Tướng Việt Nam Trong Quân Lực Hoa Kỳ – Trần Anh

Tướng Việt Nam Trong Quân Lực Hoa Kỳ – Trần Anh

Vị tướng thứ 3 trong quân lực Hoa Kỳ gốc Việt sau Tướng Lương Lương Xuân Việt, Châu Lập Thể là William Seely III. Lễ “rửa lon” sẽ được tổ chức tại Marriot Hotel.Fairview Park. Fall Church. Virginia ngày 24 tháng 9/2016 do Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA) khoản đãi.

Theo nguồn tin từ các bản thông báo của Bộ Quốc Phòng (U.S. Department of Defense) và Quốc Hội Hoa Kỳ (CONGRESS.GOV). Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến William H. Seely III đã được vinh dự đề nghị thăng cấp chuẩn tướng.

Đại Tá William H. Seely III được tổng thống đề cử thăng cấp chuẩn tướng vào ngày 22 tháng 2 năm 2016, hồ sơ được chuyển đến quốc hội và đã được Thượng Viện chấp thuận vào ngày 26 tháng 5 năm 2016. Ông là một trong mười đại tá Thủy Quân Lục Chiến được tổng thống đề cử thăng cấp chuẩn tướng năm 2015-2016.

Đại Tá William H, Seely III là người Mỹ gốc Việt, mang họ và tên Mỹ, sinh tại Sài Gòn. Ông được thăng cấp thiếu tá năm 2000, trung tá năm 2006 và đại tá năm 2010. Ông đã từng giữ những chức vụ chi huy quan trọng như: Trung tá tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 Viễn Thám, Sư Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến (3rd Reconnaissance Battalion, 3d Marine Division); đại tá chỉ huy trưởng Trường Tình Báo Thủy Quân Lục Chiến; và hiện nay đang là đại tá tham mưu trường, Bộ Tư Lệnh An Ninh Không Gian Mạng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (U.S. Marine Corps Forces Cyberspace) và là đại tá trưởng Phòng 2 (Tình Báo) thuộc Bộ Tư Lệnh Các Lực Lượng Hỗn Hợp Bộ Chiến tại Irag (J-2 Combined Joint Forces Land Component Command-Iraq).

mrs_seely
Hình phu nhân Đại Tá William H. Seely III nhận hoa trong buổi lễ bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Trường Tình Báo Thủy Quân Lục Chiến vào tháng 7 năm 2013 (USMC photo).

Đại Tá William H. Seely III đã lập gia đình có vợ và 2 con nhỏ, một trai và một gái.

Share this post