Bản Tin Điện Toán Tháng Ba, 2020 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Ba, 2020 – p324530

(TVVN.ORG) Học Hàm Thụ Thành Công

  1. Đừng nghĩ học hàm thụ là phương tiện dể dàng đi đến thành công.

Không nói đến các lớp học hàm thụ mà Cộng Sản Việt Nam tạo ra để các đảng viên không có học thức sẽ qua đêm thành tiến sĩ, giáo sư, các đại học hàm thụ có danh tiếng trên thế giới đòi hỏi học viên phải tập trung 100 phần trăm vào các bài học.

  1. Sắp xếp thời gian cho các lớp học hàm thụ

Sắp xếp thời gian để hoàn tất các bài học, các bài thực tập. Đừng nghĩ rằng mình học hàm thụ nên có nhiều thời gian trống trong ngày. Phải có thời khóa biểu rõ ràng, việc này tạo cho học viên biết cách vận dụng tối đa thời gian và tiến trình học.

Share this post