Phản đối việc xâm phạm nhân quyền và kiểm duyệt tin tức, 8 trang nhà của Việt Nam bị xâm nhập

Phản đối việc xâm phạm nhân quyền và kiểm duyệt tin tức, 8 trang nhà của Việt Nam bị xâm nhập

Thành viên của 3 nhóm đạo chích điện toán Anonymous, AntiSec và HagashTeam đã chiếm quyền điều khiển 8 trang nhà của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Ba nhóm này cho biết họ làm vậy để cảnh cáo nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và độc tài kiểm duyệt tin tức.

Ba nhóm đạo chích điện toán đã để lại trên các trang nhà lời chê trách hành động không chịu thả một người tù chính trị nào trong số hơn mười tám ngàn tù nhân đuợc ân xá vào lễ quốc khánh 70 năm của Cộng Sản Việt Nam.

censorship-human-rights-violations

Nhóm Anonymous cho biết họ hoàn toàn ủng hộ các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị tại Việt Nam.

Thành viên HackRed của Anonymuos nói:

“ANONYMOUS IS A COMPLEX IDEA, BORN WITH THE CONCEPT OF FREEDOM OF EXPRESSION AND HAS AS ITS MAIN PILLAR. WE WARN VIETNAMESE GOVERNMENT TO RELEASE ALL POLITICAL ACTIVISTS, JOURNALISTS, BLOGGERS AND HUMAN RIGHTS DEFENDERS FROM THE PRISONS.”

Share this post