Bản Tin Điện Toán Tháng Sáu, 2021 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Sáu, 2021 – p324530

EXIF Data là gì, làm sao xóa bỏ

Mỗi tấm hình chụp đều có rất nhiều tin tức đi kèm kể cả khi nào hình được chụp, chụp tại đâu… người bình thường không để ý và nhiều khi không biết hình chụp có kèm theo các chi tiết cá nhân.

Nếu dùng một điện thoại thông minh để chụp hình, bạn có thể bị lưu trữ vị trí chụp hình (vì máy có GPS)

Bạn không thể cấm việc lưu trữ EXIF nhưng bạn có thể tắt đi phần geotagging trong điện thoại thông minh hay máy chụp hình.

Muốn nhìn thấy phần EXIF trong Wimdows, trước hết chọn hình, bấm chuột phải và chọn “Properties”. Muốn xóa EXIF data trong hình, bấm “Remove Properties and Personal Information” nằm ở phía cuối

Share this post