Ăn Chay Không Phải Là Tôn Giáo

Ăn Chay Không Phải Là Tôn Giáo

.

Ăn chay là tôn trọng sự sống của con vật, là tấm lòng cao thượng, là một trong những bản tính trong sạch thuần khiết thuộc về tình thương và sự giao cảm vốn đã tồn tại sẵn trong bất cứ ai. Nhưng khi nào thì nó được thể hiện bằng hành động? đó chỉ là vấn đề thời điểm: có những người sinh ra đã ăn chay, hoặc phong tục khiến họ ăn chay, hoặc vì bệnh tật phải ăn chay, đa phần hơn là đạo pháp quy định phải ăn chay… Bất cứ khi nào bạn từ bỏ ăn thịt, khi đó bạn trở nên cao quý hơn, đạo đức hơn.

Nếu ai hỏi tại sao tôi ăn chay? Tôi chỉ trả lời đơn giản: Vì tôi không thể ăn thịt con vật!

Dù bạn là ai, đang ở đâu, làm gì, tôn giáo nào, tập quán gì… ăn chay là quyết định bình thường thuộc về bản thân bạn. Tuy vậy, nay đã gấp rút, thế giới đang trải qua những biến cố khủng khiếp về thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, kinh tế biến động kéo theo sự đảo lộn mọi thứ. Áp dụng luật nhân quả để giải thích cho những biến cố đó, thì việc con người sát hại nhau, và sát hại vô vàn con vật, giết thịt làm thức ăn nhuốm máu, cũng như những hành vi tàn bạo khác đối với động vật, tồn tích nghiệp quả xưa nay, là nguyên nhân lớn nhất khiến nhân loại phải trả giá. 

Cho nên tại thời điểm này, ăn chay còn là trách nhiệm của bạn trước sự tồn vong của thế giới này.

Share this post