Sau Đinh La Thăng, Liệu Có Đến Phiên Nguyễn Tấn Dũng? – Vũ Đông Hà

Sau Đinh La Thăng, Liệu Có Đến Phiên Nguyễn Tấn Dũng? – Vũ Đông Hà

(Danlambao) – Sau khi Đinh La Thăng bị cách chức ủy viên Bộ Chính Trị và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, câu hỏi được đặt ra là Đinh La Thăng có phải là “điểm dừng” của Nguyễn Phú Trọng? Hay ngược lại, màn hạ bệ Đinh La Thăng sẽ mở ra cuộc tổng tấn công toàn diện vào Nguyễn Tấn Dũng?

Với Quyết Định 30-QĐ/TƯ được ký tại Hội nNhị Trung Ương 4 vào ngày 14.10.2016, quyền hạn kỷ luật cán bộ đảng rơi vào tay 19 ủy viên Bộ Chính Trị thay vì Trung Ương Đảng. Trung Ương Đảng chỉ biểu quyết sau cùng về mức độ, hình thức kỷ luật sau khi Bộ Chính Trị đã ra tay.

“Chiến thắng” của Nguyễn Phú Trọng trong trận hạ bệ Đinh La Thăng chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng đã thao túng được Bộ Chính Trị. Ít ra là Trọng đã nắm đầu được 9 ủy viên Bộ Chính Trị. Ghế trống bởi Thăng có xác suất cao sẽ được ngồi vào bởi một kẻ thân tín hay phò Trọng. Do đó, mức độ kiểm soát của Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Chính Trị lại càng gia tăng.

Với sự hỗ trợ “nhiệt tình” của Bắc Kinh, việc Trọng duy trì khả năng khống chế đa số 18 thành viên còn lại của Bộ Chính Trị chắc chắn dễ dàng hơn việc mua chuộc và khống chế đa số 200 ủy viên Trung Ương Đảng.

Nếu đọc cáo trạng của Trọng dành cho Thăng: “Đồng chí Đinh La Thăng đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân ông, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của đảng”.

Những kết tội này đã được áp dụng cho Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng và bây giờ thay thế bằng 3 chữ “Đinh La Thăng”.

Những ngày tháng tới, 3 chữ “Đinh La Thăng” sẽ dễ dàng được thay thế bằng “Nguyễn Tấn Dũng” vì Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, chịu trách nhiệm toàn bộ những “khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo” của mọi cấp dưới quyền và của chính ông ta. Những gì được Trọng mang ra để kết tội đàn em của Dũng đều có thể áp dụng đối với “đồng chí X”.

Nguyễn Phú Trọng mang tiếng là lú nhưng là người thù dai. Những giọt nước mắt ngày thất bại trong việc kỷ luật “đồng chí X” vẫn còn chưa khô trong lòng của tên tổng bí thư giáo điều, bảo thủ.

Nguyễn Tấn Dũng đã không còn giữ một vai trò gì trong đảng và nhà nước. Vậy kỷ luật gì đối với đồng chí X?

Nhìn vào những gì đã xảy ra với đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và thái độ truy cùng diệt tận của Nguyễn Phú Trọng đối với các “đồng chí thù địch” trong đảng, Nguyễn Phú Trọng sẽ “cách chức” mọi chức vụ mà Nguyễn Tấn Dũng đã từng đảm nhiệm trong đảng cũng như phía nhà nước.

Mục tiêu sau cùng của Trọng là trả thù và làm nhục Nguyễn Tấn Dũng trước khi rời ghế tổng bí thư.

Số phận Nguyễn Tấn Dũng nằm trọn trong tay Nguyễn Phú Trọng. Con đường thoát duy nhất của đồng chí X là huy động toàn bộ đàn em trong Trung Ương Đảng, các bộ ban ngành, công an, quân đội đã được Nguyễn Tấn Dũng gầy dựng trong suốt 10 năm làm thủ tướng để thực hiện một cuộc đảo chánh lật đổ Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của Trọng.

Vũ Đông Hà

Share this post