Cách Đọc Đơn Kính Thuốc

Cách Đọc Đơn Kính Thuốc

Hiểu đúng đơn kính thuốc của mình cũng là một cách kiểm soát sự gia tăng độ cận của bản thân cũng như kiểm soát các loại mắt kính mà mình định sử dụng.

MẪU ĐƠN KÍNH BÊN MỸ

1; R – right  Mắt Phải                  L-left Mắt trái2; SPH (Sphere): Số độ đo của tròng kính diopters. Là cận thị dấu (-) hoặc viễn thị dấu (+)3; CYL (Cylinder) Là số đo của loạn thị. Nếu ở ô này bỏ trống hoặc ghi 000 có nghĩa là đơn kính không có loạn thị.4; AXE (Axis) Là trục của độ loạn thị, trục loạn thị được đo từ 1 đến 180 số 90 tương ứng với kinh tuyến dọc của mắt và số 180 tương ứng với kinh tuyến ngang của mắt.Nếu 1 đơn kính có độ loạn thị thì luôn đi kèm với trục của loạn thị (đôi khi được đánh dấu bởi dấu X)   Mặc định của đơn kính là đo khoảng cách nhìn xa tối thiểu là 5m.

5; ADD là độ tăng thêm giữa độ nhìn xa và nhìn gần. Ở một số người viễn thị do tuổi tác khả năng điều tiết của mắt ở các cự ly nhìn xa và gần là khác nhau nên cần những loại độ khác nhau để dành cho các mục đích nhìn khác nhau. ADD có giá trị khoảng từ 0.75 đến 3.00.6; PD Khoảng cách đồng tử đơn vị tính là mm. Là thông số đo khoảng cách đồng tử từ mắt phải đến mắt trái trong điều kiện nhìn thẳng tự nhiên. Khoảng cách đồng tử là tổng của 2 khoảng cách  tính từ giữa sống mũi đến đồng tử mỗi mắt nên sẽ có những bệnh nhân có khoảng cách 2 mắt là khác nhau. Khoảng cách đồng tử dành cho kính nhìn xa khác với khoảng cách đồng tử của kính nhìn gần vì khi nhìn gần hai đồng tử có xu hướng nhìn chụm vào phía giữa.Ví dụ 1 đơn kính:MP  -250  (-125 x 16)     ADD 100 PD 31MT  +150 ( -050 x 175)  ADD 100 PD 31Đơn kính trên là:·         Mắt phải độ cận thị là -250 diops độ loạn thị là -125 trục của loạn thị là 16° Độ tăng thêm khi nhìn gần là 100.·         Mắt trái độ viễn thị là +150 diops độ loạn thị là -050 trục của loạn thị là 175° Độ tăng thêm khi nhìn gần là 100.·         Khoảng cách đồng tử là 31+31 = 62.Với đơn kính trên khi dùng kính đa tròng hoặc 2 tròng thì tất cả các thông số kính để nhìn xa và nhìn gần đều nằm trên 1 tròng kính.  Nhưng nếu dùng kính đơn tròng chỉ nhìn xa hoặc chỉ nhìn gần thì đơn kính được đọc như sau.NHÌN XA.·         Mắt phải độ cận thị là -250 diops độ loạn thị là -125 trục của loạn thị là 16°·         Mắt trái độ viễn thị là +150 diops độ loạn thị là -050 trục của loạn thị là 175°·         Khoảng cách đồng tử là 31+31 = 62.NHÌN GẦN·         Mắt phải độ cận thị là -150 diops độ loạn thị là -125 trục của loạn thị là 16°·         Mắt trái độ viễn thị là +250 diops độ loạn thị là -050 trục của loạn thị là 175°·         Khoảng cách đồng tử là 31+31 = 62-2 = 60Lưu ý là đơn dành cho kính gọng không dùng cho kính áp tròngNguồn: http://www.xplens.net/tin-tuc/item/14-cach-doc-don-kinh-thuoc.html

Share this post