Vấn Đề Cội Nguồn Và Văn Hóa – Trần Mộng Lâm

Gia Nã Đại vừa đưa ra những con số thống kê đáng ngại cho quốc gia này. Trước đây, số người Canadiens nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong gia đình lên đến khoảng trên 70%. Nay con số nói trên giảm đi chỉ còn trên dưới 30%.

Bên Âu Châu, tình hình đáng ngại hơn nữa. Đến năm 2050, số người Pháp gốc Ả Rập sẽ lên đến hơn 50%. Nếu cứ đà này tiến triển, thì một ngày kia, cái quốc gia mà chúng ta gọi là La France sẽ ra sao??? Người Francais trong tương lai không thể nào khẳng định nos ancêtres sont des Gaulois được nữa.

Nêu ra vấn đề trên, chỉ để suy nghĩ về tương quan giữa chủng tộc và văn hóa.

Nguy cơ mà Canada và Pháp gặp phải cũng là nguy cơ của Việt Nam .Tôi muốn nói tới Miền Nam-Việt Nam Cộng Hòa.

Về phương diện di truyền, đa số các người công dân Việt Nam Cộng Hòa có ADN cùng một nguồn gốc với những người Miền Bắc, nhưng họ có một nền Văn Hóa khác.

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là Di Truyền (ADN) quan trọng hay Văn Hóa quan trọng??

Trong tương lai, dù muốn, dù không, nước Pháp sẽ không còn là nước của những người đa số gốc Gaulois nữa, nhưng thật khó tưởng tượng một ngày kia LA FRANCE trở thành một nước giống như Ai Cập hay IRAK, IRAN. Cái mà người Pháp phải bảo tồn là Văn Hóa Pháp

Văn Hóa Pháp là gì?? Đó là tiếng Pháp, dĩ nhiên, với những mẹo luật rắc rối của nó về văn phạm. Văn hóa Pháp còn là lối sống của người Pháp, tư do, cởi mở. lịch sự. Là nhà thờ Notre Dame de Paris, là sông Seine, là những bài ca bất hủ, là Lamartine, là Chateau Briand, Ronsard hay ngay cả Edith Piaff hay Jean Gabin. Nhưng quan trọng hơn hết, có lẽ là Napoleon, là Montesquieu, là Jean Jacques Rousseau, là Victor Hugo, là Voltaire. Chính những nhà tư tưởng, những vĩ nhân này đã làm nên văn hóa Pháp ngày nay, với một chính thể Dân Chủ, tam quyền phân lập, với sự tôn trọng quyền tự do phát biểu, lập hội, tự do báo chí …v..v.. Chính những người này đã tạo ra một nước Pháp văn minh, với nền An Sinh Xã Hội Pháp, mà ngày nay, những người nhập cư, trong đó có cả triệu người Việt Nam được hưởng.Một ngày nào đó, người dân Pháp không còn là những người gốc Gaulois nữa, nhưng cái mà LA France cần bảo tồn là Văn Hóa Pháp.

Tôi là một công dân Việt Nam Cộng Hòa.

Gia phả mà cha tôi còn truyền lại cho con cháu lên đế 16 đời. Tổ tiên tôi người Nam Định, Vụ Bản, Ý Yên.

Dĩ nhiên tổ tông thì không ai chối bỏ được, nhưng lý trí khiến tôi không coi nặng vấn đề tổ tông, nhiễm thể, con Rồng cháu tiên một cách quá khích. Một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có nhiều công dân gốc Hẹ, gốc Tiều, gốc Phước Kiến, gốc Triều Châu, gốc Cam Bốt, gốc Lào…v..v Làm sao tránh được. Nước Pháp, nước Mỹ cũng vậy thôi.

Cho nên, tôi cho rằng Văn Hóa giữ vai trò quan trọng hơn Nguồn Gốc.

Người Mỹ gốc Anh, gốc Đức (như ông Tổng Thống Trump), gốc Ái Nhĩ Lan… đã thấy rõ việc này trước chúng ta

Về phần chúng ta, chúng ta phải làm sao gột bỏ được mặc cảm cùng cội nguồn, con rồng cháu tiên với người Miền Bắc… v..v trong cuộc đấu tranh chống Cộng Sàn Miền Bắc. Họ cùng nguồn gốc với chúng ta, nhưng khác nhau về Văn Hóa. Cái mà theo tôi, chúng ta phải bảo vệ là Việt Nam Công Hoà và Văn Hóa Miền Nam mà tất cả đều đã biết.

Không bao giờ có việc Hòa Hợp, Hòa Giải giữa Miền Nam và Miền Bắc, chừng nào Văn Hóa Miền Bắc vẫn là Văn Hóa của một quốc gia Cộng Sản.
Các công dân Việt Nam Cộng Hòa có bổn phận phải chung sức vào cuộc chiến đấu để bảo toàn Văn Hóa Miên Nam chúng ta, dù chúng ta có nhiều nguồn gốc khác nhau.

Trần Mộng Lâm

Share this post