All Stories

Một Không Quân từ xứ Úc Đại Lợi kể về chuyện ngày xưa với chúng bạn: -Năm 1970 tụi tôi…

… Một lần lễ Chùa, Tôi tình cờ gặp lại Nó. Nó là … Trụ Trì tại một chùa X!…