Nợ Thuế Trên $50,000 Mỹ Kim Có Thể Bị Tịch Thu Sổ Thông Hành – Lê Minh Hải

Nợ Thuế Trên $50,000 Mỹ Kim Có Thể Bị Tịch Thu Sổ Thông Hành – Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Đã có một điều luật mà nhiều người chưa biết. Theo luật này, chính phủ Hoa Kỳ có thể tịch thu sổ thông hành (passport) hoặc từ chối đơn xin sổ thông hành của những đương đơn “nợ thuế nghiêm trọng không trả đúng hạn”. Từ ngữ “nghiêm trọng không trả đúng hạn” có nghĩa là một món nợ thuế mà Sở Thuế Vụ IRS đã đòi, trên 50.000 Mỹ Kim, và một thông báo đòi nợ đã được lưu trữ.

Một thông báo mới đây của Sở Thuế Vụ nói rằng cơ quan này vẫn chưa khởi sự liên lạc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về những người nợ thuế quá kỳ hạn, nhưng sẽ bắt đầu vào đầu năm 2017.
Nếu qúy vị đang nợ thuế nghiêm trọng không trả đúng hạn, Sở Thuế Vụ IRS sẽ liên lạc với Bộ Ngoại Giao. Bộ Ngoại Giao sẽ không cấp sổ thông hành mới hoặc không gia hạn thông hành của qúy vị sau khi nhận thông báo của Sở Thuế Vụ.

Sau khi nhận được thông báo của sở thuế vụ IRS, Bộ Ngoại Giao có thể tịch thu sổ thông hành của quý vị. Nếu Bộ Ngoại Giao quyết định thu hồi sổ thông hành trong khi quý vị đang ở ngoại quốc, họ có thể cho phép quý vị dùng sổ thông hành để trở về Hoa Kỳ, nhưng không thể dùng sổ thông hành này tiếp tục đi đến những quốc gia khác.

“Nợ thuế nghiêm trọng không trả đúng hạn” có nghĩa là đang nợ thuế liên bang trên 50.000 Mỹ Kim, bao gồm tiền lời và tiền phạt. Trước khi từ chối đơn xin sổ thông hành, Bộ Ngọai Giao sẽ giữ đơn của qúy vị trong 90 ngày để cho phép quý vị:

– Giải quyết những sai lầm của Sở Thuế, nếu có, hoặc
– Trả tất cả tiền nợ thuế, hoặc
– Đã thương lượng với sở thuế để trả nợ góp hàng tháng.

*

Một vấn đề khác cũng rất quan trọng liên quan đến một số người du lịch. Một số người đi du lịch mang theo tin “nhạy cảm” trong điện thoại hoặc máy điện toán. Họ không muốn những tài liệu này bị người khác xem. Nếu ở trong trường hợp này, giải pháp dành cho quý vị là: Không đi du lịch mang theo những tài liệu này.

Nhân viên Sở Di Dú ở phi trường có thể giữ quý vị lại và tìm kiếm trong điện thoại hoặc xem có những gì trong máy điện toán của quý vị không? Câu trả lời là được. Bất kể quý vị là công dân Hoa Kỳ, là một thường trú nhân hay là một du khách. Các nhân viên Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan (tức Customs and Border Protection) có thể chặn quý vị lại và đưa quý vị qua phần kiểm tra lần hai. Điều này có thể xảy ra vì các nhân viên di trú cần biết thêm những thông tin hoặc diện di trú của quý vị để quyết định xem quý vị có thể được nhập cảnh hay không. Việc này xảy ra cũng có thể chỉ là một cuộc khám xét bất chợt, không có chủ ý trước.

Nếu bị lúng túng vì những câu hỏi của nhân viên Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan, quý vị có được quyền nói chuyện với luật sư không? Câu trả lời là được, nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ. Câu trả lời là không, nếu quý vị là thường trú nhân.

Nhân viên Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan có thể lấy thẻ xanh của quý vị và không cho phép quý vị trở về Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không. Nhân viên di trú tại phi trường hoặc biên giới không thể bắt quý vị ký trên đơn yêu cầu từ bỏ quy chế thường trú nhân như một số tin tức đồn đại. Trong hầu hết những trường hợp xảy ra, các thường trú nhân đều có quyền xin một buổi điều trần với một chánh án di trú. Vì thế, quý vị sẽ được phép nhập cảnh Hoa Kỳ và chờ buổi điều trần này.

Hành lý của quý vị có thể bị lục soát không? Câu trả lời là có thể. Tất cả người nhập cảnh và hành lý của họ khi nhập cảnh đều là có thể bị lục soát.

Máy điện toán, điện thoại hoặc những máy móc điện tử khác có thể bị kiểm soát không? Câu trả lời là có thể mặc dù quý vị là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ. Theo văn phòng Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan, các dụng cụ mà quý vị mang theo có thể bị kiểm soát vì nhiều lý do, bao gồm cả lý do giấy tờ thông hành không hoàn chỉnh hoặc tên của quý vị trùng hợp với tên của một người đang bị điều tra. Và cũng có thể chỉ là việc kiểm sóat không chủ ý.

Quý vị có thể bị hỏi về cách mở những hồ sơ riêng tư trên mạng điện tử hoặc điện thư (email) của quý vị không? Câu trả là có thể, nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ. Nhân viên biên phòng được phép rà soát tất cả điện thọai và tất cả những hồ sơ trong máy điện toán của quý vị.

Nếu quý vị từ chối cho biết mật số hoặc mã số thì sao? Nếu quý vị đến Hoa Kỳ với chiếu khán phi-di-dân và nếu quý vị không cộng tác với văn phòng Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan, văn phòng này có thể từ chối không cho quý vị nhập cảnh.

Nếu quý vị là thường trú nhân. Quý vị có nhiều quyền hạn hơn, nhưng không nhiều như công dân Hoa Kỳ. Nhân viên biên phòng không thể và không có quyền buộc quý vị phải ký tên trên đơn tự nguyện hủy bỏ quy chế thường trú nhân của quý vị.

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và không cộng tác với nhân viên Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan: Đây là cơ hội mà các giới chức thẩm quyền sẽ giữ điện thọai và máy điện toán của qúy vị trong nhiều tháng. Họ sẽ giữ những dụng cụ của quý vị để thẩm tra thêm và có thể sẽ sao lại những tài liệu của quý vị trong những dụng cụ điện tử này.

Làm sao quý vị có thể bảo toàn những dụng cụ của quý vị khi du lịch quốc tế? Nếu quý vị không muốn bị kiểm sóat thì đừng mang theo khi đi nước ngoài.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Trước khi từ chối sổ thông hành của quý vị, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ sẽ giữ đơn xin sổ thông hành của quý vị trong 90 ngày. Nhưng nếu vấn đề rắc tối của quý vị với Sở Thuế Vụ kéo dài hơn 90 ngày thì sao?

– Đáp: Bộ Ngọai Giao sẽ không đợi. Không có thời gian uyển chuyển nào được áp dụng để giải quyết món nợ thuế này trước khi Bộ Ngoại Giao hủy bỏ cấp sổ thông hành.

– Hỏi: Ngoài ra, còn có những lý do nào khác mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ thu hồi sổ thông hành của quý vị hoặc từ chối đơn xin sổ thông hành không?

– Đáp: Câu trả lời là có. Thí dụ như quý vị nợ hơn 2.500 Mỹ Kim tiền trợ cấp cho con theo thỏa thuận với tòa án sau khi ly hôn, sổ thông hành của quý vị có thể bị hủy bỏ.

– Hỏi: Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ vì không cộng tác với nhân viên Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan không?

– Đáp: Câu trả lời là không. Một công dân Hoa Kỳ không thể bị từ chối nhập cảnh, nhưng có thể bị chậm trễ. Nếu không hợp tác với nhân viên Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan, quý vị có thể bị giữ lại nhiều giờ trong một phòng điều tra thứ hai.

Share this post