Thảo trình dự đoán phương hướng cháy rừng của Cali … trật lất! – p324530

Thảo trình dự đoán phương hướng cháy rừng của Cali … trật lất! – p324530

Các đám cháy rừng tại California hè năm 2015 chẳng những làm lính cứu hỏa mẻ đầu sứt trán mà còn làm cho thảo trình dự đoán phương hướng cũng như mức độ cháy rừng tại Cali mất … phương hướng.

Trưởng Phòng Điều Hành Ken Pimlott của CalFire (California Department of Forestry and Fire Protection) cho biết: “Các đám cháy rừng đã vượt quá khả năng tiên đoán – trước giờ vẫn khá chính xác – của thảo trình”. Trong 40 năm qua, thảo trình điện toán phân tích các yếu tố như loại thực vật, độ ẩm trong không khí, nhiệt độ, loại đất, thời tiết, hướng gió… để “đoán” là nếu có cháy rừng sẽ như thế nào, hướng lửa đi, cường độ của lửa sẽ ra sao. Có thể việc hạn hán kéo dài trong 4 năm liền của California đã ảnh hưởng đến các số liệu tính toán, cũng có thể kỹ thuật dùng trong thảo trình đã “già” và không đủ khả năng đáp ứng với hoàn cảnh mới.

Cáy rừng tại Cali đã gây những thiệt hại sau (tính đến 7 giờ sáng thứ Tư 16 Tây tháng Chín 2015):

70,000 mẫu đất (Tây) bị cháy
30% đã kiểm soát được
13,000 người phải dời chỗ
7,650 nhà/cao ốc có nguy cơ bị lửa lan đến
585 nhà bị cháy
213 cao ốc bị cháy
2,793 lích cứa hỏa đang chửa lửa
4 lính cứu hỏa bị thương
1 lính cứu hỏa bị chết

Chuyên gia phân tích về cháy rừng Rick Stratton của U.S. Forest Service nhận xét: “Thảo trình dĩ nhiên là không hoàn hảo. Đôi lúc kết quả tiên đoán của thảo trình chính xác đến đáng sợ, đôi lúc hoàn toàn sai. Ít ra chúng ta dựa vào các số liệu khoa học được thảo trình thông báo để cho ra quyết định; quyết định nào cũng có rủi ro nhất định”.

Khoa học gia Janice Coen của National Center for Atmospheric Research (Boulder, Colorado) nói: “Tôi nghĩ kỹ thuật họ dùng đã quá lỗi thời trong khi các yếu tố ảnh hưởng đến cháy rừng trở nên quá phức tạp. Đa số chúng tôi cho rằng kỹ thuật này không dùng đuợc nữa”.

Share this post