All Stories

Cô Y Tá – TT Đại

Trong các trại cải tạo của tôi ở miền Bắc Việt Nam thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, đều được thiết…