Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Đơn I-526 Mới Dành Cho Chiếu Khán Đầu Tư EB-5 – Lê Minh Hải

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Đơn I-526 Mới Dành Cho Chiếu Khán Đầu Tư EB-5 – Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Vào thời điểm này, số tiền đầu tư cho chiếu khán (visa) EB-5 vẫn giữ như cũ: Hoặc là một triệu Mỹ Kim hoặc Năm trăm ngàn Mỹ Kim, tùy theo loại đầu tư. Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể sẽ tăng số tiền được yêu cầu đầu tư lên khá cao vào cuối tháng Chín năm nay.

Đối với Giới Đầu Tư Trực Tiếp, Đơn Chiếu Khán Đầu Tư EB-5 mới cho thấy Sở Di Trú quyết định chỉ chấp thuận cho những người đầu tư đủ tiêu chuẩn. Hiện nay, Sở Di Trú muốn có nhiều thông tin hơn về người đầu tư và công việc được thành lập với số tiền của người đầu tư. Đối với Giới Đầu Tư Trực Tiếp, tiếc thay, một số câu hỏi trong đơn đầu tư EB-5 không rõ ràng và phải đợi Sở Di Trú cho những hướng dẫn thêm.

Sau đây là một số những yêu cầu mới dành cho đơn xin Đầu Tư Trực Tiếp EB-5:

Sở Di Trú cần biết 5 năm Quá Trình Làm Việc và 5 năm Địa Chỉ Sinh Sống. Những tin tức này sẽ được lập lại sau này khi đương đơn xin chiếu khán tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Lọai Đầu Tư và Vốn Đầu Tư: Đơn mới yêu cầu người đầu tư chọn nếu doanh nghiệp mới sẽ ở một vùng thôn quê hoặc một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Nếu là vùng thôn quê hoặc ở một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao thì số vốn đầu tư sẽ thấp hơn.

Lợi Tức và Giá Trị Thực: Người đầu tư sẽ trả lời những câu hỏi về lọai đầu tư sẽ đóng góp vào Doanh Nghiệp Mới. Họ cũng được hỏi về tổng lợi tức, lợi tức thực của họ, và trị giá thực tế của việc đầu tư hiện tại và vào thời điểm chính thức đầu tư.

Phương Án Đầu Tư: Tóm lại, đây là một câu hỏi khó hiểu và cần phải nói rõ thêm để người đầu tư có thể trả lời. Cần đợi Sở di trú giải thích rõ hơn về vấn đề này.

Nguồn Vốn Đầu Tư: Đơn mới đòi hỏi người đầu tư phải giải thích rõ nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi về các lọai tiền chính xác nào có thể được dùng để đầu tư. Sở di trú sẽ cần phải nói rõ vấn đề này.

Thông Tin Về Doanh Nghiệp Mới: Trong loại Đầu Tư Trực Tiếp, người đầu tư phải liệt kê tất cả các chủ nhân của doanh nghiệp này và số phần trăm đầu tư của họ, và cần cho biết những ai muốn nộp đơn xin những quyền lợi của chiếu khán đầu tư EB-5.

Số Tiền Đầu Tư Nhận Từ Những Người Đầu Tư Không Xin Chiếu Khán EB-5: Câu hỏi này không bao gồm vốn đầu tư mà một công trình có thể tốn thêm qua việc nợ nần hoặc những lựa chọn tài chánh khác, và không cho thông tin chính xác.

Sau khi Sở Di Trú nói rõ về những câu hỏi trong đơn mới I-526, hy vọng rằng họ sẽ duyệt xét những đơn đầu tư I-526 nhanh chóng hơn. Chương trình đầu tư EB-5 đã mang lại trên 21 tỷ vốn đầu tư mới kể từ tài khóa 2014 và đã tạo hàng trăm ngàn công việc làm trực tiếp và gián tiếp.
Hãy so sánh việc Đầu Tư Trực Tiếp và Đầu Tư Trung Tâm Vùng. Nếu Đầu Tư Trực Tiếp tại một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, Sở di trú sẽ đòi vốn đầu tư là Năm Trăm Ngàn mỹ kim. Cũng với số tiền này, người ta có thể đầu tư vào Trung Tâm Vùng. Nhưng hai lọai đầu tư Trực Tiếp và Trung Tâm Vùng khác nhau rất nhiều.

Người đầu tư Trực Tiếp sẽ duy trì việc kiểm sóat số tiền mà họ đầu tư và phải trực tiếp điều hành doanh nghiệp của họ.

Những người đầu tư vào Trung Tâm Vùng không can dự vào việc điều hành công việc của Trung Tâm Vùng. Họ chỉ cần bỏ ra số tiền đầu tư là Năm Trăm Ngàn Mỹ Kim và hy vọng mọi việc êm xuôi. Một số công trình của Trung Tâm Vùng sẽ chỉ mang lại tiền lời rất nhỏ cho người đầu tư.

Tất cả chương trình EB-5 phải tạo công ăn việc làm tối thiểu cho 10 người, không kể thân nhân của người đầu tư. Nếu những công việc này không được duy trì, Sở Di Trú sẽ không chấp thuận cấp Thẻ Xanh Thường trú nhân.

Nếu qúy vị thích công trình của Trung Tâm Vùng, qúy vị sẽ chỉ trao đổi với người đại diện duy nhất làm việc trực tiếp với giới nhận đầu tư và Sở Di Trú để bảo vệ lợi ích của quý vị và bảo đảm hồ sơ của qúy vị được chuẩn bị chính xác, đầy đủ và theo dõi cho đến khi được chấp thuận.

Nếu quý vị chọn một nhân viên ở địa phương không làm việc trực tiếp với giới đầu tư, điều hiểu nhiên là nhân viên này chỉ mong quý vị ký hợp đồng với văn phòng của họ chỉ để lấy lệ phí cho riêng họ mà thôi. Họ không thực sự chăm lo hồ sơ của quý vị và không có một quá trình kinh nghiệm dày dặn về thủ tục đầu tư EB-5, vốn là điều rất cần thiết để theo dõi hồ sơ của quý vị.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 7-2017

(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực
(2) – Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 22/12/2010 (Tăng 2 tuần)
(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/07/2011)
(3) – Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 08/09/2015 (Tăng 3 tuần)
(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/04/2016)
(4) – Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 01/11/2010 (Tăng 1 tuần)
(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2011)
(5) – Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 08/07/2005 (Tăng 1 tuần)
(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2005)
(6) – Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/05/2004 (Không thay đổi)
(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/11/2004)
(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Việc đầu tư EB-5 có nguy hiểm không?

– Đáp: Tất cả những lọai liên doanh thương mại đều có yếu tố nguy hiểm. Người đầu tư Trực Tiếp cũng có thể thua lỗ tiền của họ nếu doanh nghiệp thất bại, và người đầu tư Trung Tâm Vùng cũng có thể mất tiền đầu tư nếu công trình của Trung Tâm Vùng thất bại.

– Hỏi: Nếu người đầu tư chuyển Năm Trăm Ngàn Mỹ Kim cho công trình Trung Tâm Vùng, nhưng Sở di trú không chấp thuận đơn đầu tư EB-5, số tiền đó sẽ ra sao?

– Đáp: Tất cả những Trung Tâm Vùng nổi tiếng sẽ để số tiền của người đầu tư vào một quỹ cho đến khi Sở di trú chấp thuận đơn xin chiếu khán đầu tư EB-5.

– Hỏi: Sở Di Trú kiểm tra các nguồn tiền đầu tư rất kỹ lưỡng. Cách nào tốt nhất để chứng minh cho họ biết nguồn gốc giấy tờ có thể chấp nhận về các nguồn tiền đầu tư?

– Đáp: Cách dễ nhất và thông dụng nhất để chứng minh các nguồn tiền này đến từ việc mua bán bất động sản ở Việt Nam. Điều sẽ chứng minh rõ ràng tất cả những giấy tờ cần thiết trong việc mua – bán hoặc trao đổi bất động sản.

Share this post