Thứ Sáu 25 Tây Tháng Tám, 2017: Động Từ Thì Quá Khứ Đơn Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ – GS Trần Chấn Trí

Thứ Sáu 25 Tây Tháng Tám, 2017: Động Từ Thì Quá Khứ Đơn Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ – GS Trần Chấn Trí

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn Tây Ban Nha dành cho người Việt do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.

Đề tài: ĐỘNG TỪ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Thời gian: Buổi học nhằm ngày thứ Sáu, 25 Tây tháng Tám, 2017, vào lúc 4 giờ 30 chiều đến 6:30 chiều tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 hoặc [email protected] để ghi danh tham dự miễn phí.

Chương trình giảng dạy của Giáo Sư Trần Chấn Trí được thực hiện MỖI BUỔI HỌC MỘT ĐỀ TÀI.

Share this post