Viễn Kiến Về Hạn Hán Năm 2021 – Mai Thanh Truyết

Viễn Kiến Về Hạn Hán Năm 2021 – Mai Thanh Truyết

Thưa Bà Con,

Do thời tiết bất thường trong những tháng gần đây, căn cứ vào mực nước và dòng chảy ở hai trạm quan trắc Tân Châu và Châu Đốc ở Sông Tiền và sông Hậu, cũng như do sự kiểm soát dòng chảy của sông Mekong của Trung Cộng, người viết có vài đề nghị cùng Bà Con nông dân chuẩn bị cho vụ lúa mùa Đông Xuân sắp tới nhằm tránh khỏi thiệt hại “trắng” trên 200.000 mẫu như mùa lúa vào tháng 3/2016 và 3/2020:

· Không nên tập trung vào việc trồng lúa, chỉ trồng một số diện tích chon hu cầu thiết yếu mà thôi, nhằm tránh thiệt hại;

· Diện tích còn lại, nên trồng các loại hoa màu, hạt, đậu, củ ngắn ngày và chịu được hạn hán.

Đây không phải là một khuyến cáo của một chuyên gia về nông nghiệp, nhưng chỉ là góp ý đời thường của một người con Việt còn nặng nợ với quê Cha đất Tổ!

Bài viết dưới đây tổng hợp từ nhiều nguồn tin trong và ngoài nước nhằm giải thích và suy nghiệm một số dữ kiện đã xảy ra trong quá khứ trong việc tiên đoán…tương lai “thời tiết” trong những tháng sắp đến cho Đồng Bằng Sông Cửu Long, vựa lúa “nuôi” cả nước!

Như vậy mà, Bà Con vùng nầy bị thiệt thòi và “trù ẻo” ngay sau ngày 30/4/1975. Bằng cớ là:

· Về giáo dục, trước 1975, trình độ học vấn của lứa tuổi tử 14-24 ở vùng nầy là lớp 7 ½ so với cùng lứa ở Hà Nội là 5 ½;

· Hiện tại, 2018, Trình độ ở ĐBSCL lại sụt xuống còn lới 5, và Hà Nội được nâng cao lên lớp 7;

· Chính sách thuế khóa và kinh tế về thu mua sản phẩm…làm cho nông dân vùng nầy ngày càng nghèo thêm, làm ruộng và trồng hàng bông, chăn nuôi không đủ sống. Chính vì vậy thanh niên phải bỏ ruộng đồng về thành phố và các khu công nghiệp để kiếm sống (nhưng cũng không đủ nuối gia đình ở nông thôn!);

· Thanh niên nam nữ vùng nầy, nhứt là thiếu nữ ở An Giang, Châu Đốc v.v…đành chấp nhận “được bán mình” chạy qua Cambodia làm cái nghề ô nhục sĩ diện dân tộc như làm điếm hay làm vợ cho Miên Tàu, Đài Loan, Đại Hàn, thậm chí còn chạy qua Pháp qua Anh do các tổ chức ăn chịu với CSBV đi từ Việt Nam qua Nga, Tiệp, Ba Lan, Đông Đức cũ…và cuối cùng định cư ở các quốc gia Tây phương giàu có để làm nghề bán “vốn trời cho” hay trồng “cỏ”, nhứt là ở Anh và Canada…

· Về phát triển hạ tầng cơ sở, những con đường liên tỉnh huyết mạch trong việc chuyên chở, giao thương chánh (chưa nói đến các hương lộ liên quận), Bà Con hãy so sách với những xa lộ phẳng phiu giáp nối khắp nơi ở các tỉnh phía Bắc nhằm thu hút du lịch ngoại quốc…

· Chỉ so sánh quốc lộ 1 mà thôi nối liền Nam – Bắc, tuy người viết chưa về thăm Việt Nam, nhưng thử so sánh đoạn quốc lộ 1 hướng về Bắc từ Bến Hải trở đi để thấy Quốc lộ 1 ở phía Nam như thế nào?

· Thế mà, miền Nam phải đóng góp (qua đủ thứ thuế) hơn 70% chi phí cho đảng CSBV “điều hành” đất nước. Riêng Saigon phải đóng 84% lợi tức (năm 2018) cho “quốc gia”?

Như vậy, mỗi người trong chúng ta PHẢI nghĩ gì về Quê Hương, về đảng CSBV?

Nghĩ cũng chưa đủ!

PHẢI lấy quyết tâm và hành động để nhằm “cởi trói” Quê Cha Đất Tổ!

Share this post