Bản Tin Điện Toán Tháng Tư, 2020 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Tư, 2020 – p324530

Coronavirus mang nhiều người trở lại với Facebook

Chiến dịch #DeleteFacebook(xóa bỏ Facebook) đã giảm mạnh sau khi thế giới bước vào giai đoạn “cách ly xã hội”. Trước đây nhiều người rời vỏ Facebook để tránh bị các tin chính trị (đa số là tin giả) ảnh hưởng.

Nhiều người phát biểu: “Tôi ghét Facebook nhưng trong hoàn cảnh cách ly xã hội, Facebook và Twitter, Instagram là những nơi tôi có thể liên lạc một cách an toàn với gia đình ở xa hay với bè ban. Tôi ghét Facebook nhưng vẫn phải dùng”.

Có người còn nói: “Dùng Facebook lả một điều nguy hiễm cho việc muốn bảo vệ tin tức cá nhân, nhưng dù biết như vậy tôi vẫn phải dùng, ít ra là trong lúc này”

Nên biết đồng sáng lập WhatsAp (Facebook là chủ nhân của WhatsApp) là ông Brian Acton cũng khuyên người dùng xóa bỏ Facebook.

Đọc thêm các bài khác tại đây:

https://www.tvvn.org/forums/threads/b%E1%BA%A3n-tin-%C4%91i%E1%BB%87n-to%C3%A1n-th%C3%A1ng-t%C6%B0-2020.86341/

Share this post