Hễ Nói Thì Dối – Nguyễn Hữu Nghĩa

Hễ Nói Thì Dối – Nguyễn Hữu Nghĩa

Cử tri:

– Ông nói dối!

Ứng cử viên:

– Sao ông biết tôi nói dối?

Cử tri:

– Tôi thấy miệng ông nhóp nhép, rõ ràng là đang nói…

Hóa ra vậy. Hễ nói thì… dối.

Người ta (và tôi cũng vậy) quen nghĩ: Hễ là chính khách (như Hilary) và thương gia (như Trump), tất nhiên là “phải” (?) nói dối, chỉ khác nhau là dối nhiều hay dối ít.

Người Mỹ còn tỉ mỉ đối chiếu tất cả những lời phát biểu với sự kiện (giấy trắng mực đen) xem ai dối nhiều, ai dối ít. Họ chia “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà dối cho vừa… cử tri” ra làm 6 loại:

– Nói thật
– Gần như thật
– Nửa sự thật
– Hầu hết là dối
– Dối

Riêng loại thứ sáu họ dùng thành ngữ “pants on fire”, nghĩa đùi là “cháy quần”, tôi tạm dịch là:

– Láo khoét trắng trợn

Về cách phân loại, theo thiển ý “nói thật” và “gần như thật” có thể gộp chung thành ”thật”, còn lại là “dối” hết. Ngạn ngữ tây phương nói: “Nửa ổ bánh mì là bánh mì nhưng nửa sự thật không phải là sự thật”. Benjamin Franklin nói: “Half a truth is often a great lie”.

Xin mời quý vị bấm vào xem nhận định theo lương tâm (hay bản chất!):

– Nói thật — Hilary: 24%, Trump: 4%
– Gần như thật — Hilary: 26%, Trump: 11%
– Nửa sự thật — Hilary: 24%, Trump: 15%
– Gần như dối — Hilary: 14%, Trump: 19%
– Dối — Hilary: 10%; Trump: 34%
– Láo khoét trắng trợn: Hilary: 2%; Trump 17%

Và đây là hai ông phó:

– Nói thật — Tim Kaine: 18%, Mike Pence: 4%
– Gần như thật — Tim Kaine: 30%, Mike Pence: 4%
– Nửa sự thật — Tim Kaine: 30%, Mike Pence: 12%
– Gần như dối — Tim Kaine: 16%, Mike Pence: 8%
– Dối — Tim Kaine: 6%, Mike Pence: 8%
– Láo khoét trắng trợn — Tim Kaine: 0%, Mike Pence: 10%

Xin lưu ý: Đang mùa tranh cử, các ứng cử viên tiếp tục nói và tiếp tục …dối, xin bấm vào đây để lấy dữ kiện mới. Thống kê trên đây có thể thay đổi hàng ngày hay hàng giờ.

http://www.politifact.com/personalities/hillary-clinton/
http://www.politifact.com/personalities/tim-kaine/
http://www.politifact.com/personalities/donald-trump/
http://www.politifact.com/personalities/mike-pence/

Share this post