Bản Tin Điện Toán Tháng Tám, 2020 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Tám, 2020 – p324530

(TVVN,org) Làm sao để biết mật mã, tư liệu cá nhân của mình đang bị rao bán trên thế giới ngầm dark web?

Với tư liêu các nhân (như Số An Sinh Xã Hôi, trương mục nhà băng…) đạo chích điện toán có thể mở một trương mục tín dụng, mượn nhà băng một số tiền lớn mua xe hơi mới… dưới tên bạn (và tất cả số nợ sẽ do bạn trả).

Hiện tại có một số việc bạn có thể làm:

Hai dịch vụ miễn phí Mozilla Firefox Monitor và Google Password Checkupco1 thể giúp bạn giới hạn việc mất mát vì bị lộ tin tức cá nhân. Hai dịch vụ miễn phí này sẽ thông báo cho bạn biết tin túc cá nhân của bạn có bị lộ ra hay không.

Dùng Mozilla Firefox Monitor:

1- Đến trang nhà của Firefox
2- Điền dịa chỉ điện thư xong bấm Breaches. Nếu điện thư của bạn bị đạo chích điện toán xâm nhập từ 2007 trở về trước, bạn sẽ đươc thông báo.

  1. Phía dưới nữa lả phần “More”(phần Firefox khuyên bạn nên làm những đê được an toàn hơn).

Dùng Google Password:

  1. Mở ra Chrome trong hệ thống điều hành Windows hay Android.
  2. Bấm “Check pasword”
  3. Chrome sẽ tra xem bạn mật mã của có bị xâm phạm hay không.

Đọc bản tin diên toán tháng Tám, 2020 tai đây: https://www.tvvn.org/forums/threads/b%E1%BA%A3n-tin-%C4%90i%E1%BB%87n-to%C3%A1n-th%C3%A1ng-t%C3%A1m-2020.87067/

Share this post