Tối Cao Pháp Viện Tán Thành Lệnh Cấm Du Lịch Của Trump – Lê Minh Hải

(TVVN.ORG) (Robert Mullins International) Vào ngày 26 tháng Sáu năm 2018 vừa qua, sau khi tỷ lệ bỏ phiếu tán thành là 5 thuận 4 chống, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tán thành lệnh cấm du lịch của Tổng Thống Trump đối với năm quốc gia có đa số dân là người Hồi Giáo đến Hoa Kỳ. Pháp Viện nói rằng theo luật di trú, tổng thống có quyền tự do quyết định điều gì nên làm để ngăn chận người ngọai quốc nhập cảnh Hoa Kỳ. Pháp Viện nói rằng “Tổng thống dùng hợp pháp quyền tự do quyết định, dựa trên những nhận định của ông. Những nhận định của ông là việc nhập cảnh những người ngọai quốc từ năm quốc gia đó sẽ làm nguy hại cho quyền lợi đất nước”.

Tiểu bang Hawaii là một trong những tiểu bang thách thức lệnh cấm của ông Trump. Tiểu bang này nói rằng chính sách của ông Trump kỳ thị người di dân vì tôn giáo của họ và điều này vi phạm luật di trú.

Bốn chánh án Tối Cao Pháp Viện cũng chống lại lệnh cấm này và nói rằng lệnh cấm căn bản chỉ là chống lại Hồi Giáo và điều này hiển nhiên là sự kỳ thị. Họ nói rằng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy tất cả những lệnh cấm người Hồi Giáo của ông Trump bắt nguồn từ sự căm ghét và thành kiến của ông Trump chống lại người Hồi Giáo và tôn giáo của họ, chứ không thuần túy liên quan đến an ninh quốc gia.

Năm chánh án đa số khác thì lại nói rằng có lý do chính đáng về lệnh cấm này vì có bằng chứng cho thấy lệnh cấm dựa trên những mối quan tâm về an ninh quốc gia, không dính dáng tới vấn đề chống tôn giáo.

Dĩ nhiên lệnh cấm này không liên quan tới dân Việt Nam. Nhưng điều này cho thấy hành pháp Trump hiện nay đang dựa vào Pháp Viện để tiến hành những chính sách chống người Hồi Giáo. Điều này ảnh hưởng đến nhiều người dân Hồi giáo không phải là khủng bố và đang chịu nhiều khổ đau mỗi ngày vì là nạn nhận của chiến tranh. Đến nay, nhiều người tự hỏi liệu Tối Cao Pháp Viện có sẽ ủng hộ những kế họach chống di dân khác của ông Trump hay không.

Việc Chánh Án Kennedy về hưu cho ông Trump cơ hội yên tâm vì sẽ có đa số chánh án bảo thủ trong Tối Cao Pháp Viện.

Ông Anthony Kennedy, chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, đã tuyên bố sẽ về hưu vào ngày 31 tháng Bảy năm 2018 sau 30 năm là một trong 9 chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Tổng Thống Ronald Reagan đã đề cử ông vào chức vụ này năm 1987.

Biến cố này sẽ cho ông Trump và đảng Cộng Hòa cơ hội để bảo đảm rằng Pháp Viện sẽ có đa số các chánh án có khuynh hướng bảo thủ với tỷ lệ 5/4 trong nhiều thập niên nữa.

Chánh Án Kennedy là một người ôn hòa, có nghĩa là không quá bảo thủ và không quá tự do. Ông đã cùng bỏ phiếu với những chánh án bảo thủ khác để bảo vệ quyền tự do tôn giáo và đã giải quyết rốt ráo kểt quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, nhưng ông đã bỏ phiếu với đảng Dân Chủ về những vấn đề như hôn nhân đồng tính và quyền được phá thai.

Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ thực hiện việc xác nhận người thay thế Chánh Án Kennedy trước tháng 11 năm 2018. Các thành viên đảng Dân Chủ rất ít hy vọng ngăn chặn việc xác nhận chánh án mà ông Trump sẽ đề cử.

Vai trò của Tối Cao Pháp Viện: Tại sao được thành lập và quyền lực của Pháp Viện ra sao trong chính phủ Hoa Kỳ.

Tối Cao Pháp Viện giữ một vai trò đặc biệt trong hệ thống chính phủ Hoa Kỳ. Hiến pháp đã cho Viện này quyền lực để kiểm soát những hành động của tổng thống và quốc hội, cũng như sẽ ra quyết định nếu bất cứ luật hay hiến pháp bị người dân lạm dụng trong đời sống thường nhật.

Viện này sẽ nói với tổng thống rằng hành động của ông ta không được hiến pháp cho phép. Viện này có thể nói với quốc hội rằng luật mà họ thông qua đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Viện này cũng có thể nói với một chính quyền tiểu bang rằng một trong những luật của họ đã vi phạm hiến pháp. Tối Cao Pháp Viện là vị chánh án sau cùng có quyền thẩm phán tất cả những hồ sơ liên quan đến luật của quốc hội và hiến pháp Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện không phải là cơ chế có toàn quyền. Quyền lực của Viện này bị giới hạn bởi hai ngành của chính phủ. Thứ nhất là tổng thống (tức ngành Hành Pháp) có thẩm quyền đề cử thẩm phán vào Viện này. Thứ hai là Thượng Viện (tức ngành Lập Pháp) phải đồng ý xem xét những thẩm phán do tổng thống đề cử vào Pháp Viện và phải bỏ phiếu chấp thuận những người được đề cử.

Tối Cao Pháp Viện giống như người trọng tài trên sân túc cầu. Quốc hội, tổng thống, cảnh sát và các viên chức chính phủ khác là người chơi banh. Một số người có thể thông qua luật và những người khác có thể thi hành luật. Nhưng tất cả đều có quyền lực trong những giới hạn cố định. Những giới hạn này được ấn định bởi hiến pháp Hoa Kỳ. Công việc của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ giữ vai “trọng tài” trong hệ thống chính quyền Hoa Kỳ để ra phán lệnh khi các viên chức chính phủ đi ra ngoài giới hạn.

Tối Cao Pháp Viện nhận từ 7.000 đến 8.000 thỉnh thư điều trần mỗi năm. Pháo Viện sẽ đồng ý mở các phiên điều trần không quá 100 hồ sơ mỗi năm. Nếu Pháp Viện quyết định không chấp nhận mở hồ sơ thì tòa dưới có thể phán quyết hồ sơ này.

Xác nhận của Tổng Thống Trump về vấn đề di trú liên hệ với tội ác trái ngược với những con số thống kê của chính phủ.

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cáo buộc liên hệ giữa vấn đề di trú, tội ác và thuốc bất hợp pháp. Nhưng những con số thống kê của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra không ủng hộ những cáo buộc này. Ông Trump đã so sánh người di dân như một “sự xâm lăng ồ ạt”.

Tổng thống cố tạo ra hình ảnh liên hệ giữa người di dân và các băng đảng tội ác và việc buôn bán thuốc cấm. Ông nhận định rằng quốc gia đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì “sự tràn ngập” bởi “việc vượt biên trái phép gia tăng ồ ạt” và điều này sẽ mang lại “tội ác kinh hòang”. Nhưng thống kê của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy câu chuyện khác hòan toàn.

– Trong năm 2017, số di dân bất hợp pháp bị bắt giữ ở biên giới Tây-Nam Hoa Kỳ ở mức thấp nhất trong 46 năm qua.
– Người di dân phạm tội ở mức thấp hơn người Mỹ sinh trưởng ở Hoa Kỳ, và
– Rất ít người di dân là thành viên băng đảng. Trong tài khóa sau cùng vừa qua, có 303.000 người bị cơ quan Kiểm Soát Biên Giới Hoa Kỳ bắt giữ, nhưng chỉ có 228 người là thành viên của băng đảng MS-13 mà ông Trump hay nói đến.
– Trong năm 2000, nhân viên biên phòng bắt giữ 1 triệu 600 ngàn người vượt qua biên giới bất hợp pháp, nhưng trong tài khóa vừa qua chỉ có 300.000 người vượt biên trái phép. Những số liệu trên cho thấy tuyệt đối chưa hề có tình trạng khủng hỏang về di dân như Tòa Bạch Ốc nhận định.

Thẩm phán ngăn cấm sự chia cách di dân với con cái của họ, ra lệnh tất cả gia đình phải được đoàn tụ

Vào ngày 26 tháng Sáu vừa qua, một thẩm phán liên bang phán quyết rằng các nhân viên di trú Hoa Kỳ không thể chia cách cha mẹ di dân với con cái của họ đã bị bắt khi vượt biên bất hợp pháp từ nước Mễ Tây Cơ. Và các nhân viên di trú phải giúp các gia đình này đoàn tụ sau khi họ bị tách rời trong trại giam.

Vị thẩm phán liên bang ra lệnh cho chính phủ phải cho cha mẹ đoàn tụ với các con dưới 5 tuổi trong vòng 14 ngày, và các con từ trên 5 tuổi trong vòng 30 ngày.

Trước sự phản đối khắp nơi, ông Trump đã phải ký một pháp lệnh hành pháp chấm dứt sự phân cách gia đình vào ngày 20 tháng Sáu, nhưng chính phủ vẫn chưa tái đoàn tụ khỏang 2.000 trẻ em với cha mẹ của chúng.

Tương tự, sau khi ông Trump ký pháp lệnh hành pháp, các viên chức chính phủ từ chối trả lời nhiều câu hỏi về những di dân trẻ cũng bị tách rời khỏi cha mẹ, chẳng hạn như khi nào họ được đoàn tụ, việc này sẽ xảy ra bằng cách nào, và hiện nay có bao nhiêu trẻ em hiện đang bị giữ trong tù.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Tại sao chánh án Tối Cao Pháp Viện là người bảo thủ hay tự do lại là vấn đề quan trọng?

– Đáp: Quốc hội làm ra luật. Tối Cao Pháp Viện giải thích luật và quyết định nếu luật có theo hiến pháp hay không. Ngôn ngữ của luật có thể có nghĩa khác đối với những người khác, vì thế Pháp Viện sẽ có quyết định sau cùng về ý nghĩa của luật. Quyết định này được thành lập do ảnh hưởng của những chánh án có quan điểm bảo thủ hay tự do.

– Hỏi: Lệnh Cấm Du Lịch ảnh hưởng 5 hay 6 quốc gia?

– Đáp: Lệnh cấm du lịch giới hạn vấn đề du lịch đến Hoa Kỳ đối với những người đến từ những quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi Giáo như Iran, Libya, Syria, Somalia và Yemen. Người di dân từ Bắc Hàn, một nước theo chủ nghĩa Cộng Sản, cũng bị cấm vì có tiềm năng đe dọa nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Iraq không bị cấm, nhưng các đương đơn xin chiếu khán (visa) sẽ bị duyệt xét rất kỹ. Lệnh cấm du lịch này không có ngày hết hạn, không giới hạn trong vòng 90 ngày như trước đây.

– Hỏi: Tổng thống có thể vượt quyền và bất chấp quyết định của Tối Cao Pháp Viện không?

– Đáp: Không. Những quyết định hợp pháp của Tối Cao Pháp Viện phải được mọi người thi hành, kể cả tổng thống Hoa Kỳ. Nếu tổng thống không đồng ý với Pháp Viện, ông có thể yêu cầu Bộ Tư Pháp nộp đơn thưa Tối Cao Pháp Viện. Pháp Viện sẽ toàn quyền duyệt xét đơn thưa này hoặc từ chối không cứu xét.

Share this post