Tiền Dân Việt Hải Ngoại Gửi Về Việt Nam – Nguyễn Tài Ngọc

Tiền Dân Việt Hải Ngoại Gửi Về Việt Nam – Nguyễn Tài Ngọc

Tiếng Anh gọi tiền của một người làm việc ở ngoại quốc hay định cư ở ngoại quốc gửi tiền về quê hương giúp đỡ gia đình hoặc đầu tư vào doanh thương ở quê nhà là remittance. Remittance và tiền viện trợ của ngoại quốc là hai tài chánh đóng vai trò rất quan trọng trong ngân sách quốc gia của nước đang phát triển như Việt Nam.

Căn cứ theo Ngân Hàng Thế Giới, tổng số tiền remittance quốc tế vào năm 2018 là $689 tỷ đô la. Năm 2019, người ta dự đoán tổng số tiền remittance quốc tế là $715 tỷ dollars.

Đây là danh sách các quốc gia mà người của nước họ sống ở ngoại quốc (không phân biệt đã là công dân của nước họ đang sống hay chỉ đến để làm việc) gửi tiền remittance lại cho nước họ nhiều nhất:

Thứ hạng

Quốc gia

2014

2015

2016

2017

1

Ấn Độ

70.97

72.20

62.7

69

2

Trung Quốc

61.49

63.90

61

64

3

Philippines

27.9

29.8

29.9

33

4

Mexico

24.5

25.7

28.5

31

5

Nigeria

20.88

20.89

19

22

6

Pakistan

17.8

20.1

19.8

20

7

Ai-Cập

19.83

20.4

16.6

20

8

Việt Nam

11.8

12.3

13.4

13.8

9

Bangladesh

15.1

15.8

13.7

13

(Ghi chú: con số trên là tỷ đô la. Năm 2018, Việt Nam nhận 15.9 tỷ đô la).

Hoa Kỳ là xứ mà dân định cư gửi tiền về cho quốc gia nguyên thủy của họ nhiều nhất. Kế đó là Saudi Arabia, Nga, United Arab Emirates, Đức, Kuwait, Pháp, Qatar, Anh,và Ý.

Dân ở Hoa Kỳ gửi tiền về hai nơi chính yếu là Mexico & các nước Trung Mỹ và Á Châu. Trong khi dân ở Âu Châu gửi tiền về Đông Âu (East Europe), Trung Âu (Central Europe), và Phi Châu. Dân ở Nga gửi về các nước ở Trung Á (Central Asia).

Đây là danh sách tiền remittance gửi từ Hoa Kỳ đến các nước khác:

Thứ hạng

Quốc gia

1993

2015

2016

2017

2018

1

Mexico

25.2

28.12

2

China

16.3

15.42

3

Ấn Độ

11.5

10.66

4

Phi Luật Tân

10.1

10.54

5

Guatemala

5.8

6.75

6

Việt Nam

140 triệu

7

6.69

7.6*

9.5 (dự đoán)

7

Nigeria

5.7

5.67

Tổng cộng

56.3

66

(Ghi chú: Ngoại trừ 1993 là triệu đô la, tất cả số khác là tỷ đô la).

*Năm 2017, 6.7% của tổng số tiền remittance vào Việt Nam là tiền thu từ dân làm việc lao động Việt Nam “xuất cảng” đi ngoại quốc -135,000 người).

Có bốn cách gửi tiền từ ngoại quốc về Việt Nam: Ngân hàng tư nhân, cơ quan gửi tiền, Quan Thuế, và bưu điện. Ngân hàng tư nhân là phương tiện dùng nhiều nhất để gửi tiền, 72%.

Trung bình số tiền remittance Việt Nam nhận bằng gần 7% của GDP quốc gia. Chẳng hạn như vào năm 2017, Việt Nam nhận 14 tỷ đô la từ nước ngoài, trong khi GDP của cả nước là 223.9 tỷ đô la.

Ngày xưa, đa số tiền ở ngoại quốc gửi về Việt Nam là để giúp gia đình, nhưng bây giờ 70% tiền gửi về là dùng để làm ăn buôn bán, 20% để đầu tư vào bất động sản. Chỉ có 6% đến 7% là để giúp đỡ gia đình, y tế và giáo dục.

Trong số 13.8 tỷ đô la remittance Việt Nam nhận vào năm 2017, phần trăm gửi về từ Mỹ là 60%, từ Âu Châu là 20%. Phần còn lại từ Trung Quốc, Nam Hàn, và Nhật Bản. Thành phố Sài Gòn nhận nhiều nhất: 5.2 tỷ đô la.

Dân số người Việt định cư ở Hoa Kỳ là 1.5 triệu (thống kê 2010). Có khoảng 220,000 doanh thương người Việt làm chủ (thống kê 2015), và trung bình thì 18% lương của người Việt ở Mỹ gửi về Việt Nam.

Nguyễn Tài Ngọc
April 2019

Tài liệu tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Remittance

https://www.vietnam-briefing.com/news/remittances-vietnam-rise.html/

Vietnam: The Power of Remittances (InfoGraphic)

http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/27/c_137141264.htm

https://www.theepochtimes.com/138-billion-in-remittances-sent-out-of-us-in-2016-report_2424108.html

https://www.marketplace.org/2017/06/15/world/immigrants-around-world-sent-445-billion-back-their-home-countries

Remittance Flows Worldwide in 2016

https://www.vir.com.vn/vietnam-set-to-be-among-top-ten-remittance-receivers-64494.html

Share this post