Bản Tin Điện Toán Tháng Giêng, 2021 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Giêng, 2021 – p324530

(TVVN.ORG) Google-Qualcomm hợp tác giúp việc cập nhật hóa cho Android mau chóng và dễ dàng hơn

Phiên bản mới của Android sẽ được cập nhật hóa mau chóng và dễ dàng hơn nhớ hai việc: Năm 2017 Google thay đổi một phần của Android qua Project Treble và việc bắt tay với Qualcomm mở rộng nguyên tắc “no-retroactivity principle” giúp chuyện cập nhật hóa Android dễ dàng và ít tốn hém cho các công ty sản xuất điện thoại thông minh Android và Tablet Android.

Sự hơp tác này bảo đảm hệ thống điều hành Android sẽ có 3 lần cập nhật hóa và 4 năm trám lỗ hổng an ninh.

Share this post