Thần Tượng – Chân Diện Mục

Thần Tượng – Chân Diện Mục

Thanh niên nào mà không coi một số người đi trước là Thần Tương! Hồi trẻ tôi đã từng thần tượng những người như Nhượng Tống, Nhất Linh, Lỗ Tấn, Phan Khôi, Kim Dung và những nhân vật tiểu thuyết như Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung

Càng về sau tôi càng nghĩ đến đất nước mình … và những nhân vật đã đến với tôi: Đăng Thai Mai, Nguyễn Đăng Thục … Ôi! Những nhân vật này nào có thua gì Lâm Ngữ Đường, Đinh Linh! Thế là tôi nhào đi tỉm nhữnh nhân vật mà người ta ca tụng hàng ngàn trang.

Về Văn Học thì Đào Tấn thua gì Soljenissine, Pastenak!
Ôi! Về chính trị thì người ngoại quốc ca tụng Quang Trung đã đầy ứ ra rồi. Nhưng tôi muốn vẽ một Quang Trung khác! Không phải một Quang Trung cưới Công Chúa! Không phải một Quang Trung tranh quyền với anh! Không phai một vị vua mở cõi bình thường! Mà là một vị anh hùng Bách Chiến Bách Thắng! Tôi muốn so sánh ngài với Thành Cát Tư Hãn!!!Vâng! Quang Trung còn hơn cả Thành Cát Tư Hãn!!!

Từ những kẻ tầm thường, tới những kẻ láo lếu tư xưng anh hùng, đều coi Quang Trung như sấm sét, đòn của Trời!!! Quang Trung không xưng Đại Hoàng Đế nhưng vua Tầu phải gườm! Tuần Phủ Quảng tây Tôn Vĩnh Thanh phải tâu vua Tầu đừng sai Tôn Sĩ Nghị đánh miền Nam! Những loạn thần thời Trịnh còn rơi rớt lại đáng kể gì! Những mưu sĩ ốm o ngồi gãy móng tay như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích cũng phải bò lết lại! Những võ tướng thời chúa Nguyễn! Những dân dữ dằn thượng du kể gì! Những hàng thần người Chiêm, người Cao Man kể gì! Những kẻ phiêu lưu từ Nghĩa Hoà Đường kể gì!Ngài đã đi qua vùng rừng núi Hầm Hô(Có người chắc dốt chữ Nôm chỉ biết chữ Nho nên vị tướng ở đây được Quang Trung phong hầu là Hám Hổ Hầu) Qua vùng rừng núi Hầm Hô, Đá Đen, Những vị Nữ Chúa Thi Đậu, Thị Hoả rạp người hàng phục! vị tướng Chiêm Thành họ Đăng (được phong sau này) đã phải bò lết lại làm tướng và làm con rể Quang Trung!

Chẳng biết ngài đi bộ, hay ngựa, hay voi (!) nhưng chắc ngài chưa tới thì cỏ đã rạp mình đón nhà Đai Chinh Phục! Đúng là người ta sợ Vía, sợ bóng, sợ gió !!! Con người đó cứ như là Thần trên mây nhảy xuống!!!

Chân Diện Mục

Share this post