Tân Thiếu Tướng LƯƠNG XUÂN VIỆT

Tin Vui Trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Các Đấng Mày Râu Trong Ngày Từ Phụ.

Tướng Lương Xuân Việt đã có quyết định thăng cấp thiếu tướng từ tháng 6/2017, trước khi được bổ nhiệm phục vụ tại Đại Hàn, vào ngày 21/06/2018 tới đây sẽ được chính thức gắn hai Sao.

Theo sự giải thích từ một thân nhân của Tướng Lương Xuân Việt: Thường lệ Bộ Quốc Phòng xem xét trong năm 2017-2018 có bao nhiêu thiếu tướng đến tuổi về hưu, và họ sẽ cho số chuẩn tướng được thăng thiếu tướng lần lượt được thay thế vào những chổ trống đó. Các vị thiếu tướng này có ngày về hưu khác nhau, nên các vị tân thiếu tướng phải chờ đợi theo thứ tự, cho đến khi tới phiên mình, như trong trường hợp này, Tướng Lương Xuân Việt đã chờ cả năm, mới được gắn hai Sao.

Tướng Lương Xuân Việt, là vị tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên, và hiện nay Ông là quân nhân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc cao nhất trong Lục Quân (nói riêng), và Quân Lực Hoa Kỳ (nói chung). Tướng Lương Xuân Việt đương nhiệm chức vụ tư lệnh phó đặc trách Tổng Quát Và Điều Hành của Đệ Bát Quân Đoàn / Lộ Quân (U.S Eighth Army), trấn đóng tại căn cứ Camp Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek, Đại Hàn Dân Quốc. Được biết Camp Humphreys, là căn cứ lớn nhất của quân lực Hoa Kỳ tại hải ngoại.

Buổi lễ gắn cấp bậc thiếu tướng của Tướng Lương Xuân Việt trên Facebook trực tiếp của U.S Eighth Army. Giờ California sẽ là 9:30 P.M, tối ngày 20 tháng 6, 2018. Giờ miền đông sẽ là 00:30 sáng ngày 21/01/2018.

Share this post