Bầu Cử Bằng Thư Qua Bưu Điện – Vũ Linh

Bầu Cử Bằng Thư Qua Bưu Điện – Vũ Linh

Trong kịch bản COVID vẫn hoành hành khó có thể tổ chức bầu cử như bình thường được, đã có kịch bản bầu qua thư -vote by mail-.

Đây là cách bầu cử đang được tranh cãi kịch liệt giữa hai bên DC và CH. Phe DC khua chiêng đập trống cổ võ tối đa trong khi bên CH hò hét chống đối tới cùng.

Trên căn bản, chỉ có 28 tiểu bang cho phép bầu cử bằng thư, còn lại 22 tiểu bang không cho phép, hay cho phép với điều kiện khó khăn khác biệt. Sẽ đưa đến tình trạng không công bằng cho quyền lợi của tất cả cử tri. Những tiểu bang dễ dãi, tức là những tiểu bang DC lớn hai ven biển đông và tây sẽ có lợi lớn, trong khi các tiểu bang kiểm tra cử tri gắt gao, hay là đa số các tiểu bang miền nam hay trung tây, thành đồng của đảng CH sẽ bị thiệt hại nặng.

Bản đồ dưới đây cho thấy hầu hết các tiểu bang không có kiểm tra lý lịch đều là thành đồng của đảng DC, trong khi những tiểu bang kiểm tra gắt gao, là việc khó thể thực hiện được qua bầu cử bằng thư, đều là thành đồng CH.

Bầu cử bằng thư gần như không có cách nào kiểm tra được lý lịch người bầu, di dân lậu cũng có thể bầu được. Nôm na ra, bầu cử bằng thư qua bưu điện sẽ đưa đến đại thắng dễ dàng cho đảng DC.

 Nhưng cái nguy hại lớn nhất là việc gọi là ‘ballot harvesting’, tạm dịch là đi gặt phiếu. Đây là việc mà đảng DC đã triệt để khai thác trong kỳ bầu giữa mùa năm 2018: Cho tình nguyện viên DC đi lại từng nhà giúp cử tri, nhất là các cử tri lớn tuổi, da màu, điền các phiếu bầu, thu gom cả ngàn, cả vạn phiếu bầu như vậy đi nộp lại cho các phòng phiếu. Vấn đề là chẳng những đây là hình thức gian tiếp – có thể trực tiếp luôn – áp lực cử tri bầu cho đảng DC, mà tệ hơn nữa, chẳng ai kiểm chứng được các phiếu này có thật hay không, các cử tri bầu kiểu này là người thật hay tên giả do các tình nguyện viên chế ra, có khi được trả tiền theo số phiếu, càng đông càng được huê hồng cao.

Tóm lại, bầu qua bưu điện có thể là giải pháp thực tế nhất, nhưng sẽ có rất nhiều gian lận, gây thiệt hại lớn cho đảng CH và dĩ nhiên sẽ bị TT Trump chống đến cùng.

Bình Luận: Theo Trần Maico thì khoảng trung bình 7 triệu phiếu bầu một năm đã miss handling (không giao đúng) hoặc gởi cho người đã khuất, phiếu bầu cuả người nọ lại sang tiểu băng khác; hàng đống phiếu bầu còn sót lại trong những kệ thùng thư cuả khu chung cư, thư viện…không ai dám cầm và không biết có được cầm hay không. Chưa kể nhà bưu điện lầm lẫn khi đưa thư.

Share this post