Bản Tin Điện Toán Tháng Bảy, 2019 – p324530

Samsung khuyến cáo khách hàng mua truyền hình Samsung QLED nên tra tìm bọ điện toán.

Tất cả truyền hình Samsung QLED trên 40 phân Anh đều có kỹ thuật Wi-Fi, đa số chạy hệ thống điều hành Tizen, kỹ thuật Wi-Fi giúp truyền hình có thể chiếu các phim trên Netflix, YouTube. Amazon- Disney…

Khách hàng cần vào phần “settings” của truyền hình, chọn “general”, sau đó chọn “system manager”, chọn  “smart security” cuối cùng chọn “scan”.

Quá trình này sẽ khiến thảo trình chống bọ điện toán trong truyền hình khởi động và tiêu diệt bọ (nếu tìm thấy).

 

Share this post