Bản Tin Điện Toán Tháng Tám, 2021 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Tám, 2021 – p324530

Microsoft Teams có 250 triệu người dùng mỗi tháng

Tháng Tư 2021 Microsoft thông náo có 145 triệu người dùng . Sang tháng Bảy số người dùng Teams nhảy lên 250 triệu

Tháng Tư 2021 Microsoft thông báo có 145 triệu người dùng . Sang tháng Bảy số người dùng Teams nhảy lên 250 triệu

Microsoft Teams hỗ trợ nternet Explorer 11,tự động điều chỉnh âm thanh cùa người dùng, tự động thâu lại buổi nói chuyện

Tất cả cố gắng của Microsoft cho thấy ít ra thị trường giáo dục là một trọng điểm của Teams

https://docs.microsoft.com/en-us/le…cid=M365Teams_prostartnow_inproduct_SMCbanner

Share this post