Tên Với Tuổi – Chẩm Tá Nhân

Tên Với Tuổi – Chẩm Tá Nhân

Người Việt Nam xưa tin tưởng rằng

Muốn nuôi con cái được dễ dàng

Thì tốt nhất đặt tên thật xấu.

Ông Cù có con trai, bốn cậu

Chọn bốn tên cực xấu đặt cho

Thiến, Đớp, rồi đến Cút và Cu.

Một bữa nọ, ông Cù đi vắng

Một người bạn cũ ghé thăm viếng.

Bà Cù thay chồng đón tiếp ông

Một cách rất thân thiện, ân cần

Còn cẩn thận mời ông dùng bữa.

Bà bảo ông: “Bác chờ chút nhé”

Rồi ngó mấy đứa trẻ, chỉ tay:

“Dọn cơm cho Bác. Đớp, làm ngay!”

Người bạn thấy cay cay trong họng,

Ngồi xuống ăn qua loa vài miếng,

Rồi đứng dậy, sửa soạn cáo từ.

“Này, múc nước cho Bác rửa, Cu!”

Ngay lập tức bà Tư ra lệnh.

Ông khách mặt tím lên vì giận

Hướng cửa cái lẳng lặng bước ra.

“Mau dắt xe cho Bác. Cút. Đi.”

Ông khách mắt đỏ lừ, tức tối,

Lầu bầu như có gì định nói.

Bà Tư tưởng ông đợi người đưa

Ra cổng làng nên cất tiếng la:

“Đưa Bác ngay ra cổng. Thiến. Nhé!”

Share this post