Về nhà văn Hồ Biểu Chánh Nếu còn sống thì tháng 10-2005 Hồ Biểu Chánh vừa đúng 120 tuổi. Ông thuộc vào một số rất ít nhà văn Việt Nam đã sử dụng những từ ngữ bình dân một cách…

Đ Bạn ơi, nhớ hồi ấy, năm 2004, nhóm văn Nghệ Boston, tổ chức giới thiệu sách của bốn tác giả nữ gồm có Nguyễn Thị Thanh Bình (Virginia), Thu Thuyền (Dallas, Texas), Hạ Uyên (Boston) và Hoàng Thị Bích…

1 01. Ngôi trường xưa nhất Trường Lê Quý Đôn được xây vào năm 1874, hoàn tất năm 1877 do người Pháp quản lý. Lúc đầu trường có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop…

D Cả nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc” (!) đang làm ồn lên như chợ vỡ về chuyện em Hoàng Long Nhật, học sinh lớp sáu (khoảng 12, 13 tuổi) trường…

Trưởng Ban Nội Chính TƯ Nguyễn Bá Thanh vừa nói chuyện về cái đầu rồng ở Đà Nẵng. Trong khi đó ở Cà Mau, lại có chuyện con “công” “Có rất nhiều ý kiến, bình luận liên quan đến chuyện…

Học xong Mỏ-Nhọn (MN) thành công chức chánh phủ, mần màn cắp ô, sáng đi chiều dzìa đúng thời khóa biểu quy định. Tưởng dzậy mà hổng có dzậy, sao mà dzậy cho được người ơi ! MN tới khu…

(Việt Báo) Năm tám tuổi, tôi lên lớp Ba. Vừa nhập học đâu chừng được tháng, gia đình tôi xảy ra một “biến cố” lớn. Xin nói ngay: Về mặt kinh tế. Số là, do binh vực người con trai,…