Thứ Sáu 28 Tây Tháng Tư, 2017: Lớp Nhập Môn Gia Đình Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ

Thứ Sáu 28 Tây Tháng Tư, 2017: Lớp Nhập Môn Gia Đình Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn Tây Ban Nha dành cho người Việt do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.

Đề tài: Gia Đình.

Thời gian: Buổi học nhằm ngày thứ Sáu, 28 Tây tháng Tư, 2017, vào lúc 4 giờ 30 chiều đến 6:30 chiều tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 hay gởi điện thư về [email protected] để ghi danh tham dự miễn phí.

Chương trình giảng dạy của Giáo Sư Trần Chấn Trí được thực hiện MỖI BUỔI HỌC MỘT ĐỀ TÀI.

Share this post