Theo Dõi Coronavirus – p324530

Theo Dõi Coronavirus – p324530

(TVVN.ORG) Coronavirus phát xuất từ thành phố Vũ Hán (Trung Cộng) đã khiến hơn 2,000 người chết. làm hơn 75,000 người nhiễm bệnh. Hiện tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á, Trung Đông, Phi Châu, Úc Đại Lợi đều có người nhiễm Coronavirus.

Cơ quan The Center for Systems Science and Engineering đả dùng dữ liệu từ World Health Organization, từ Trung Tâm Phòng Ngửa Dịch Bệnh Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á, Trung Cộng, Úc Đại Lợi để theo dõi và kiểm tra tiến độ phát bệnh của Coronavirus trên toàn thế giới.

Cơ quan Y Tế Thề Giới định nghĩa Crorona hiện tại là dịch (epidemnic) chứ chưa phải là đại dịch (pandemic) tuy nhiên khuynh hướng có khả năng biến thành đại dịch tăng cao.

Chữ “corona” trong tiếng La Tinh có nghĩa là “vương miện”. Bệnh Corona với triệu chứng giống bệnh sưng phổi được phát giác vào năm 1960 (nó mang tên Corona vì vi trùng có hình dáng giống vương miện) nhưng nhiều người không hiểu chuyện lại “lái” nó sang thành bia Corona nổi tiếng từ năm 1925.

Xin mời đến đây:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Share this post