(Việt Báo) Năm tám tuổi, tôi lên lớp Ba. Vừa nhập học đâu chừng được tháng, gia đình tôi xảy ra một “biến cố” lớn. Xin nói ngay: Về mặt kinh tế. Số là, do binh vực người con trai,…

Dà.. bữa nay mở cái sổ tay kể chuyện dông dài cho bà con lối xóm nghe chút. Chời thần ơi… cái nết uýnh chết hổng chừa. Nết của tui ở đây là… nhọn mỏ! Nghe nói tui sanh vào…

Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban bình an cho nhân loại. “…Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên…