Ông Trump Sẽ Tiếp Tục Làm Suy Yếu Trung Cộng – Trần Đình Thu

Ông Trump Sẽ Tiếp Tục Làm Suy Yếu Trung Cộng – Trần Đình Thu

Mặc dầu ông đồng ý tạm dừng áp thuế mới nhưng các sắc thuế cũ vẫn giữ nguyên. Ông cũng đã tuyên bố không vội đàm phán.

Với Huawei, thì vẫn kèm theo điều kiện là không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng Mỹ thì mới có thể được mua linh kiện Mỹ. Nghĩa là tất cả vẫn như cũ nên Trung Cộng vẫn tiếp tục khó khăn trong quá trình nối lại đàm phán.

So với thời gian ngưng chiến trước đây sau G20 năm ngoái thì bây giờ Trung quốc bị trừng phạt nhiều hơn không chỉ thương mại mà còn nhiều mặt khác, lê chân nặng nhọc hơn vì thương tích trên mình nhiều hơn trên con đường đi đàm phán.

Và Trung Cộng sẽ tiếp tục suy yếu hơn.

Hôm qua tôi có hẹn giải thích vì sao nếu đàm phán thành công thì hệ thống XHCN trên toàn thế giới sẽ phải sụp đổ, nay tôi nói ở đây. Thật ra vấn đề này tôi đã nói nhiều lần nhưng có một số người mới theo dõi trang của tôi nên chưa nắm. Lý do là vì nền kinh tế và thể chế Trung Cộng hiện tại hoàn toàn không tương thích với việc giải quyết các bất đồng với Mỹ. Do đó họ phải có những cải cách và điều đó dẫn tới việc phải thay đổi toàn bộ thể chế chính trị.

Ở đây lưu ý là trong các điều khoản đàm phán sẽ không nói rõ ra là Trung Cộng phải xóa bỏ XHCN, nhưng các đòi hỏi cụ thể sẽ đưa đến tình trạng đó. Lấy thí dụ như Mỹ không chấp nhận Trung Cộng tồn tại thành phần kinh tế nhà nước, thì sẽ dẫn đến Trung Cộng phải tư nhân hóa hoàn toàn. Như vậy là mất định hướng XHCN. Hoặc các đòi hỏi về pháp lý để đảm bảo Trung Cộng không trở lại con đường can thiệp vào kinh tế buộc phải có các tổ chức hội đoàn giám sát chặt chẽ, yêu cầu một số quyền tự do khác là tiền đề dẫn đến đa nguyên chính trị…

Nghĩa là dựa vào lý do phải đảm bảo công bằng trong cạnh tranh thương mại, kinh tế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ… Mỹ có thể thúc đẩy Trung quốc thay đổi thể chế một cách mềm dẻo linh hoạt.

Chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu lớn nhất của ông Trump như ông từng phát biểu ở Liên Hợp Quốc và nhiều nơi khác là xóa bỏ CNXH trên toàn thế giới, nên khi soạn thảo các điều kiện đàm phán, mục tiêu ấy sẽ được lồng ghép vào.

Và như chúng ta cũng đã thấy, nếu không có các điều kiện ấy, thì Trung Cộng đã chấp nhận từ lâu chứ không chờ tới bây giờ. Chính vì nhưng điều khoản “thuốc độc” ấy mới làm cho ông Tập chần chừ.

Cuối cùng tôi không thể đoán chắc là đàm phán đến khi nào thì thành công nhưng nếu thành công thì nó sẽ rất tốt cho nhân loại. Và trên quá trình đi đến kết quả đó, ông Trump sẽ tiếp tục làm cho Trung Cộng vật vã yếu hèn hơn.

Trần Đình Thu

Share this post