All Stories

Bé Ngần – Danh Ẩn

Bố tôi vẫn thường nói với tôi: Nó khổ hơn con rất nhiều, con đừng ganh tị với nó.“Nó” là…