Bản Tin Điện Toán Tháng Mười Một, 2019 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Mười Một, 2019 – p324530

(TVVN.ORG) Dùng RCS trên điện thoại thông minh Android

Google đã cập nhật hóa Tin Nhắn Android lên thành RCS từ lâu nhưng các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động chưa cho RCS chạy trên hệ thống của họ!

RCS là gì?

RCS là chữ viết tắt của Rich Communication Service mà Apple đã cho dùng trên iPhone.

Nếu bạn dùng iPhone, bạn đã biết nhiều về các đặc tính của RCS. RCS dùng để thay thế SMS (Short Message Service) đang được dùng trên các điện thoại Android. RCS là thế hệ mới thay thế SMS.

Với RCS, người dùng có đủ đặc tính của SMS thêm vào những đặc tính của WhatApp, WeChat… máy nào cũng dùng được.

Từ năm 2007, chúng ta gửi đi RCS/SMS nhiều hơn là chúng ta gọi điện thoại. Các công ty dùng RCS ngày càng nhiều để thăm dò ý kiến khách hàng, để tưởng thưởng khach hàng trung thành bằng quà… Mỗi phút có hơn 15,000,000 Tin Nhắn được gửi đi.

Để so sánh, mức độ xâm nhập (mở đọc thư) của điện thư là 20-30% trong khi mức độ xâm nhập của Tin Nhắn là 98% với gần 30% Tin Nhắn được trả lời trong vòng 3 giây.

Cách mở lên RCS trên Android mà không cần phải đợi công ty cung cấp dịch vụ điện thoại của mình mở RCS lên

  1. Trước hết, bạn cần tắt Wi-Fi trong điện thoại Android của mình. Tắt Wi-Fi bằng cách vào phần Quản Lý Setting, tìm phần “Wi-Wi” và bấm nút tắt nó đi.
  2. Sau đó mở ra phần Activity Laucher app và chọn “All Activities” .
  3. Kế tiếp, chọn “Mesages” và đi đến phần “Set RCS Flags”
  4. Đi đến phần “ACS Url” và chọn http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com” từ danh bạ trên màn ảnh.
  5. Trong danh bạ “OTP Pattern” (drop-down menu) chọn “Your\sMessenger\sverification\scode\sis\sG-(\d{6}).”
  6. Kéo xuống dưới, bấm vào “Apply.”
  7. Đóng Messages app, rồi mở ra lại. Nếu máy hiện ra “Upgrade Now” thì cho phép “Upgrade Now.”

Share this post