Bản Tin Điện Toán Tháng Năm, 2021 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Năm, 2021 – p324530

Tra tìm các apps đang dùng loa hay xem đối thoại của mình trên điện thoại thông minh trên Android

Tra tìm các apps đang dùng loa hay xem đối thoại của mình trên điện thoại thông minh trên Ándroid

Người dùng iPhone có app đến từ Apple (phiên bản iOS 14 trở lên) để biết app nào dùng loa hay xem đối thoại của mình.

Android có nhiều apps từ nhiều công ty cũng quảng cáo làm được chuyện tương tự, điếu cần nói là nhiều – rất nhiều – apps này chính là apps chia sẽ tin tức của người dùng đi khắp nơi

Xin giới thiệu với độc giả của Trẻ app Acess Dots (có trong hệ thống điều hành Android 7.00 trở lên) chống lại việc dùng loa hay xem đối thoại của mình trên điện thoại thông minh Android.

Access Dots rất dễ dùng, chuyển Access Dots về điện thoại thông minh, cài vào máy. Cho chạy, mở lên nút “On” trên điện thoại (ở phần Accessibility, bấm “Installed services” xong bấm “On”)

Acess Dots lả app miễn phí (được hỗ trợ qua các quảng cáo). Khi một app dùng máy chụp hình, mi cro phôn của điện thoại thì Acess Dots sẽ cho hiện ra một “đèn đỏ” báo động trên màn ảnh.

https://play.google.com/store/apps/details?id=you.in.spark.access.dots&hl=en_US&gl=US

Share this post