Nói Chuyện Vui Về Ngôn Ngữ Nam Kỳ – Sử Nước Nam

Nói Chuyện Vui Về Ngôn Ngữ Nam Kỳ – Sử Nước Nam

Mấy ông bà già xưa, hay dân Nam Kỳ hay nói chơi: Sao giống cái được ưu dữ quá, giống đực như tịt ngòi, nói giả dụ như trong chuyện hai anh em ăn khế trả dàng, thằng anh chia gia tài chơi đểu, nó kiu hễ ở trong nhà mà phàm cái gì “đực” thì thằng em lấy, còn ”cái” thuộc về phần nó.

Thằng em chỉ lấy được “đực rựa”, còn lại bao nhiêu cái nhà cái giường cái bàn, ta nói đủ loại cái có giá trị thuộc về hết thằng anh.

Do đâu mà phân định đực-cái lạ rứa dậy quý vị?

Thiệt ra thì thằng anh trong trong câu chuyện chơi chữ, kiểu đồng âm khác nghĩa trong chữ Quốc Ngữ.

Cái là giống cái,

Cái cũng có nghĩa là lượng từ của vật.

Dân Nam Kỳ lai nhiều sắc tộc nên chữ cái theo lượng từ là ảnh hưởng người Tàu, họ sử dụng chữ 個 đọc là cá hoặc cái, là lượng từ nói chung như: Cái, quả, con..

Trong Cựu Đường Thư: Lý Mật Liệt Truyện có đoạn: 個小兒視瞻異常,勿令宿衛

Dịch: Cái đứa trẻ trẻ này xem có vẻ khác thường, đừng cho làm quân túc vệ.

Thiết nghĩ câu chuyện này do người đời đặt ra từ sau khi chữ quốc ngữ La Tinh xuất hiện tại Nam Kỳ, và câu chuyện này xuất phát cũng tại Nam Kỳ, vì chỉ có Nam Kỳ mới kêu cây rựa là Đực Rựa.

Sẵn đây cũng nói luôn, Nam kỳ hay xài chữ “Kêu” thay vì “Gọi”, vì chữ kêu là phiên âm Hán Việt từ cách gọi của dân Tàu Quảng Đông ở Nam Kỳ, chữ Kêu ghi theo chữ Hán là 叫.

Nam Kỳ cũng xài chữ Hong hay Hõng (tiếng Anh là No) nhiều hơn thay vì kêu là Không.

Chữ Hong có hay Hõng có cũng xuất phát từ tiếng Quảng Minh Hương hay dân Quảng Đông tại Nam Kỳ, tiếng Tàu ghi là 唔.

Khi tui cố chia sẻ chút hiểu biết mọn về ngôn ngữ Nam Kỳ, nhiều bạn “chống Tàu” sẽ bay dô kêu là Hán nô?

Ũa dậy tiếng nói Nam kỳ pha trộn tiếng Thái thì dân Việt là Thái nô hết gồi má ơi, như “con mèo” đọc cũng y như tiếng Thái đó.

Pha trộn tiếng Khờ Me thì dân Việt là Khơ Nô, vì chữ Chân Tay Mũi Miệng gì cũng đọc theo y tiếng Khờ Me

Rồi Nam Kỳ pha trộn tiếng với Mã Lai thì dân Việt mình là Mã Nô chăng? Vì chữ Cù Lao (island) cũng từ tiếng Mã Lai mà ra.

Chưa kể lai tạp tiếng Pháp, tiếng Mỹ, Chăm Pa….. cũng hõng ít đâu nha.

Tính ra dân mình đâu cũng làm Nô được chớ cần chi làm nô cho Hán tộc.

Bắc Kỳ trước giờ gần với văn hóa Tàu cả mấy ngàn năm, còn dân Nam Kỳ Trung Kỳ gần với văn hóa của Chăm, Khờ Me, và Tàu (Minh Hương) rất nhiều, sau này chữ Quốc Ngữ ra đời đều dựa theo giọng của dân Khờ Me và Tàu, Thái đủ các sắc tộc.

Bắc Kỳ ngày hôm nay gọi tay chân mũi miệng thì là do sau này xài chữ Quốc Ngữ theo dân Nam Kỳ, cả miền Trung là kinh vua mà còn phải học chữ Quốc Ngữ theo Nam Kỳ để kịp đà tiến bộ của thời đại.

Sử Nước Nam

Share this post