An Ninh Hưu Bổng: Mỹ Tụt Hạng 17 Trong 43 Nước Phát Triển – Việt Báo

An Ninh Hưu Bổng: Mỹ Tụt Hạng 17 Trong 43 Nước Phát Triển – Việt Báo

An ninh hưu bổng tại Hoa Kỳ đã bị thiệt hại nặng trong xếp hạng trên toàn cầu, tụt 3 bực xuống hạng 17 trong số 43 quốc gia đã phát triển.

Xếp hạng năm thứ 5 của Global Retirement Index từ Natixis Global Asset Management gồm có Na Uy, Thụy Sĩ, và Iceland vẫn là 3 nước đứng đầu bảng từ năm 2016. Xếp hạng tạo ra một bảng điểm an ninh hưu bổng cho mỗi quốc gia từ 18 chỉ số hoạt động nhắm vào tài chánh, chăm sóc sức khỏe, cuộc sống vật chất tốt, và phẩm chất của đời sống. Các quốc gia cũng được xếp hạng bởi 4 chỉ số phụ đó.

Trong số 25 quốc gia với điểm tổng quát cao nhất, Hoa Kỳ và Úc chứng kiến sự sút giảm tính theo năm lớn nhất trong năm nay. Điểm của Hoa Kỳ là 72 trên 100, thấp hơn Bỉ và Cộng Hòa Tiệp và chỉ đứng trên Anh Quốc và Pháp. Hoa Kỳ có điểm thấp hàng thứ 6 đối với sự bình đẳng mức thu nhập, là một phần của điểm về đời sống vật chất tốt.

Sự đo lường được thiết đặt để cho thấy bằng cách tốt như thế nào mà dân số của một quốc gia có thể cung cấp cho các nhu cầu vật chất của họ, bao gồm doanh thu tính theo đầu người, chỉ số bất quân bình của mức thu nhập, và chỉ số thất nghiệp.

Đây là các quốc gia có điểm cao nhất đối với cách mà công dân của họ được thưởng thức hưu trí tiện lợi.

Khi điểm được tính theo khu vực, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại được xếp hạng cao hơn Châu Âu, với điểm 73 và 70, theo thứ tự. Hoa Kỳ đứng hạng 10 trong chỉ số phụ về tài chánh, phần lớn là do những cải thiện trong các món vay mượn không hoạt động bởi ngân hàng, cũng như mức nợ liên bang liên quan tới các quốc gia khác. Gia Nã Đại xếp hạng 11, giảm một nấc từ năm 2016, với điểm 76%.

Share this post