Bắc Kỳ Ăn Cắp, Vì Sao? – Ku Búa

Hiện tại Việt Nam đang xây dựng thương hiệu là dân tộc ăn cắp, nhất là ở Nhật Bản và Nam Hàn. Với ngày càng nhiều tầng lớp lao động Bắc Kỳ thượng đẳng đi làm việc và học tập, thì uy tín “dân tộc ăn cắp” ngày càng được lực lượng này phát triển rộng rãi.

Ở đây tôi không chửi Bắc Kỳ, vì nhàm rồi, mà muốn giải thích vì sao. Vì sao Bắc Kỳ lại ăn cắp, vì sao đa số người ăn cắp là Bắc Kỳ? Bạn là người Bắc mà thấy nhột thì kệ, bạn không ăn cắp thì mắc mớ gì nhột, tôi đâu có chửi bạn. Không phải Bắc Kỳ nào cũng ăn cắp, nhưng đa số tụi ăn cắp vặt ở Nhật là Bắc Kỳ.

Sau đây là những lý do giải thích suy nghĩ và hiện tượng sau, “Bắc Kỳ Ăn Cắp”:

1. Sinh ra trong nghèo đói. Nghèo đói sinh lưu manh, bần cùng sinh đạo tặc. Vì sống trong nghèo đói lâu quá nên họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để kiếm tiền.

2. Nền tảng đạo đức bị phá nát và tiêu diệt bởi CNXH. Vì không có khái niệm đúng sai, đạo đức hay lẽ phải – nên trong đầu họ, ăn cắp chẳng có gì sai. Thậm chí họ còn ngụy biện “Ai biểu nó không coi đồ chi?”.

3. Xã hội vô trật tự. Vì sống trong xã hội không pháp luật của CHXHCN Bắc Kỳ, mỗi khi ăn cắp thì chẳng bị phạt gì về pháp lý. Nên dần dần người Bắc Kỳ sống theo kiểu “đéo sợ thằng nào.”

4. Phải tốn tiền môi giới nên phải tìm cách gỡ lại. Cái này có thể là nguyên nhân chính. Vì đa số phải tốn tiền cọc để đi học và xuất khẩu lao động, nên muốn nhanh chóng “lấy lại vốn.” Đi làm chân chính thì lâu quá nên đi ăn cắp cho nhanh.

5. Tiền thu được từ ăn cắp quá cao so với tiền lương. Tham lam cộng ngu dốt nên ăn cắp cho lẹ, đi làm chi cho mệt.

6. Tầm nhìn ngắn hạn. Như đã nói, đa số sinh ra trong nghèo đói nên tư duy bần cùng. Chỉ thấy cái trước mắt chứ không thấy cái dài hạn.

7. Bị nhiễm văn hóa CNXH. Nghĩa là sống cho mình, lấy gì cứ lấy, khỏi quan tâm tới người khác. “Bố sống vì bố, bọn khác thì kệ mẹ”.

8. Và lười. Cái này hơi hiển nhiên. Nhiều người nghèo không ăn cắp, mà sao bọn Bắc Kỳ này lại ăn cắp. Ai cũng nghèo như nhau, mà sao bọn nghèo Bắc Kỳ này ranh ma mất dạy hơn? Lười. Vì lười nên đi ăn cắp cho dễ, quen rồi.

Còn nhiều nguyên nhân nữa. Dù có chửi hay khen thì hiện tượng Bắc Kỳ Ăn Cắp sẽ tiếp tục phát triển và diễn ra trên toàn cầu. Danh dự người Việt sẽ được quảng bá 5 châu 4 biển. Nhờ ơn Bắc Kỳ.

Suy cho cùng cũng vì Chủ Nghĩa Xã Hội làm người ta nghèo. Bần cùng sinh mất dạy, nghèo đói sinh lưu manh, và bụng đói sinh trộm cắp. Xin cảm ơn Bắc Kỳ đã làm rạng ngời thương hiệu “Việt Nam ăn cắp.”

Ku Búa

Share this post