Bản Tin Điện Toán Tháng Tư, 2021 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Tư, 2021 – p324530

T-Mobile và Google

T-Mobile lả công ty có nhiều khách hàng dùng điện thoại thông minh Android nhất trong Hoa Kỳ, do đó không lạ gì khi T-Mobile và Google thông báo hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kể cả Android Messages (với RCS) app, YouTube TV (T-Mobile sẽ bỏ đi chương trình truyền hình Live, Live Plus, vả Live Zone của mình), dùng Google One làm phơng tiện lưu trữ backup chính, bản các sản phẩm của Google như điện thoại thông minh Pixe

Phải chăng Google bãi bỏ hợp tác với Verizon (vốn là công ty hợp tác từ lâu) vì Verizon không bán được nhiều Pixel? Google nói vẫn giữ sự hợp tác với Verizon.

Google từ chối cung cấp thêm chi tiết về cuộc làm ăn hợp tác với T-Mobile

Share this post