Tại Sao QLVNCH Lập Ra Ba Binh Chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến Và Biệt Động Quân? – Phạm Phong Dinh

Nhà văn Trần Việt Hải ở Los Angeles đã nhận được thư hỏi của bạn Quách Vi ở thành phố Los Angeles và đã chuyển thư đó đến cho chúng tôi. Những câu hỏi của bạn trẻ Quách Vi thật thú vị, hay và lạ, phản ảnh sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam ngày nay đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Thú vị bởi các bạn trẻ đa số theo cha mẹ di tản sang Mỹ từ thuở còn rất nhỏ, hoặc sinh ra và lớn lên trên xứ người, nhưng các bạn vẫn tìm kiếm những sự thật về cội nguồn của mình, trong đó có những Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từng một thời anh dũng chiến đấu bảo vệ đất nước và dân tộc, mà chắc rằng gia đình, ông bà, cha mẹ của các bạn trẻ đã thụ nhận công lao và ân nghĩa máu xương ấy của các anh. Sự hiện hữu của gần ba triệu người Việt, trong đó có thành phần thế hệ trẻ Việt Nam trên những đất nước tự do toàn thế giới : Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Nhật,… sau ba mươi mốt năm không phải là một sự đương nhiên, mà chính là do sự tận lực chiến đấu đến tận ngày cuối cùng là ngày 30.4.1975 của Những Người Lính QLVNCH, ngăn chận bước tiến của giặc cộng, để cho hàng trăm ngàn người di tản có được những khoảng thời gian tối thiểu an toàn ra đi. Hay là vì bạn trẻ đã có lẽ tự tìm hiểu được nhiều danh xưng của những đơn vị chiến đấu của QLVNCH. Lạ là do bạn trẻ đã hỏi chúng tôi làm sao phân biệt được sự khác nhau giữa các binh chủng. Đó là những câu hỏi lần đầu tiên chúng tôi rất sung sướng được nghe và được hỏi, vì bạn Quách Vi đã cho chúng tôi một cơ hội để đem hình ảnh Người Lính QLVNCH đến gần các bạn trẻ hơn. Xin cám ơn bạn rất nhiều.

Bạn trẻ Quách Vi đặt cho chúng tôi ba câu hỏi như sau, mà chúng tôi mạo muội xin các bậc đàn anh trong quân đội cho phép được giải đáp một cách tổng quát:

1. Tại sao QLVNCH lập ra ba binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân? Vai trò của họ có trùng hợp hay không? Nếu trùng hợp tại sao lại phân chia ra như vậy?

2. Biệt Cách Dù và Lực Lượng Đặc Biệt có giống nhau không? Biệt Kích Mỹ và Lực Lượng Đặc Biệt (Special Forces) là một hay khác nhau?

3. Biệt Cách Dù và Nhảy Dù đều dùng Dù thì hai đơn vị này có liên hệ mật thiết về kỹ thuật hành quân, chiến thuật tác chiến, có đúng không?

Xin được lần lượt trả lời từng câu hỏi của bạn trẻ Quách Vi như sau.

1. Vai trò của ba binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân không có sự trùng hợp, bởi sự phân nhiệm chiến đấu từ lúc khởi đầu các binh chủng này được hình thành. Mỗi binh chủng thực hiện phần trách nhiệm của mình trong cuộc chiến tranh tự vệ chống cộng sản Miền Bắc, đáp ứng với sự biến chuyển của từng thời kỳ.

Binh chủng Nhảy Dù: Là một trong những lực lượng chính quy của QLVNCH được thành lập sớm nhất, gắn liền với lịch sử hình thành của QLVNCH, là binh chủng anh cả của toàn quân đội. Đơn vị Nhảy Dù Việt Nam được thành lập đầu tiên chính là Đại Đội 1 Nhảy Dù Đông Dương, vào ngày 1.1.1948, chiến đấu dưới sự điều động của quân đội Pháp tại Việt Nam. Những đại đội Dù khác tiếp theo được thành lập. Ba năm sau, các Đại Đội Nhảy Dù Việt Nam được nâng lên cấp tiểu đoàn. Các tiểu đoàn Dù Việt Nam hoạt động như là những đơn vị tổng trừ bị, sẵn sàng ứng chiến và phản ứng nhanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có mặt trong thời gian sớm nhất ở bất cứ mặt trận nào, với nhiệm vụ giải tỏa áp lực địch lên quân bạn, giải quyết cán cân chiến trường. Ở thời điểm đó, quân đội Pháp hãy còn dùng chiến thuật nhảy dù từ trên không xuống để tràn ngập trận địa và thanh toán nhanh chiến trường.

Sau khi đất nước bị phân đôi từ ngày 20.7.1954, thì gần như toàn bộ các lực lượng quân đội Việt Nam đều di chuyển vào miền Nam. Ngày 1.5.1955, Liên Đoàn Nhảy Dù được thành lập. Mười năm sau, ngày 1.12.1965, chương sử mới của binh chủng Nhảy Dù được mở ra với buổi lễ xuất quân hùng hậu của Sư Đoàn Nhảy Dù với thành phần gồm 3 lữ đoàn bao gồm 9 tiểu đoàn Bộ Binh, 3 tiểu đoàn Pháo Binh và các tiểu đoàn Yễm Trợ Tiếp Vận. Với chiều dầy kinh nghiệm chiến đấu trên mọi chiến trường lớn và khốc liệt từ Bắc vào Nam, với những thành tích lừng lẫy, binh chủng Nhảy Dù vẫn luôn được Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH tin tưởng trong vai trò làm lực lượng Tổng Trừ Bị. Tổng Trừ Bị khác với các sư đoàn Bộ Binh ở chỗ Nhảy Dù luôn luôn di động khắp mọi miền đất nước để đáp ứng với đòi hỏi khẩn cấp của những mặt trận mà những đơn vị Bộ Binh hay Địa Phương Quân không giải quyết được. Sư đoàn Bộ Binh chỉ hoạt động trong khu vực quân khu và khu chiến thuật của mình, rất ít ra khỏi vùng trách nhiệm, ngoại trừ một vài biệt lệ.

Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến: Sau Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến là một lực lượng kỳ cựu của quân đội VNCH, xuất thân từ các đại đội Commandos, Đại Đội Yễm Trợ Giang Đoàn của hai quân chủng Hải Quân và Lục Quân (quân chủng là những lực lượng lớn mà trong đó có thành phần là những lực lượng nhỏ, binh chủng hay sư đoàn). Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến được chính thức thành lập từ Sắc Lệnh ngày 15.10.1954 do Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ký ban hành. Hai điều khoản 1 và 3 của Sắc Lệnh quy định rõ nhiệm vụ của Thủy Quân Lục Chiến như sau:

Điều khoản 1: Hiệu lực kể từ ngày 1.10.1954, nay thành lập trong tổ chức Hải Quân Việt Nam một binh chủng Bộ Binh đặc trách kiểm soát các thủy trình và thực hiện những cuộc hành quân thủy bộ dọc theo bờ biển Nam Hải và trong sông ngòi, mang tên “Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến“ hay “Bộ Binh Hải Quân”.

Điều khoản 3: Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến sẽ gồm nhiều đơn vị khác nhau tùy theo nhiệm vụ, đã có sẵn trong quân chủng Hải Quân và Lục Quân, hay sẽ được thành lập tùy theo kế hoạch phát triễn của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày 1.1.1955, các đại đội Commandos (cũng thuộc quyền điều động của Pháp và vào Nam sau ngày 20.7.1954) cùng các Đại Đội Yễm Trợ Giang Đoàn được kết hợp nâng lên thành Tiểu Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến. Sau đó là việc hình thành Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến. Quân số tăng trưởng đến cấp liên tiểu đoàn, nên có đề nghị từ cấp chỉ huy Thủy Quân Lục Chiến cho nâng binh chủng lên ngang tầm với Nhảy Dù, trở thành một binh chủng biệt lập với Hải Quân và được làm lực lượng Tổng Trừ Bị cho Bộ Tổng Tham Mưu. Kế hoạch này mãi đến năm 1965 mới được chấp thuận, Bộ Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến được thành lập để chỉ huy hai Chiến Đoàn Thủy Quân Lục Chiến với 5 tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến và 1 tiểu đoàn pháo binh, tách ra khỏi Hải Quân và chính thức mang danh xưng dầy kiêu hãnh: Tổng Trừ Bị của QLVNCH. Sau Tết Mậu Thân 1968, với thành tích chiến thắng ở hai mặt trận lớn là Sài Gòn và Huế của Thủy Quân Lục Chiến, Bộ Tổng Tham Mưu thấy đã đến lúc cho thành lập Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến. Đến năm 1970 thì sư đoàn có 3 lữ đoàn với 9 tiểu đoàn Bộ Binh, 3 tiểu đoàn Pháo Binh và các tiểu đoàn Yễm Trợ Tiếp Vận. Tình hình chiến trường sau năm 1968 đã trở nên nặng độ, một sư đoàn Dù không đủ cáng đáng được nhiều mặt trận lớn cùng một lúc, Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến nhận vinh dự làm lực lượng Tổng Trừ Bị QLVNCH, hãnh diện sánh vai và chia sẻ gánh nặng chiến trường với sư doàn Nhảy Dù, nhưng vẫn giữ nhiệm vụ khởi đầu từ năm 1954 là hành quân thủy bộ, kiểm soát vùng biển và sông ngòi miền Nam.

Binh chủng Biệt Động Quân: Là một lực lượng đàn em của hai binh chủng Dù và Thủy Quân Lục Chiến, ra đời ngày 1.7.1960 để đáp ứng với hình thái chiến tranh du kích của Việt Cộng ở Miền Nam bắt đầu dậy lên từ năm 1959 với những hành động tàn bạo của chúng như ám sát, bắt cóc, khủng bố, đấp mô, gài mìn trên đường, phá cầu cống, ngăn trở giao thông,… Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ đã giúp huấn luyện binh chủng Biệt Động Quân. Tổng Thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã chỉ thị Nhảy Dù, các sư đoàn Bộ Binh tuyển những chiến sĩ tình nguyện sang chiến đấu dưới màu cờ của binh chủng Biệt Động Quân. Nên sau này các bạn trẻ thấy nhiều vị chỉ huy Biệt Động Quân và sĩ quan có người mang trên ngực áo những cánh dù trắng. Dần dần, có 65 đại đội Biệt Động Quân được thành lập. Năm 1961, một dự án được Tổng Thống Diệm phê chuẩn để nâng tổng số lên thành 81 đại đội Biệt Động Quân. Biệt Động Quân có nghĩa là một lực lượng quân đội có những công tác hoạt động đặc biệt và hành quân biệt lập. Những đại đội Biệt Động Quân được huấn luyện chiến thuật phản du kích, chống sự xâm nhập của thổ phỉ Việt Cộng vào những vùng kiểm soát của Quân Đội VNCH, tìm và tiêu diệt địch ngay trong những an toàn khu của chúng.

Tổng Thống Diệm đã đích thân chọn lựa những đại đội ưu tú nhất của các sư đoàn Bộ Binh để cải chuyển sang thành các đại đội Biệt Động Quân. Như vậy, Biệt Động Quân giải quyết những chiến trường nhỏ, đương đầu với những toán Việt Cộng, thường thường là cấp đại đội, chủ động tìm và đánh vào chỗ trú ẩn của chúng trước, chứ không chờ đợi mặt trận nổ lớn rồi mới đến, hay mở những cuộc hành quân lùng địch cấp tiểu đoàn, lữ đoàn hoặc chiến đoàn như Dù và Thủy Quân Lục Chiến.

Năm 1963, binh đội Cộng Sản Bắc Việt bắt đầu vào miền Nam mở những trận đánh lớn cấp tiểu đoàn. Để thích ứng với với tình hình khẩn trương đó, cấp đại đội không còn đủ hỏa lực đối đầu với cấp tiểu đoàn địch, các đại đội Biệt Động Quân được kết hợp thành tiểu đoàn. Khi địch mở những trận địa chiến cấp trung đoàn, các tiểu đoàn Biệt Động Quân lại được kết hợp thành những liên đoàn, mỗi liên đoàn có 3 tiểu đoàn Bộ Binh. Đó là thời điểm sau năm 1966, song song với sự phát triễn lớn mạnh của toàn QLVNCH, Biệt Động Quân cũng được nâng lên cấp liên đoàn, với năm Liên Đoàn 1, 2, 3, 4 và 5 Biệt Động Quân. Mỗi liên đoàn được làm thành phần trừ bị của mỗi Vùng Chiến Thuật mang con số tương ứng, riêng Liên Đoàn 5 trực thuộc Vùng III Chiến Thuật. Như vậy từ thời điểm 1966, lực lượng Mũ Nâu Biệt Động Quân đã chia gánh nặng chiến tranh với hai binh chủng đàn anh trong vai trò trừ bị Vùng, sau này là trừ bị quân khu (từ cuối tháng 10.1970, Vùng được đổi tên là Quân Khu). Đến cuối năm 1970, Lực Lượng Đặc Biệt được giải thể, nhiều binh sĩ và sĩ quan chuyển sang Biệt Động Quân. Đồng thời lực lượng Dân Sự Chiến Đấu Thượng (CDIG) và Biệt Kích Thượng Mike Force cũng được sáp nhập vào BBiệt Động Quân, nâng tổng số tiểu đoàn lên đến 54. Đầu năm 1973, Bộ Tổng Tham Mưu soạn thảo một kế hoạch tái tổ chức binh chủng Biệt Động Quân, kếp hợp 54 tiểu đoàn thành 15 Liên Đoàn Biệt Động Quân, làm thành phần trừ bị chiến thuật cho ba Quân Khu I, II và III, bởi Sư Đoàn Dù và Thủy Quân Lục Chiến đã được Quân Khu I cầm giữ vô thời hạn, QLVNCH cần đến Biệt Động Quân như là một lực lượng thay thế, ít nhất là cơ động phản ứng, tăng viện và tiếp cứu nhanh trong mỗi Quân Khu.

Tình hình càng đòi hỏi, quân số Tổng Trừ Bị thiếu hụt, nên Bộ Tổng Tham Mưu đã nâng các Liên Đoàn 4, 6 và 7 Biệt Động Quân lên thành Tổng Trừ Bị. Năm 1975, có kế hoạch tổ chức đến 4 sư đoàn Biệt Động Quân phân phối cho bốn quân khu, nhưng chỉ có Sư Đoàn 101 BBiệt Động Quân được hình thành trong tháng 4.1975 tại Sài Gòn.

Kết luận

Mỗi binh chủng từ lúc thành lập nhận một nhiệm vụ chiến thuật, chiến lược riêng và dần dần tiến hóa biến đổi theo cùng với tình hình. Từ sau năm 1971 trở đi, Cộng Sản Hà Nội đã mở những mặt trận kiểu quy ước chiến (có nghĩa là dàn quân đánh lớn bằng đủ loại hỏa lực chúng có, thách thức ý chí và sức mạnh của QLVNCH), nên ba binh chủng xuất sắc nhất của QLVNCH là Dù, Thuỷe Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân cũng phải dàn đại quân nghênh chiến. Đánh lớn khắp nơi, những đặc điểm riêng của từng binh chủng không còn được phân biệt rõ, để chỉ còn một binh pháp chung, là cùng làm Tổng Trừ Bị. Mỗi binh chủng đều có những kinh nghiệm, quan niệm hành quân và chiến thuật cá biệt, cơ cấu tổ chức và huấn luyện khác nhau. Nói là trùng hợp thì không hẳn đúng, vì quân đội cần rất nhiều lực lượng tổng trừ bị để tung ra các chiến trường đỏ lửa. Mỗi binh chủng có màu cờ, màu mũ đội trên đầu, sắc áo riêng và niềm hãnh diện truyền thống của binh chủng ấy.

2. Biệt Cách Dù và Lực Lượng Đặc Biệt có giống nhau không? Câu trả lời là Có và Không. Có là vì các chiến sĩ ấy cùng chiến đấu dưới huy hiệu chung của Lực Lượng Đặc Biệt (hình con Hổ Nhảy Dù). Không là vì nhiệm vụ mỗi bên khác nhau. Lực Lượng Đặc Biệt được thành lập năm 1957, với những nhiệm vụ bí mật và đặc biệt như nhảy ra Bắc lấy tin tức, sách động dân chúng, các sắc tộc nổi dậy, viễn thám sang đất Lào, quấy phá vùng biển miền Bắc. Năm 1961, Lực Lượng Đặc Biệt thành lập thêm một số Đại Đội Biệt Cách Nhảy Dù Biệt Lập để làm thành phần hỗ trợ, ứng cứu cho những toán nhảy qua Lào hay ở những vùng biên giới nguy hiểm. Năm 1964, các Đại Đội Biệt Cách Dù được kết hợp thành Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Nhảy Dù, vẫn chịu sự chỉ huy của Lực Lượng Đặc Biệt. Năm 1968, tiểu đoàn được cải danh thành Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù. Song song với hoạt động của Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Dù, Lực Lượng Đặc Biệt còn thành lập Trung Tâm Hành Quân Delta. Tháng 8.1970, Lực Lượng Đặc Biệt được giải thể (bởi sau năm 1968, Lực Lượng Đặc Biệt không còn phụ trách xâm nhập đất liền và vùng biển miền Bắc nữa), binh chủng chỉ còn tồn tại Trung Tâm Hành Quân Delta và Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù, hai đơn vị này sáp nhập lại thành Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, quân số dần dần lên đến 3,000 chiến sĩ và được chia ra làm ba Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật. Mỗi Bộ Chỉ Huy Chiến thuật có 4 biệt đội, mỗi biệt đội có 200 chiến sĩ.

Biệt Cách Nhảy Dù (Mỹ gọi là Airborne Ranger) có nghĩa là hành quân biệt lập và cách biệt với mọi binh chủng bạn, bởi nhiệm vụ quá đặc biệt và bí mật của binh chủng này. Nhiệm vụ chính yếu là nhảy toán (mỗi toán thông thường là 6 người), thâm nhập vào các mật khu, hậu cứ địch để lấy tin tức, quấy rối, phá hoại căn cứ địch, bắt cóc tù binh, cung cấp tọa độ đánh bom cho Không Quân, khám phá những kho vũ khí, thực phẫm của địch. Khi tình thế cho phép thì các chiến sĩ Biệt Cách Dù cũng tổ chức đánh địch ngay trong lòng địch. Nói chung, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù được hình thành không phải để nhận nhiệm vụ đánh trận địa chiến. Các chiến sĩ Biệt Cách Dù được ví von như là những chiếc “chén kiểu” quý giá vô cùng, vì các anh được huấn luyện cho những công tác thật đặc biệt. Sở trường của Biệt Cách Dù là đánh đêm. Tuy nhiên, khi tình hình nguy ngập như trong Tết Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Phước Long 1974, Bộ Tổng Tham Mưu đã sử dụng Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù như là một lực lượng Tổng Trừ Bị tăng viện, tiếp cứu và thanh toán chiến trường. Sau chiến thắng Mùa Hè 1972 ở An Lộc và Quảng Trị, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù được vinh dự làm lực lượng Tổng Trừ Bị sánh vai với các binh chủng tinh hoa bậc nhất của QLVNCH. Cán binh Hà Nội học thuộc lòng câu kinh nhật tụng sau đây: “Có ba thứ trong Nam là tử thần, đừng gặp là hơn: Nhảy Dù – Biệt Cách Dù và Bom B 52”.

Xin trả lời câu hỏi: Biệt Kích Mỹ và Lực Lượng Đặc Biệt (Special Forces) là một hay khác nhau. Câu trả lời là hoàn toàn khác nhau.

Xin nói về Lực Lượng Đặc Biệt trước: Thành lập năm 1957 và nằm dưới quyền điều động của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH để thực hiện những công tác đặc biệt và tối mật: nhẩy ra Bắc lấy tin tức, trà trộn vào dân chúng Việt Nam hay người sắc tộc, thám sát những hệ thống tiếp vận trên đường mòn Hồ Chí Minh, nhẩy sang Lào thám sát hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh, đổ bộ và quấy phá vùng biển miền Bắc. Lực Lượng Đặc Biệt là một binh chủng nằm trong QLVNCH. Mối tương quan duy nhất của Lực Lượng Đặc Biệt với Biệt Kích Mỹ là cùng đóng chung trong những trại biên phòng dọc theo biên giới Việt – Miên – Lào.

Lực Lượng Đặc Biệt được giải thể tháng 8.1970 vì đã hết nhiệm vụ nhẩy Bắc, nhẩy Lào và đổ bộ biển.

Biệt Kích Mỹ: Danh từ này rất mơ hồ, dùng để chỉ chung hai lực lượng được CIA Mỹ mướn và trả lương, hoàn toàn không thuộc về QLVNCH:

a. Phòng Vệ Dân Sự: CDIG (Civil Defence Irregular Group) – Gồm toàn những thanh niên người Thượng của nhiều bộ tộc ở cao nguyên miền Trung, ở vùng biên giới Việt – Miên – Lào, một số khác là người Việt gốc Miên. CDIG có nhiệm vụ đồn trú trong những trại dọc biên giới Việt – Miên – Lào ở những nới CIA nghi ngờ là những điểm từ đó binh đội Bắc Việt xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. CIA nghĩ rằng người Thượng, người Miên là dân tộc miền núi chiến đấu giỏi, thông thuộc rừng núi, là nơi sinh ra và lớn lên của họ. Thông thường mỗi trại quân số lên đến vài trăm người, có sĩ quan Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ chỉ huy, sau này lại có thêm sĩ quan Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam đến, nhưng coi bộ quân CDIG không thích mấy và rất miễn cưỡng chịu thi hành lệnh của sĩ quan Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam. Các trại biên phòng luôn là mục tiêu tấn công của quân cộng, vì các trại ấy là trở ngại rất khó chịu trên đường xâm nhập hay hoạt động của chúng trong lãnh thổ VNCH.

b.Biệt Kích Mỹ hay còn gọi là Mike Force do danh xưng Mobile Strike Force (Lực Lượng Tấn Công Cơ Động) – Lính Biệt Kích Mỹ giống như Phòng Vệ Dân Sự, do CIA mướn và trả lương, với thành phần là người Thượng và Miên. Họ mặc áo rằn ngụy trang(camouflag) rất khác biệt và rất dễ nhận ra so với áo rằn Dù, rằn Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Cách Dù, hay hoa rừng của Biệt Động Quân. Lính Mike Force, như danh xưng, là một lực lượng hành quân tích cực hơn CDIG, thông thường là tiếp cứu những trại Phòng Vệ Dân Sự bị Cộng quân tấn công. Biệt Kích Mỹ không có nhiệm vụ tiếp cứu các đồn trại của QLVNCH. Nhưng ngược lại, nếu cần thì chính các đơn vị QLVNCh sẽ tiếp cứu các trại CDIG và Biệt Kích Mỹ.

Năm 1970, LLĐB Mỹ rút về nước, bàn giao CDIG và Mike Force cho QLVNCH, từ đó quân số hai lực lượng này nằm trong quân số của QLVNCH, do chính quyền VNCH quản trị và trả lương. Bộ Tổng Tham Mưu đổi tên hai lực lượng này thành Biệt Động Quân Biên Phòng cấp tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn trấn đóng một trại biên phòng dọc theo biên giới Việt – Miên – Lào khắp bốn Vùng Chiến Thuật. Cuối năm 1973, Bộ Tổng Tham Mưu quyết định bãi bỏ các trại biên phòng, cho sáp nhập Biệt Động Quân Biên Phòng vào hợp chung với Biệt Động Quân bình thường, và đều nằm chung dưới quyền chỉ huy của Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân. Có tất cả 54 tiểu đoàn Biệt Động Quân vừa biên phòng vừa bình thường được gom lại thành 45 tiểu đoàn, từ đó thành lập 15 liên đoàn Biệt Động Quân phân phối trên ba Quân Khu I, II và III (Quân Khu IV với các sư đoàn Bộ Binh và lực lượng Địa Phương Quân – Nghĩa Quân lớn mạnh, đủ sức đánh dẹp quân Cộng, nên không cần các binh chủng Tổng Trừ Bị và Biệt Động Quân nữa).

3. Biệt Cách Dù và Nhảy Dù đều dùng dù thì có liên hệ mật thiết về kỹ thuật hành quân và tác chiến không? Câu trả lời là Không, bởi lẽ nhiệm vụ chiến thuật, chiến lược của hai binh chủng hoàn toàn khác nhau.

Nhảy Dù: Binh chủng Tổng Trừ Bị, có nhiệm vụ đánh trận địa chiến, kết hợp liên binh chủng rất hùng hậu như Pháo Binh, Thiết Giáp, Không Quân. Tuy mang tiếng nhảy dù, nhưng những trận đánh có nhảy dù thực sự từ trên máy bay xuống rất ít, chỉ một đôi lần, thí dụ rõ nhất là trận Ấp Bắc năm 1963. Về sau, vì hỏa lực phòng không của địch quá mạnh, chiến trường đa số thuộc vùng rừng núi rất trở ngại cho việc nhảy dù, nên kỹ thuật được ưa thích nhất là nhảy từ trực thăng xuống (gọi là chiến thuật trực thăng vận), vừa an toàn, vừa tập họp binh sĩ một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất. Tuy vậy mỗi năm, mỗi chiến sĩ Dù từ binh sĩ lên đến hàng sĩ quan, ai cũng phải nhảy dù gọi là “Nhảy bồi dưỡng” một số saut ở những địa điểm an toàn.

Biệt Cách Dù: (Airborne Ranger) Cũng là một binh chủng Tổng Trừ Bị nhưng hoàn toàn không nằm dưới quyền điều động của sư đoàn Nhảy Dù, quan niệm và kỹ thuật hành quân, tác chiến cũng rất khác biệt. Bởi nhiệm vụ đặc biệt và bí mật, nhảy toán nhỏ, nên chiến sĩ Biệt Cách Dù hoạt động sâu trong vùng địch, hoàn toàn cách biệt với các binh chủng bạn. Binh chủng liên hệ mật thiết và luôn luôn là “good and super friends” của Biệt Cách Dù là các chiến sĩ trực thăng của Không Quân, vì các anh Không Quân có nhiệm vụ đưa các anh Biệt Cách Dù đến địa điểm để nhảy xuống, rồi bay đến bốc các BCD về. Cũng được học nhảy dù như các chiến sĩ Dù Mũ Đỏ, nhưng các chiến sĩ Dù Mũ Xanh Biệt Cách Dù chưa từng nhảy dù trên trận địa bao giờ, vì rất dễ bị địch phát hiện từ trên không. Biệt Cách Dù không được huấn luyện đánh trận địa chiến, trang bị hỏa lực nhẹ, đi rừng rất giỏi, đánh trong thành phố thần sầu, sở trường đánh đêm. Tuy vậy, khi cần thì các Biệt Cách Dù cũng được Bộ Tổng Tham Mưu ném vào những chiến trường lớn như An Lộc, Quảng Trị Mùa Hè 1972, Phước Long 1974 để đánh trận địa chiến, các anh đã anh dũng hoàn thành sứ mạng.

Nhân ngày Quân Lực 19-6 năm nay, kỷ niệm 41 năm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đứng ra gánh vác trách nhiệm lèo lái, bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc, chúng ta, những người còn sống dù là lính hay là dân, là thế hệ thuộc chiến tranh hay thế hệ trẻ Việt Nam trong thời bình, xin chân thành cúi đầu tưởng nhớ đến anh linh của 250 ngàn chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trên khắp nẽo chiến trường trong ròng rã hai mươi năm, ngậm ngùi tiếc thương các anh và chia sẻ niềm đau cùng với hàng triệu quả phụ cô nhi, chân thành tri ân 500 ngàn chiến sĩ QLVNCH chiến thương vẫn còn sống khoắc khoải, đói khổ cùng cực ở quê nhà. Những người lính đã chết, các anh thương binh bên kia bờ Thái Bình Dương và những người lính chúng ta còn sống, tất cả đều tự hào đã từng mặc chiếc áo lính màu xanh ô liu, hoa Dù, áo rằn Cọp Biển, Biệt Cách Dù, áo hoa rừng Biệt Động Quân, áo trắng Hải Quân, áo xanh Không Quân, kiêu hãnh được chiến đấu dưới Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Đại Nghĩa Việt Nam và dưới bóng Lá Quân Kỳ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù có một lần QLVNCH bị các thế lực thù và “bạn” bức tử, nhưng tất cả NHỮNG NGƯỜI LÍNH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA vẫn luôn ngẫng cao đầu đi vào lịch sử chống xâm lăng từ phương Bắc vì đã bền bỉ đổ máu xương bảo vệ TỔ QUỐC, làm tròn TRÁCH NHIỆM của người trai thời chiến. Những người lính ấy luôn nêu cao DANH DỰ của một quân đội mà luôn là cơn ác mộng triền miên của Cộng Sản và binh đội Bắc Việt. Chúng chỉ thắng được chúng ta, những Người Lính QLVNCH khi chúng ta đã bị buộc phải buông súng. Nếu cây súng còn trên tay, viên đạn cuối cùng vẫn còn nằm trong nòng súng, thì bọn tiểu nhân Hà Nội chưa chắc đã dám ngỗ ngáo đắc chí đến tận ngày nay.

Sau ba mươi mốt năm, chúng ta, Những Người Lính QLVNCH đã không còn súng, ấy vậy mà cộng sản Hà Nội vẫn cứ ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi lẽ, Người Lính QLVNCH là khắc tinh, là cơn ác mộng hãi hùng của chúng đến vô tận vô cùng.

Phạm Phong Dinh

Why qlvnch independent three soldiers mutated drop, Marines and airborne army?

Author Roof Vietnam course in Los Angeles got letter ask your guo because in town Los Angeles and have moved the letter to us. Questions your young just because it’s interesting, or and weird, betrayed picture of the world young Vietnam South today for armies Vietnam South Republican. Interesting because you young most after parents move to America from thuở is very small, or born and grew up in the country, but you’re still looking for the truth about cội source my, in it’s Soldiers Armies Vietnam South Republican? Every time you against fight protect the country and people, but sure family, you, your parents young have excess against credit and means blood bone her Guys. The presence of almost three million people Vietnam, in it’s component generation young Vietnam South on the country freedom the whole world: USA, Canada, Australia, France, Japan,… after thirty mốt years not It’s a of course, it’s the peace of power fight to the last day is 30.4.1975 of these men soldiers qlvnch, stop step dr of giặc, for a hundred thousand people evacuation can they Duration minimum safe out. Hayï’s because you young maybe even find out many list as of the unit fight of qlvnch. Strange that you young asked us how separate between was the difference between you soldiers. It’s the question for the first time we’re very happy to hear and asked, because you just because gave us a chance to take pictures soldier qlvnch near you younger. Thank you very much.
You young just because set us three questions like later, as we take muội pray you a man in the army allow can answer a way a summary:

1. Why qlvnch independent three soldiers mutated drop, Marines and airborne army? Their role has a coincidence or not? If the accident why split out like that?

2. Airborne and special forces have the same? Airborne Rangers America and special forces (special forces) is a or different?

3. Separate and drop anyway, two units have contact secret unit about technical March, tactics engagement, isn’t it?

Please be after trip answer every question your young just because later.

1. The possibility of three soldiers mutated drop, Marines and airborne troops have no coincidence, because the mission fight from the beginning of all soldiers mutated this form. Every soldiers mutated perform part responsibility my in war self – defense against the Communist Domain North, answer with the transformation of every period.

Soldiers mutated drop: is one of the forces own qui of qlvnch be built soon, attached to history form cùa qlvnch, are soldiers mutated you all of the whole army. UNIT DROP VIETNAM SOUTH BE BUILT FIRST IS THE COMPANY 1 Drop East positive, on 1.1.1948, fight under the peace of the French Army in Vietnam South. The company even next to be built. Three years later, the company drop Vietnam South was raise level battalion. You Battalion anyway that works as they unit total except was, ready to fight and reactions fast in any suppedasen, is in time early in any front, with mission solve cleaned Pressure on your army, solve the scales. At the same time, the French Army, let us use tactics drop from not down to filled with battle url and payment fast field.

After the country was fertilizer sometimes from 20.7.1954, so almost all forces army Vietnam South all move in the south. Day 1.5.1955, the Soviet Union ninth drop form. Ten years later, day 1.12.1965, new chapter of soldiers mutated drop open with celebration export Army Hero Queen of the infantry drop with component with 3 LỮ NINTH INCLUDES 9 Battalion Infantry , 3 Battalion battery soldiers and battalion yễm support. With d thick experience fight on all battlefield big and drastic from north in south, with the record knew, soldiers mutated dance still be foot total joint conspiracy qlvnch trust in role do forces total except was . Total except was different with the infantry infantry at the drop, always mobile all domain country to answer with demands emergency of the front as the unit infantry or local army don’t solve. The Infantry Infantry just activity in the area army colony and colony tactics, very little out of the area responsibility, except a few exceptions.

Soldiers mutated Marines: after drop, Marines is an American forces of the army vnch, from all company commandos, company yễm support on the ninth of two army mutated navy and Green Army ( Army mutated’s forces big as in it’s component is the forces small, soldier mutated or the infantry). Soldiers mutated marines be officially form from sharper command day 15.10.1954 toilet pm corn family diệm signed issue. TWO TERMS 1 AND 3 of sharper command precaution received mission Marines like after:

Terms 1: activate since 1.10.1954, today form in organization Navy Vietnam South a soldiers mutated infantry special responsibility controls all shui show and execute these march shui foot along the coast South course and in the river meeting, with the name ” soldiers mutated Marines ” or ” Infantry Navy ”

Terms 3: soldiers mutated marines will include many unit different depending on the mission, is ready in the army mutated navy and green army, or will be built depending on the plan shots pleasures of the army Vietnam South Republican?

Day 1.1.1955, the company commandos (also belongs to the right of France and in south after day 20.7.1954) with all company yễm support on ninth combine raise to Battalion 1 Marine. After it’S WORK TO BATTALION 2 Marine. Army number of growth to level alliance battalion, so suggest from level command marine for raise soldiers mutated up horizontal range with drop, be a soldiers mutated airborne with the navy and made forces total except was for modem Total staff. This plan is always in 1965 new approved, the command agrees marine be built to lead two the with 5 BATTALION MARINE AND 1 Battalion Battery Soldiers, separated from the navy and Officially with name as thick proud: total except was of qlvnch. After Steak Payments Body 1968, with record victory in two big front’s sài gòn and huế from Marines, general staff see it’s time for form the Legion Marines. In 1970, the infantry has 3 Lữ ninth with 9 Battalion Infantry, 3 Battalion battery soldiers and battalion yễm support. The situation in the field after year 1968 has been so heavy, a battalion not enough cáng deserve many big front at the same time, the division marine accept honor do forces total except was qlvnch, proud compare shoulder And share the burden field with the division, but keep the mission start since 1954 is march shui, controls beach and river meeting south.

Soldiers mutated airborne automatic army: is a forces men of two soldiers mutated and Marine, born day 1.7.1960 to answer with form theme war on to Vietnam + South starts up since 1959 With their brutal acts like assassination, kidnapping, terrorists, -, up on the road, break, stop, stop,… special forces of the United States. Automatically. President ngo dinh diệm of the background I most Republican? Has only in drop, the infantry infantry hire soldiers volunteer to fight under the color flag of soldiers mutated airborne. So later you young see many gentlemen command bđq and officer who carry on the chest dress these wings anyway white. Step by step, it’s 65 company bđq be built. In 1961, a project was president diệm coffee normal to raise number of up to 81 company bđq. Airborne automatically means a military forces are working on special operations and the. The company bđq was training tactics betrayed on, against the flag of turkey phỉ Vietnam + in the area control of the army vnch, find and destroy a heavyweight right in the safe colony their.

President diệm has personally choice of the company best their infantry infantry. to change to you company bđq. Thus, the bye will solve the small fields, with the of the, usually is the level of the company, root and hit to their shelter first, not waiting for the massive explosion. New to, or open the March a heavyweight level battalion, lữ ninth or war like and marine.

In 1963, the communist team North Vietnam starts in south open the battle big level battalion. To adapt with the situation hurry, level company is not enough fire against level battalion, the company bđq was combine to battalion. When a heavyweight open these battle url level regiment, the battalion bđq back to the union, every alliance ninth have 3 Battalion Infantry. It’s time after year 1966, parallel with progress big power of all qlvnch, bđq also raise level alliance ninth, with five Alliance Ninth 1, 2, 3, 4 And 5 Bđq. Every Alliance ninth made component except was of every area tactics with numbers consistent, PRIVATE ALLIANCE NINTH 5 DIRECT BELONGS TO AREA III tactics. It’s from time 1966, forces hat brown bđq have share burden war with two soldiers mutated men in the role except was area, after this is except was army colony (from the end of February 10.1970, area Change name is army colony). At the end of the year 1970, special forces solved, many soldiers and officer to bđq. All the time people fight Senator (Cdig) and Airborne Rangers Senator Mike force is also fall into bđq, raise number of battalion up to 54. First Year 1973, general staff develop a plan Rebuild organization soldiers mutated bđq, kếp fits 54 Battalion to 15 Alliance ninth bđq, do component except was tactics for three army colony, II And III, by the division and marine was army colony I Take hold in timeout, qlvnch need to bđq as a forces replace, at least is an automatic reactions, reinforcements and next save fast in every army department.

The situation the more demands, army number of total except missing boom, so the general staff has raise all the ninth 4, 6 AND 7 Bđq up to total except. In 1975, it’S PLAN ORGANIZATION TO 4 division bđq sitting for four army colony, but only 101th 101 bđq can form in February 4.1975 in sài gòn.

Conclusion

Every soldier mutated from time to establish a mission tactics, strategy private and step by step development change with the situation. From after the year 1971, the communist of Hanoi has opened the battle of the battle of (which means the great army hit with all kinds of fire they have, challenge will and the power of qlvnch), so Three soldiers mutated the most brilliant of qlvnch is anyway, Marine and bđq must nice army spite war. Hit big everywhere, the special points private of every soldiers mutated is not separate between Roger, to only a soldiers in general, is to do total except. Every soldiers mutated all have experience, do march and tactics fish, a structure organization and train different. Say It’s a coincidence, not right, because the army needs many forces total except was to get out all the battlefield red fire. Every soldier mutated has colors, color hat team on your head, sharper dress private and proud traditional of soldiers mutated.

2. Airborne and special forces have the same? The answer is yes and no. It’s because the warriors he fought under marked general of forces special (form tiger dance anyway). It’s not for mission each side different. Forces special be built in 1957, with the mission secret and special like jump out north get news, books automatically people, you sharper his rise, farsighted Germans to earth Lao, chairs break beach The North. In 1961, llđb form more a number of big team night to drop to do component support, program save for the math jump through lao or in these area border dangerous. In 1964, the team bcd was combine to Battalion 91 night to drop, still suffer command of llđb. In 1968, battalion be broccoli to Battalion 81 night to drop. Parallel with activities to Battalion 91 bcd, llđb and form downtown March Delta. May 8.1970, llđb was possible (by after in 1968, llđb is no longer responsible to enter the land and the north coast of the north again), the soldiers only exist downtown March Delta and 81th Battalion. Bcd, two units this fall back to alliance ninth 81 night to drop, army number step step up to 3,000 soldiers and was divided out three headquarters tactics. Every headquarters tactics have 4 Team, every team has 200 soldiers.

Night to drop (America call airborne ranger) means March and way to all soldiers mutated friends, because the mission is so special and the secret of the soldiers. The Mission is weak’S DANCE MATH (every math common is 6 Men), infiltrate the secret department, Queen just a heavyweight to get news,’s harassing, sabotage base enemy, kidnapping prisoners, the supplier. Coordinates Bomb for air, explore weapons, really tynnet out of a heavyweight. When the situation allow you soldiers bcd also organization fight right in the enemy. Say, the Soviet Union 81 bcd can’t to get mission hit battle. You soldiers bcd was wallet von as they “The Grail Type” my price, because you trained for the business is special. The’s school is the night. But when the situation danger permissions as in steak balance of payments body 1968, summer red fool 1972, blessed long 1974, general staff used alliance ninth 81 bcd as a forces total Except was reinforcements, next save and payment field. After Victory Summer 1972 in safe lộc and commercial, the Soviet Union 81 bcd was honor do forces total except was compare shoulder with all soldiers mutated planet flowers most of qlvnch. Run Soldiers mints inner learn belongs to question Peking Japanese tụng after this: “there are three things in south is death, don’t see is than: drop – night and bomb b 52”.

Please answer the question: Airborne Rangers America and special forces (special forces) is a different or different. The answer is completely different.

Please talk about llđb first: form in 1957 and under the rights of the general staff to perform these business special and secret: Nhẩy out north get news, tea merge in the people south Vietnam Or the people, the Germans systems on the path of ho Chi Minh, nhẩy to Laos Germans, dump and to the north seas. Llđb is a soldier mutated lies in qlvnch. Threat is only of with Airborne Rangers America is with closed general in these camp edges room along the border Vietnam – Miên – Lao.
Llđb can solve February 8.1970 for all mission nhẩy north, Nhẩy Lao and dump the ocean.

Airborne Rangers America: list from this very dream lake, use to only two forces cla America works for and paid, completely not belong to qlvnch:

Oh. Defense civilian right: Cdig (civil defence irregular group) – including the young man of many clan in high all central, in area border Vietnam – Miên – Lao, someone else is a Vietnam the original miên. Cdig’s mission forces act in the camp along the border Vietnam – miên – lao in they say cla doubt is the points from the soldiers north Vietnam into the kingdom Vietnam South Republican. The CIA thinks that the people, the people are a great fight, the of the mountain, is born and raised by them. Common every camp army number up to a few hundred men, have officers forces special America command, after this has more officer llđb Vietnam South to, but see the army cdig don’t like they and very free resist suffer ORDERS FROM OFFICER LLĐB VIETNAM SOUTH. You Camp edges room is always target attack from the army, because you camp he’s trouble very annoying on the way to invade or activity their in the kingdom vnch.

B. Airborne Rangers America or call Mike Force toilet name as mobile strike force (forces attack motive) – Soldiers Airborne Rangers America as defense civilian right, cla works for and paid, with component is the senator and miên . They clothes Rằn Camouflage (Camouflag) very different and very easy to realize compared with shirt rằn anyway, Rằn Marine, bcd, or flowers forest of bđq. Soldiers Mike Force, as a pronoun, is a forces march positive than cdig, common is next save these camp defense civilian right was army attack. Airborne Rangers America no mission next save you station camp of qlvnch. But backward, if necessary, it’s units qlvnch will continue to save you camp cdig and Airborne Rangers America.

In 1970, Llđb America Drew about water, console cdig and Mike Force for qlvnch, from that army number two forces this is in the army number of qlvnch, the government vnch admin and paid. Sensor Total Joint Conspiracy change name two forces this to night automatically army edges room level battalion, every battalion town closed a camp edges room along the border Vietnam – miên – lao over four area tactics. Last year 1973, general staff decided to remove all camp edges room, to fall in bđq edges room in together with airborne automatic army normal, and everyone is under command of headquarters airborne automatically army . It’S ALL 54 battalion bđq just edges room just normal can gather back to 45 Battalion, from that form 15 Alliance ninth bđq sitting on three army colony, II And III (Army Colony IV With the infantry infantry and forces local army – means army big power, enough to fight the army, so don’t need you soldiers mutated total except was and bđq anymore).

3. Separate and drop even if it’s docking secret unit about technical March and engagement? The answer is no, because the mission tactics, strategy of two soldiers mutated completely different.

Drop: soldiers mutated total except, it’s mission hit battle a war, combine alliance soldiers mutated very completely queen like battery soldiers, needed armor, no army. But with hours drop, but they fight have dance really from on the plane down very little, just a couple of times, example clearly is battle needed north years 1963. about later, because the fire room not of a heavyweight Too strong, battlefield most of the forest mountain is trouble for the job drop, so technical was favorite most is jump from the helicopter down (call tactics helicopter transporter), just safe, just gather the troops Doctor a way fast and full. But it every year, every soldiers anyway from soldiers up to every officer, everyone must drop call “dance broken position” some saut in places safe.

Bye anyway: (Airborne Ranger) is also a soldier mutated total except was but completely not under the right to it up to the division drop, do and technical March, the war is very different. Because mission special and secret, jump math small, so soldiers bcd activity deep in a heavyweight, completely different with all soldiers mutated. Soldiers mutated docking unit and is always “good and super friends” of bcd are soldiers helicopter of not army, because you don’t have the mission get you bcd to location to jump down, and fly to You Box about. Also learn to dance like soldiers even red hat, but the soldiers in blue bcd never drop on the field never, because it’s easy to be a heavyweight discovered from the air. The way you can’t train battle battle, equipment fire easy, go the woods very good, hit in town gods sầu, school night. But then, when you need, is also a total joint conspiracy thrown in the battlefield big as safe lộc, in 1972, blessed long 1974 to beat battle of war, you have you against complete Mission.

Core day army power 19-6 years, souvenir 41 years days army power Vietnam South Republican? Stand out responsible lèo drive, bảovệ country and people, we, the people who are alive anyway is soldiers or Are people, is generation of war or generation young Vietnam South in time, please foot to head thought to you spiritual of 250 thousand soldiers armies Vietnam South Republican? Have you against sacrifice all over flava The Battlefield in the whole twenty years, keep moments pity you and share the pain with millions of women, feet to Prophet Grace 500 thousand soldiers qlvnch the war is still alive khoắc khoải, hungry The same at home. The Soldiers are dead, you wounded across the coast of the ocean and the soldiers we live, all proud used to wear the green shirt of olives, flowers anyway, shirt rằn tiger sea, How anyway, dress flowers forest night automatically army, White Navy, blue shirt, proud to fight under the yellow and red and under the ball short Army USA Army Power Vietnam South Republican. Even if it’s a time qlvnch was their and “you” a prince, but all soldiers armies Vietnam South Republican? Always ngẩng high head go into history against invaded spy from the north because have stuck blood Bone protect the country, do circle responsibility for men war. Soldiers she always if high honor of an army who always nightmare triền miên of the communist and soldiers north Vietnam. They just won us, soldiers qlvnch when we were forced to drop the gun. If the gun is on your hands, the last bullet is still in the race, so they little core mints inner not sure dare ngỗ good just to the end of this day.

After thirty years, we, soldiers qlvnch have no more guns, he and the communist mints grandpa still eat not good, sleep not alone. Because, soldier qlvnch’s anniversary planet, it’s a nightmare their hero to eternity.

Share this post