Bắc Thuộc: Số Phận Dành Cho Người Việt – Trần Mộng Lâm

Nguy cơ mất nước của chúng ta đã tiến tới giai đoạn quyết liệt. Nếu những sự chống đối trong và ngoài nước dưới hình thức những cuộc biểu tình không đi tới việc khơi dậy một cuộc Cách Mạng, thì người dân Việt Nam sẽ ra sao?? Có người nói nếu người Việt Nam trở thành công dân của Tàu, biết đâu việc này sẽ tốt đẹp hơn cho họ vì Tàu có thể trở thành một nước dẫn đầu nhân loại về kinh tế trong tương lai. Nếu quả thật có những người suy nghĩ như vậy, thật đáng tiếc vì họ có tầm hiểu biết quá hẹp hòi.

Chúng ta vì thời cuộc đã phải bỏ nước ra đi. Tuy không còn quê hương xứ sở, nhưng chúng ta có cơ may được sống trong những xã hội đa văn hóa như Mỹ, Gia Nã Đại…v..v Các xã hội này là những melting pot nghĩa là nguy cơ bị đồng hóa vẫn có nhưng người Mỹ, người Canada ..vẫn khuyến khích chúng ta giữ nguyên nguồn gốc, văn hóa của mình. Người Tàu thì không.

Đọc những gì được tiết lộ liên quan đến Mật Ước Thành Đô, chúng ta thấy rõ tâm địa, mưu mô thâm độc của họ, nào là cứ êm như nhung, mượt như gấm mà đối sử , mà từ từ nuốt trọn Việt Nam, như con rắn nuốt con chuột. Với những ai còn nghi ngờ là sự thật không phải như vậy, thì không gì bằng đọc lại Lịch Sử. Xin trở lại với Cuộc Bắc Thuộc lần thứ IV.

Bắc Thuộc lần thứ IV kéo dài từ 1414 đến 1427. Lúc đó nhà Trần suy yếu. Thái Tử Án lên làm vua khi mới 3 tuổi, gọi là Trần Thiếu Đế. Hồ Quý Ly phế vua năm 1400 rồi tự xưng làm vua. Sau một năm. Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương rồi lên làm Thái Thương Hoàng. Lúc đó tại bên tầu, Chu Nguyên Chương rứt được Nhà Nguyên và trở thành Minh Thái Tổ, vị vua đầu tiên của nhà Minh. Minh Thái Tổ mất, hoàng thúc Yên Vương Lệ cướp ngôi của cháu là Huệ Đế và lên ngôi tức là Minh Thành Tổ, trị vì từ 1403 đến 1425. Minh Thành Tổ nhân dịp nước Việt Nam nhiễu nhương, đem quân sang xâm lấn nước ta với chiêu bài Phù Trần, diệt Hồ. Trương Phụ từ Quảng Tây đánh xuống, Mộc Thạch từ Vân Nam đánh sang diệt được họ Hồ. Con cháu nhà Trần là Giản Định Vương và Trần Quý Khoách nổi lên chống nhà Minh nhưng đến năm 1414 thì họ bị bại trận, Trần Quý Khoách và các bộ tướng là Nguyễn Cảnh Di và Đặng Dung đều tử tiết,

Trương Phụ, Mộc Thạch về Tầu, bắt rất nhiều đàn bà, con gái và toàn thể sách vở của An Nam mang theo . Nhà Minh để lại Hoàng Phúc và áp dụng một chính sách Triệt Để Đồng Hóa trên tất cả mọi phương diện, Văn Hóa cũng như Chánh Trị. Minh Thành Tổ ban sắc viết :

Khi binh lính vào nước Nam, tất cả sách vở, văn tự cho đến các loại văn tự ghi chép ca lý dân gian, hay các sách dậy trẻ con học… đều đốt hết. Phàm các văn bia do Trung Quốc dựng từ xưa đều phải giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ không để sót.

Ngô Sỹ Liên sau này ghi lại giai đoạn đau thương đó : Giáo mác đầy đường, đâu cũng thấy quân Minh cường bạo. Sách vở trong nước thành một đống tro tàn.

Người Việt bị cấm không được cắt tóc, phải để tóc dài . Không được nhuộm răng, phải để răng trắng. Phụ nữ phải mặc áo ngắn và mặc quần không đáy, tức là mặc váy như phụ nữ Tầu ( Sau này nhà Nguyễn ra đạo luật cấm mặc váy cũng do lý do chống lại sự đồng hóa này). Tục thờ cúng và sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt bị đàn áp thô bạo. Nhà Minh đưa sang những tác phẩm Trung Hoa về Nho Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo Trung Hoa cho người Việt học. Tất cả các sách vở về Đạo Phật Việt Nam thời Lý, Trần bị thiêu hủy, không để lại một cuốn nào. Tất cả phải theo mẫu mực Trung Hoa.

Từ năm 1410, nhà Minh cho lập trường học nhưng không cho người Giao Chỉ thi cử, chỉ cốt biết chữ để có người phục vụ cho bộ máy chánh trị.

Lùng tìm những người có tài năng, sức khỏe, thợ giỏi mang về Trung Quốc. Kết quả bắt được 7000 người trong đó có Nguyễn An, người sau này xây dưng Cấm Thành.

Bắt về phương Bắc trên 200.000 con voi, ngựa, trâu bò.

Lao dịch cưỡng bức, những người thợ phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm đến tánh mạng, mò ngọc trai, khai mỏ…

Thuế ruông đất, thuế công thương nghiệp với dân Giao Chỉ rất nặng nề. Quan lại gửi từ bên Tầu qua vơ vét cho Nhà Minh, đồng thời giữ làm của riêng. Thưc tế, thuế khoá hồi Bắc Thuộc lên đế 3 lần thời Nhà Hồ.

1415, nhà Minh khám thu các mỏ vàng, mỏ bạc, mộ phu mò trân châu, tìm hương liệu, bắt người Việt nộp thú quý như rùa 9 đuôi, vượn bạc má, chồn trắng, voi trắng….

Các sản phẩm dùng hàng ngày như muối và nước mắm bị giới hạn: Người đi buôn chỉ được mang theo 3 bát muối và một lọ nước mắm vì nhà Minh độc quyền khai thác hai sản phẩm này.

Trên đây chỉ là tóm tắt những biện pháp mà người Tầudùng để khống chế và đồng hóa dân Việt Nam. Bản tánh của người phương Bắc là đồng hóa để tiêu diệt các sắc dân khác, và phương pháp họ dùng ngày trước ra sao, thì ngày nay vẫn y như vậy, ở Mông Cổ, ở Tây Tạng , ở Tân Cương và ở Việt Nam sau này. Chưa gì mà đã có Bùi Hiền phá hoại tiếng Quốc Ngữ.

Rất mong người Việt Nam học được những bài học của lịch sử để có thể trường tồn, nếu không, chúng ta sẽ chỉ còn là những chủng loại có nguy cơ biến mất mà thôi.

Trần Mộng Lâm

Share this post