“Tứ Vật” Lời Nguyền Trong Dân Gian – Sưu Tầm

Thưa chư vị,

Sau nhiều năm ngao du đây đó, đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều kỳ nhân, tôi có được nghe những lời nguyền ghê gớm. Xin được hầu chuyện các vị về 4 lời nguyền “tứ vật” (bốn điều chớ làm) còn gọi là “tứ bất”, “tứ mạc” mà tôi được nghe truyền miệng trong dân gian ở nhiều địa phương khác nhau.

Tất cả những lời nguyền dưới đây đều là lời truyền miệng trong dân gian, không có lời nào do tôi hoặc ai đó bịa đặt ra. Và việc ghi chép lại đây chỉ nhằm trước là hầu chuyện, sau là để chư vị bổ sung các “tứ vật” nữa mà các vị được biết, hoặc các cách lý giải khác về các “tứ vật” dưới đây.

1. Bắc Ninh tứ vật:

Vật giao Phù Lưu hữu
Vật thú Đình Bảng thê
Vật ẩm Đồng Kỵ thuỷ
Vật thực Cẩm Giang kê

(Chớ đánh bạn với người Phù Lưu
Chớ lấy con gái Đình Bảng làm vợ
Chớ uống nước làng Đồng Kỵ
Chớ ăn thịt gà Cẩm Giang)

2. Ứng Hoà tứ vật:
(tên huyện, thuộc Hà Tây cũ)

Vật thú Vân Đình thiếp
Vật giao Hoà Xá hữu
Vật thực Tử Dương kê
Vật thính Bài Lâm thuyết

(Chớ lấy con gái Vân Đình làm vợ bé
Chớ kết bạn với người Hòa Xá
Chớ ăn thịt gà Tử Dương
Chớ nghe lời người Bài Lâm)

3. Sơn Tây tứ mạc:

Mạc tranh Đại Đồng trưởng
Mạc thú Tảo Thượng thê
Mạc giao Đông Sàng hữu
Mạc thực Mỹ Lương kê

(Chớ tranh trưởng với dân Đại Đồng
Chớ lấy con gái Tảo Thượng làm vợ
Chớ kết bạn với người làng Đông Sàng
Chớ ăn thịt gà Mỹ Lương)

4. Nghi Xuân tứ vật:
(một huyện thuộc Hà Tĩnh)

Vật hành Cương Gián lộ
Vật giao Mỹ Dương nho
Vật thú Tả Ao thê
Vật bằng Cộng Khánh hữu

(Chớ đi đường Cương Gián
Chớ giao du với nhà Nho ở Mỹ Dương
Chớ lấy con gái làng Tả Ao làm vợ
Chớ kết bạn với dân Cộng Khánh)

5. Thừa Thiên tứ bất:

Bất giao Nguyệt Biều hữu
Bất thú Dạ Lê thê
Bất ẩm Thạch Hàn thuỷ
Bất thực Lương Quán kê

(Chớ kết bạn với dân Nguyệt Biều,
Chớ lấy con gái Dạ Lê
Chớ uống nước ở Thạch Hàn
Chớ ăn thịt gà Lương Quán)

6. Quảng Nam tứ bất:

Bất giao Thừa Thiên hữu
Bất thú Quảng Nghĩa thê
Bất thương Bắc Hà khách (cổ)
Bất đấu Bình Định kê

(Chớ kết bạn với dân Thừa Thiên
Chớ lấy con gái Quảng Nghĩa (Ngãi) làm vợ
Chớ buôn bán với khách buôn Bắc Hà
Chớ chọi gà với dân Bình Định)

7. Hoằng Hóa tứ mạc:
(một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa)
Mạc giao Hoằng Nghĩa hữu
Mạc thú Nguyệt Viên thê
Mạc đả Bút Sơn kỳ
Mạc thương Quan Nội huyện

(Chớ đánh bạn với dân Hoằng Nghĩa,
Chớ lấy vợ Nguyệt Viên,
Chớ đánh cờ với người Bút Sơn,
Chớ buôn bán dân chợ Huyện).

Nguyễn Xuân Diện (sưu tầm)

Share this post