Thứ Sáu 21 Tây Tháng Bảy 2017: Hát Besame Mucho Bằng Tiếng Tây Ban Nha, Ngữ Vựng, Văn Phạm

Thứ Sáu 21 Tây Tháng Bảy 2017: Hát Besame Mucho Bằng Tiếng Tây Ban Nha, Ngữ Vựng, Văn Phạm

Buổi học đặc biệt trong tháng Bảy 2017 do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.

Đề tài: HỌC HÁT BESAME MUCHO BẲNG TIẾNG TÂY BAN NHA, NGỮ VỰNG, VĂN PHẠM. Nhạc sĩ Cao Sơn đàn Tây Ban Cầm.

Thời gian: Buổi học nhằm ngày thứ Sáu, 21 Tây tháng Bảy, 2017, vào lúc 4 giờ 30 chiều đến 6:30 chiều tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Chương trình giảng dạy của Giáo Sư Trần Chấn Trí được thực hiện MỖI BUỔI HỌC MỘT ĐỀ TÀI.

Share this post