phối” các thành viên Phong Trào HĐVN. Chưa biết kết quả “cú lừa” này có thành công hay không vì còn phải chờ đợi kết quả chính thức từ WOSM. Nhưng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, một khi WOSM phát hiện rằng không chỉ các thành viên Phong Trào HĐVN là những người bị thiệt hại mà tổ chức WOSM cũng là nạn nhân của “cú lừa” do 9 huynh trưởng HĐVN gây ra, thì không biết WOSM sẽ có phản ứng như thế nào ? Vì vậy, nếu nói 9 huynh trưởng ký tên bản Hiến Chương HĐVN ngày 9/9/2018 là đang ngồi lên quả bom do họ tạo ra không biết nổ ngày nào là theo nghĩa như vậy.

     Lời cuối cho bài này của tôi là: TÔI VẪN BẢO LƯU Ý KIẾN SẴN SÀNG GIÚP ÍCH 9 HUYNH TRƯỞNG TRONG VIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ.

Trân trọng.

     Luật Sư NGUYỄN LỆNH  (Cựu HĐS Hội HĐVN)  (06/09/2019)

———————————– (*)Thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạn NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG VIỆT NAM (PATHFINDER SCOUT VIET NAM COMPANY LIMITED) được chính thức thành lập ngày 10/3/2017 (đăng trên cổng thông tin điện tử):

0314274322 – CÔNG TY TNHH NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG VIỆT NAM
 Tên quốc tế PATHFINDER SCOUT VIETNAM COMPANY LIMITED
 Tên viết tắt PATHFINDER SCOUT VIETNAM CO.,LTD
 Mã số thuế 0314274322
 Địa chỉ Số 128 Đường Hồng hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
 Người đại diện Nguyễn Vĩnh Thịnh
 Điện thoại 0903303123 Ẩn thông tin
 Ngày hoạt động 2017-03-10
 Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận
 Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
 Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0314274322 lần cuối vào 2019-01-11 21:12:43.Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? Cập nhật
 

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1812 Dịch vụ liên quan đến in
2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
3212 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3240 Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(không đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
4764 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
7911 Đại lý du lịch
8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
8292 Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty đang kinh doanh
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đào tạo tự vệ; – Đào tạo về sự sống; – Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng

Share this post