Quan Điểm Về Việt Nam Cộng Hòa Và Cộng Sản Việt Nam – Đặng Chí Hùng

Quan Điểm Về Việt Nam Cộng Hòa Và Cộng Sản Việt Nam – Đặng Chí Hùng

Một số bạn trẻ ở cả 3 miền Nam-Bắc-Trung hỏi tôi một câu hỏi lớn: Tại sao tôi – một người miền Bắc, không có liên hệ với Việt Nam Cộng Hòa lại yêu Việt Nam Cộng Hòa và tại sao lại phải nói lịch sử Việt Nam Cộng Hòa song song với nêu bật tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam?

Mặc dù đã viết rất nhiều bài, bày tỏ quan điểm của mình nhưng xin nói lại ở đây để những bạn chưa đọc được quan điểm của tôi về Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Việt Nam được rõ:

1. Tại sao tôi yêu Việt Nam Cộng Hòa:

– Việt Nam Cộng Hòa cũng là một chế độ như bao chế độ tự do khác. Nó cũng có nhiều khiếm khuyết. Nhất là chế độ này đang được hình thành trong điều kiện chiến tranh, phá hoại của Cộng Sản Việt Nam. Tuy nhiên đây là chế độ tự do dân chủ, đáng sống cho người dân.
– Chế độ Việt Nam Cộng Hòa hết sức bảo vệ dân và bảo vệ tổ quốc mà bằng chứng là chế độ Việt Nam Cộng Hòa luôn được dân yêu thương (khi có chiến tranh chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa chứ không về phía Cộng Sản), chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã bảo vệ chiến đấu chống Tàu xâm lược trong hải chiến Hoàng Sa 1974 khác hẳn Cộng Sản Việt Nam bán nước.
– Chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho con người sống đúng theo tư thế của một con người, có nghĩa là có nhân quyền, tự do báo chí, tự do biểu tình vv…
– Chế độ Việt Nam Cộng Hòa có nền âm nhạc, văn hóa giáo dục con người yêu thương nhau, yêu thương đất nước.
– Chế độ Việt Nam Cộng Hòa giúp cho người dân miền Nam sống ấm no, giàu mạnh.
– Chế độ Việt Nam Cộng Hòa làm cho dân tộc Việt rạng danh với Sài Gòn là “hòn ngọc Viễn Đông”.
– Chế độ Việt Nam Cộng Hòa giữ được lá cờ dân tộc và bản sắc dân tộc Việt.
– Chế độ Việt Nam Cộng Hòa có một quân đội Việt Nam Cộng Hòa anh hùng, hy sinh vì dân, vì nước….

2. Tại sao tôi căm thù Cộng Sản Việt Nam:

– Đây là một chế độ bán nước, làm tay sai cho ngoại bang.
– Một chế độ tham nhũng, độc tài, tàn hại dân chúng.
– Một chế độ nói láo đến cùng cực.
– Một chế độ làm nhục quốc gia, dân tộc Việt, vong bản.
– Một chế độ giết người không gớm tay.
– Một chế độ thối nát và dốt nát….

3. Tại sao tôi viết bài vẫn phải nêu về Việt Nam Cộng Hòa song song với tố cáo tội ác của Cộng Sản Việt Nam vì:

– Muốn thấy được sự thật lịch sử đã bị Cộng Sản Việt Nam bóp méo và tuyên truyền láo khoét phải chứng minh cho người dân nhận ra Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không cần ai giải phóng và dân chủ, tự do hơn Cộng Sản VN.
– Người dân phải thấy được sự thật về 2 chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Việt Nam để mà so sánh, tìm ra cho mình đâu là chính nghĩa và đâu là phi nghĩa. Chỉ thấy được điều đó, thì người dân mới thật sự có sự thông hiểu bản chất nói láo của Cộng Sản Việt Nam.
Như vậy, nêu ra tội ác của Cộng Sản Việt Nam và đưa ra những chứng cứ về một miền Nam phồn thịnh, tự do là công việc của tôi đã, đang và sẽ làm để đóng góp cho công cuộc lật đổ Cộng Sản Việt Nam. Dứt khoát không bao giờ hòa giải, hòa hợp với Cộng Sản Việt Nam!

Đặng Chí Hùng

Share this post